telegram

به فلز سپاهان

به فلز سپاهان به فلز سپاهان

شرکت به فلز سپاهان

شرکت به فلز سپاهان در سال 1388 در شهرک صنعتی مورچه خورت واقع در 50 کیلومتری شمال اصفهان و در مجاورت جاده ترانزیتی اصفهان – تهران احداث گردید. این شرکت که در زمینه تولید انواع لوله و پروفیل‌های فولادی فعالیت دارد از بدو تأسیس، راه اندازی و توسعه خود را در دو فاز برنامه ریزی نموده است؛ در فاز اول تولید انواع لوله‌های صنعتی و پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی باز و بسته و گاردریل و Z از ضخامت 1.5 تا 6 میلیمتر در مقاطع و ابعاد متنوع راه اندازی شده است. فاز دوم خط تولید به فلز سپاهان نیز در حال احداث میباشد.

محصولات تولیدی کارخانه به فلز سپاهان

  • انواع لوله های صنعتی به فلز سپاهان
  • انواع قوطی پروفیل های صنعتی و ساختمانی مربع و مستطیل به فلز سپاهان
  • انواع مقاطع باز
محصولات تولیدی کارخانه فولاد به فلز سپاهان که از طریق سایت آسرون می توانید خرید کنید انواع قوطی پروفیل های صنعتی و ساختمانی با مقطع مربع و مستطیل در ضخامت و سایز های مختلف می باشد.
در جدول زیر می توانید قیمت روز انواع قوطی و پروفیل را مشاهده فرمایید.

محصولات به فلز سپاهان

محصول مورد نظر را انتخاب کنید.
مقایسه قیمت و خرید انواع (قوطی و پروفیل)
نوع قوطی پروفیل نام محصولتولیدکنندهضخامتابعادنوع پروفیلحالت قیمت کارخانه
قوطی و پروفیل(10×20) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 10 × 20مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×20) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان220 × 20 مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(10×25) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 10 × 25مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(25×25) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان225×25مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(10×30) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان210 × 30 مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×30) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان220 × 30مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×30) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان230 × 30مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×40) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان220 × 40مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×40) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 30 × 40مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×40) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 40 × 40مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×40) 2/5 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2.5 40 × 40مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×50) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 20 × 50 مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×50) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 30 × 50مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×50) 2 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان2 40 × 50مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(50×50) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان250 × 50مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×60) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان220 × 60مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×60) 2 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان2 30 × 60مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×60) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 40 × 60مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(60×60) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 60 × 60 مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(70×70) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 70 × 70مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×80) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان240 × 80 مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×80) 2/5 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2.540 × 80 مستطیلیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×100) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 40 × 100 مستطیلیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×100) 2/5 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان2.5 40 × 100 مستطیلیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(80×80) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 80 × 80 مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 90 × 90مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 2/5 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2.5 90 × 90مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 3 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان3 90 × 90مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۷۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2/5 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2.5 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2/8 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2.8 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 3 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان3 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 4 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان4 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 2/5 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2.5 120 × 120مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 2/8 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان2.8120 × 120مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 3 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان3120 × 120مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 2/8 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان2.8140 × 140مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3 میل کارخانه به فلزبه فلز سپاهان3 140 × 140مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/4 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان3.4140 × 140مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/5 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان3.5140 × 140مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/8 میل کارخانه به فلز به فلز سپاهان3.8140 × 140 مربعیکیلوگرم۵,۶۵۰ تومان

دیگر بخش های سایت

ساعت کاری: ( شـنـبـه تا چـهـارشـنـبـه 8 الـی 19 و پـنـجـشنبه 8 الـی 13:30 )

مــیـزبـان صـدای گـرمـتـان هـسـتـیـم ...  021-43000023

منو