رول بولت
رول بولت

رول بولت نوعی اتصال پیچ و مهره ای است. رول بولت ها از یک پیچ سرمخروطی، یک استوانه فلزی چاکدار، و ازیک مهره واشر تشکیل شده است. 

از رول بولت ها برای افزایش حجم اتصال استفاده می شود. از رول بولت ها برای اتصال صفحات فلزی بر روی سطوح بتنی، سنگی و غیره در ساختمان سازی استفاده می شود. 

کاربرد رول بولت

- از رول بولت ها در صنعت ساختمان و سازه جهت ایجاد صفحه پایه اتصال فراوان استفاده می شود.

- از رول بولت ها در صنایع مکانیکی در تأسیسات و مخازن جهت اتصال مخازن به زمین نیز کاربرد دارد. در تهویه مطبوع برای اتصال به  

   سقف و ستونهای بتنی استفاده فراوانی دارد.

- رول بولت ها در صنایع برق، در دکلهای برقی برای اتصال کلمپ ها و ساپورتها به دکل کاربرد دارند.

- در ایجاد ریل، اتصال ریل و گاردریل بسته به نوع ریل مرسوم است.