آسرون، خرید سریع و مطمئن آهن و فولاد

فروش و تحویل فوری کلیه محصولات فولادی صنعتی و ساختمانی

انواع محصولات فولادی


قیمت روز آهن آلات


میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 32 شاهین A3 73/05
16,240
کارخانه
میلگرد 28 شاهین A3 56/66
16,240
کارخانه
میلگرد 25 شاهین A3 44/75
16,240
کارخانه
میلگرد 22 شاهین A3 34/5
16,240
کارخانه
میلگرد 20 شاهین A3 28/6
16,240
کارخانه
میلگرد 18 شاهین A3 23/16
16,195
کارخانه
میلگرد 16 شاهین A3 18/29
16,240
کارخانه
میلگرد 14 شاهین A3 13/88
16,240
کارخانه
میلگرد 12 شاهین A3 10/19
16,515
کارخانه
میلگرد 10 شاهین A2 7/07
16,515
کارخانه
میلگرد 8 شاهین A2 4/4
16,790
کارخانه
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 12 ابهر A3 10/68
16,425 ^ 917
کارخانه
میلگرد 12 ابهر A2 10/68
16,150 ^ 275
کارخانه
میلگرد 28 ابهر A3 58
16,150 ^ 183
کارخانه
میلگرد 20 ابهر A3 29/6
16,150 ^ 183
کارخانه
میلگرد 18 ابهر A3 23/9
16,055 ^ 183
کارخانه
میلگرد 16 ابهر A3 18/9
16,195 ^ 183
کارخانه
میلگرد 14 ابهر A3 14/5
16,055 ^ 183
کارخانه
میلگرد 10 ابهر A3 7/44
16,425 ^ 917
کارخانه
میلگرد 10 ابهر A2 7/44
16,150 ^ 275
کارخانه
میلگرد 8 ابهر A2 4/5
16,700 ^ 597
کارخانه
میلگرد 18 ابهر A3 بنگاه آسرون 23/9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 راد A3 27
17,135 ^ 275
صعودی کارخانه
میلگرد 18 راد A3 21/5
17,045 ^ 275
نزولی کارخانه
میلگرد 16 راد A3 17/5
17,135 ^ 275
صعودی کارخانه
میلگرد 10 راد A2 8
17,550 ^ 275
کارخانه
میلگرد 8 راد A2 5
17,775 ^ 275
کارخانه
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
16,330
نزولی کارخانه
میلگرد 16 ظفر A3 18
16,330
نزولی کارخانه
میلگرد 14 ظفر A3 14
16,330
نزولی کارخانه
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
17,160
کارخانه
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 125
16,880
کارخانه
تیرآهن 20 ظفر بناب 240
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 بافق A3 29/2
16,285
کارخانه
میلگرد 16 بافق A3 18/5
16,405
کارخانه
میلگرد 14 بافق A3 14/4
16,405
کارخانه
میلگرد 12 بافق A3 10/5
16,835
کارخانه
میلگرد 10 بافق A2 7/2
16,930
کارخانه
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 27/5
17,295
کارخانه
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 90
17,435
کارخانه
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 57
17,295
کارخانه
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 33
17,295
کارخانه
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 18/3
17,295
کارخانه
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 18
17,295
کارخانه
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد 14/5
17,295
کارخانه
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 14
16,930
کارخانه
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 10/6
16,930
کارخانه
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 9
17,385
کارخانه
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 8/2
17,385
کارخانه
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 8/8
17,570
کارخانه
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3
17,570
کارخانه
ناودانی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه شکفته 39/5
17,710
کارخانه
ناودانی6 شکفته 23/4
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
سپری فولادی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
17,065
کارخانه
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
16,975
کارخانه
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
17,065
کارخانه
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
17,890
کارخانه
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
17,890
کارخانه
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
17,890
کارخانه
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
17,155
کارخانه
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
17,340
کارخانه
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
17,710 ^ 459
کارخانه
ناودانی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
15,780
کارخانه
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ناب تبریز 127
16,975
کارخانه
تیرآهن 16 ناب تبریز 165
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 210
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 18 آرین A3 23
16,010 ^ 138
کارخانه
میلگرد 16 آرین A3 18
16,010 ^ 138
کارخانه
میلگرد 12 آرین A3 10
15,230 ^ 137
کارخانه
میلگرد 10 آرین A2 7
16,195 ^ 137
کارخانه
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 129/3
16,655
کارخانه
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 89/5
15,570
کارخانه
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 55/8
16,655
کارخانه
نبشی70*70*7 میل آریان 0
16,745
کارخانه
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 0
16,745
کارخانه
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 33
16,745
کارخانه
نبشی60*60*5 میل آریان 26
16,745
کارخانه
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 21/8
16,745
کارخانه
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 17/7
16,745
کارخانه
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 14/5
16,745
کارخانه
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد 14/3
16,745
کارخانه
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد 11/2
17,615
کارخانه
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 9
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی150*150*5 میل آریان 0
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
ناودانی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 آریان فولاد 48
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
150
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
320
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
355
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 90
14,865
کارخانه
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 58
15,140
کارخانه
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 32
15,230
کارخانه
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 28
15,370
کارخانه
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 18
15,045
کارخانه
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 22
14,955
کارخانه
