telegram

صدرا پروفیل تهران

صدرا پروفیل تهران صدرا پروفیل تهران

شرکت پروفیل تهران صدرا

شرکت پروفیل تهران صدرا در سال 1381 ثبت شده است. این کارخانه در جاده قم، شهرک صنعتی شمس آباد واقع می باشد. کارخانه صدرا پروفیل تهران ظرفیت تولید سالیانه محصولات خود را به مقدار 180 هزار تن در سال رسانده است.

محصولات تولیدی کارخانه صدرا پروفیل تهران

  • انواع لوله های صنعتی و داربستی صدرا پروفیل
  • انواع قوطی پروفیل های صنعتی و ساختمانی صدرا
  • پروفیل در و پنجره و مقاطع باز
مواد اولیه محصولات شرکت تهران صدرا به طور مستقیم از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با کیفیت S235JR و همچنین از مبادی ورودی کالا به صورت عمده تهیه میشود. با توجه به قیمت تمام شده محصولات شرکت امکان ارائه محصولات با قیمت مناسب جهت جلب رضایت مشتری را دارد.

محصولات تولیدی کارخانه صدرا پروفیل تهران که از طریق سایت آسرون می توانید خرید کنید:

انواع قوطی پروفیل های صنعتی و ساختمانی - با مقطع مربع و مستطیل - در ضخامت و سایز های مختلف.

در جدول زیر می توانید قیمت روز انواع قوطی پروفیل کارخانه صدرا پروفیل تهران را مشاهده فرمایید.

محصولات صدرا پروفیل تهران

محصول مورد نظر را انتخاب کنید.
مقایسه قیمت و خرید انواع (قوطی و پروفیل)
نوع قوطی پروفیل نام محصولتولیدکنندهضخامتابعادنوع پروفیلحالت قیمت کارخانه
قوطی و پروفیل(10×20) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 10 × 20مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×20) 2 میل کارخانه صدرا صدرا پروفیل تهران220 × 20 مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(10×25) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 10 × 25مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(25×25) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران225×25مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(10×30) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران210 × 30 مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×30) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران220 × 30مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×30) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران230 × 30مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×40) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران220 × 40مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×40) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 30 × 40مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×40) 2 میل کارخانهصدراصدرا پروفیل تهران2 40 × 40مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×40) 2/5 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2.5 40 × 40مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×50) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 20 × 50 مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×50) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 30 × 50مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×50) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 40 × 50مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(50×50) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران250 × 50مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(20×60) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران220 × 60مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(30×60) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 30 × 60مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×60) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 40 × 60مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(60×60) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 60 × 60 مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(70×70) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 70 × 70مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×80) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران240 × 80 مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×80) 2/5 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2.540 × 80 مستطیلیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×100) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 40 × 100 مستطیلیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(40×100) 2/5 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2.5 40 × 100 مستطیلیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(80×80) 2 میل کارخانه صدرا صدرا پروفیل تهران2 80 × 80 مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 90 × 90مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 2/5 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2.5 90 × 90مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(90×90) 3 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران3 90 × 90مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2 100 × 100مربعیکیلوگرم۶,۱۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2/5 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2.5 100 × 100مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 2/8 میل کارخانه صدرا صدرا پروفیل تهران2.8 100 × 100مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 3 میل کارخانه صدرا صدرا پروفیل تهران3 100 × 100مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(100×100) 4 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران4 100 × 100مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 2/5 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2.5 120 × 120مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 2/8 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2.8120 × 120مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(120×120) 3 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران3120 × 120مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 2/8 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران2.8140 × 140مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران3 140 × 140مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/4 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران3.4140 × 140مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/5 میل کارخانه صدراصدرا پروفیل تهران3.5140 × 140مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان
قوطی و پروفیل(140×140) 3/8 میل کارخانه صدرا صدرا پروفیل تهران3.8140 × 140 مربعیکیلوگرم۶,۰۰۰ تومان

دیگر بخش های سایت

ساعت کاری: ( شـنـبـه تا چـهـارشـنـبـه 8 الـی 19 و پـنـجـشنبه 8 الـی 13:30 )

مــیـزبـان صـدای گـرمـتـان هـسـتـیـم ...  021-43000023

منو