telegram

جهان پروفیل پارس

جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس

شرکت جهان پروفیل پارس

شرکت جهان پروفیل پارس در سال 1361 واقع در اتوبان تهران ساوه - خروجی صبا شهر تأسیس شد. این شرکت در ابتدا اقدام به تولید انواع لوله ، قوطی ، پروفیل و قطعات صنعتی همانند لوله های صنعتی و داربستی ، قوطی های صنعتی و ساختمانی ، پروفیل های درب و پنجره و مقاطع باز نموده است. خطوط تولیدی کارخانه جهان پروفیل پارس با ظرفیت اسمی بیش از 476 هزار تن در سال است.

محصولات تولیدی کارخانه جهان پروفیل پارس

  • انواع لوله های صنعتی و داربستی
  • انواع قوطی پروفیل های صنعتی و ساختمانی با مقطع مربع و مستطیل در ضخامت و سایز های مختلف
  • انواع پروفیل های در و پنجره (کلافی، لنگه دری، رومی ، مکزیکی)
  • انواع مقاطع باز
کلیه محصولات تولیدی این شرکت با سطح مقطع و اندازه های مختلف که بیش از 400 نوع محصول را در بر میگیرد عرضه میشود. کارخانه جهان پروفیل با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات روز دنیا محصولات خود را تولید میکند. آزمایشات کنترل کیفی محصولات در این شرکت با مجهزترین و دقیق ترین ابزارها انجام میپذیرد .
طرح توسعه این شرکت با گسترش خطوط لوله های ERW از « ۸ تا ۵۶ اینچ » جهت کاربرد های نفتی و گازی و با کیفیت استانداردهای جهانی نیز در دست انجام است.
در جدول زیر می توانید قیمت روز  قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس را مشاهده فرمایید.

محصولات جهان پروفیل پارس

محصول مورد نظر را انتخاب کنید.
مقایسه قیمت و خرید انواع (قوطی و پروفیل)
نوع قوطی پروفیل نام محصولتولیدکنندهضخامتابعادنوع پروفیلحالت قیمت کارخانه
قوطی و پروفیل(10×20) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 10 × 20مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×20) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس220 × 20 مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(10×25) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 10 × 25مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(25×25) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس225×25مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(10×30) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس210 × 30 مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×30) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس220 × 30مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×30) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس230 × 30مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×40) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس220 × 40مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×40) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 30 × 40مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×40) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 40 × 40مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×40) 2/5 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2.5 40 × 40مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×50) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 20 × 50 مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×50) 2 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2 30 × 50مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×50) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 40 × 50مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(50×50) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس250 × 50مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×60) 2 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس220 × 60مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×60) 2 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2 30 × 60مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×60) 2 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2 40 × 60مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(60×60) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 60 × 60 مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(70×70) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 70 × 70مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×80) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس240 × 80 مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×80) 2/5 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2.540 × 80 مستطیلیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×100) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 40 × 100 مستطیلیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×100) 2/5 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2.5 40 × 100 مستطیلیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(80×80) 2 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2 80 × 80 مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 2 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2 90 × 90مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 2/5 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2.5 90 × 90مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 3 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس3 90 × 90مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۷۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2/5 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2.5 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2/8 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس2.8 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 3 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس3 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 4 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس4 100 × 100مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 2/5 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2.5 120 × 120مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 2/8 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2.8120 × 120مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 3 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس3120 × 120مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 2/8 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس2.8140 × 140مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس3 140 × 140مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/4 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس3.4140 × 140مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/5 میل کارخانه جهانجهان پروفیل پارس3.5140 × 140مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/8 میل کارخانه جهان جهان پروفیل پارس3.8140 × 140 مربعیکیلوگرم۵,۶۰۰ تومان

دیگر بخش های سایت

ساعت کاری: ( شـنـبـه تا چـهـارشـنـبـه 8 الـی 19 و پـنـجـشنبه 8 الـی 13:30 )

مــیـزبـان صـدای گـرمـتـان هـسـتـیـم ...  021-43000023

منو