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 15
15,415
کارخانه
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 14
15,415
کارخانه
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 10/5
15,735
کارخانه
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 8
17,340
کارخانه
نبشی 120*120*12 میل سپهر ایرانیان 125
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
ناودانی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
سپری فولادی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
چهارپهلو
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 28 ذوب آهن A3 57/96
16,150
کارخانه
میلگرد 22 ذوب آهن A3 35/76
16,150
کارخانه
میلگرد 20 ذوب آهن A3 29/65
16,150
نزولی کارخانه
میلگرد 18 ذوب آهن A3 24
16,150
نزولی کارخانه
میلگرد 16 ذوب آهن A3 18/96
16,330
نزولی کارخانه
میلگرد 14 ذوب آهن A3 14/52
16,610
صعودی کارخانه
میلگرد 12 ذوب آهن A3 10/65
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 27 ذوب آهن کارخانه 440
14,865
کارخانه
تیرآهن 24 ذوب آهن کارخانه 370
15,230
کارخانه
تیرآهن 20 ذوب بنگاه 268
4,174,315
کارخانه
تیرآهن 20 ذوب آهن کارخانه 268
15,325
کارخانه
تیرآهن 18 ذوب آهن بنگاه 228
3,385,325
کارخانه
تیرآهن 18 ذوب آهن کارخانه 228
14,955
کارخانه
تیرآهن16ذوب آهن بنگاه 180
2,853,215
کارخانه
تیرآهن 16 ذوب آهن کارخانه 180
14,955
کارخانه
تیرآهن 14 ذوب آهن کارخانه 155
15,780 ^ 367
کارخانه
میلگرد آجدار
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 20 فایکو سبک
4,036,700
کارخانه
تیرآهن 14 فایکو سبک
2,293,580
کارخانه
تیرآهن 14 فایکو سنگین 130
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 16 فایکو سبک
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 فایکو سبک
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 فایکو سنگین 200
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 20 فایکو سنگین 245
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
میلگرد آجدار
نام محصول وزن هر شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
میلگرد 20 ظفر A3 28
16,330
نزولی کارخانه
میلگرد 16 ظفر A3 18
16,330
نزولی کارخانه
میلگرد 14 ظفر A3 14
16,330
نزولی کارخانه
میلگرد 8 ظفر A2 4/2
17,160
کارخانه
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ظفر بناب 125
16,880
کارخانه
تیرآهن 20 ظفر بناب 240
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
نبشی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 0
17,065
کارخانه
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 18/2
16,975
کارخانه
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 14/2
17,065
کارخانه
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 0
17,890
کارخانه
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 0
17,890
کارخانه
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 0
17,890
کارخانه
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 14
17,155
کارخانه
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 11
17,340
کارخانه
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 8/2
17,710 ^ 459
کارخانه
ناودانی
نام محصول وزن قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
ناودانی 10 کوتاه ناب 51
15,780
کارخانه
ناودانی 12 کوتاه ناب 60
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن
نام محصول وزن تقریبی شاخه (Kg) قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
تیرآهن 14 ناب تبریز 127
16,975
کارخانه
تیرآهن 16 ناب تبریز 165
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
تیرآهن 18 ناب تبریز 210
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
ناودانی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2/5 میل صدرا پروفیل تهران 2/5
22,940
کارخانه
قوطی پروفیل 2 میل صدرا پروفیل تهران 2 گیلان
22,940
کارخانه
قوطی پروفیل 3 میل صدرا پروفیل تهران 3
22,940
کارخانه
قوطی پروفیل 2 میل صدرا پروفیل تهران 2 مبارکه
23,765
کارخانه
قوطی پروفیل 4 میل صدرا پروفیل تهران 4
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 4 میل جهان پروفیل پارس 4
23,395
کارخانه
قوطی پروفیل 2/5 میل جهان پروفیل پارس 2/5
23,395
کارخانه
قوطی پروفیل 2 میل جهان پروفیل پارس 2 مبارکه
24,315
کارخانه
قوطی پروفیل 3 میل جهان پروفیل پارس 3
23,395
کارخانه
پروفیل فرانسوی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 3/5 میل فولاد گستر حداد 3/5
22,570
کارخانه
قوطی پروفیل 4 میل فولاد گستر حداد 4
22,570
کارخانه
قوطی پروفیل 2/5 میل فولاد گستر حداد 2/5
22,570
کارخانه
قوطی پروفیل 2 میل فولادگسترحداد 2 مبارکه
23,395
کارخانه
قوطی پروفیل 3 میل فولاد گستر حداد 3
22,570
کارخانه
لوله فولادی
نام محصول ضخامت لوله قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
لوله 76 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
23,490
کارخانه
لوله 60 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
23,490
کارخانه
لوله 50 ضخامت 2/5 میل گسترحداد 2/5
22,755
کارخانه
لوله 50 ضخامت 2 میل گسترحداد 2
23,490
کارخانه
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2میل کیان پرشیا گیلان 2 گیلان
22,935
کارخانه
قوطی پروفیل 2/5 میل کیان پرشیا 2/5
22,935
کارخانه
قوطی پروفیل 2 میل کیان پرشیا 2 مبارکه
23,855
کارخانه
لوله فولادی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2/5 میل نیکان پروفیل 2/5
23,305
کارخانه
قوطی پروفیل 2 میل نیکان پروفیل 2 گیلان
23,855
کارخانه
قوطی پروفیل 3 میل نیکان پروفیل 3
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
قوطی پروفیل 4 میل نیکان پروفیل 4
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
پروفیل فرانسوی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 4 میل تهران شرق 4
23,395
کارخانه
قوطی پروفیل 2/5 میل تهران شرق 2/5
23,395
کارخانه
قوطی پروفیل 2 میل تهران شرق 2 مبارکه
23,855
کارخانه
قوطی پروفیل 3 میل تهران شرق 3
23,395
کارخانه
لوله فولادی
نام محصول ضخامت لوله قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
لوله 110 ضخامت 2 میل تهران 2
23,855
کارخانه
لوله 60 ضخامت 2 میل تهران 2
23,855
کارخانه
لوله 50 ضخامت 2 میل تهران 2
23,855
کارخانه
پروفیل صنعتی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2میل علویجه 2 مبارکه
24,040
کارخانه
پروفیل فرانسوی
نام محصول قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت قیمت
(تومان)
پیش بینی قیمت فردا محل بارگیری
قوطی پروفیل 2 میل کارآفرینان نسیم گیلان 2 گیلان
تماس بگیرید
کارخانه
استعلام قیمت
درباره آسرون

آسرون از سال ۱۳۷۴ تا امروز در بازار آهن و فولاد مشغول به فعالیت است. ما در چند سال گذشته با آغاز فروش آنلاین آهن، پا به عرصه جدیدی گذاشتیم که هدف از آن، افزایش سرعت خدمت‌رسانی به مشتریانمان در اقصی نقاط ایران است. اعتماد، تضمین کیفیت و صداقت از اصول اخلاقی و حرفه‌ای ما در کار است. مطمئن‌ترین خرید مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را با آسرون تجربه کنید

تنوع کالایی گسترده
تنوع کالایی گسترده
بیش از قلم کالا
ارسال به سراسر کشور
ارسال به سراسر کشور
درصد رضایت
تضمین قیمت
تضمین قیمت
نفر به ما اعتماد کردن

درباره آسرون

استعلام سریع قیمت

در کمتر از 30 دقیقه از قیمت موردنظر خود مطلع شوید.
به ما اعتماد کرده اید
به ما اعتماد کرده اید
مشاهده همه پادکست‌ها
پادکست‌های آسرون
هر روز 90 ثانیه درباره بازار
- پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
 پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟
- میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
 میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان تیرآهن مورد نیاز برای سازه چگونه محاسبه می‌شود؟
- مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
 مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
مهم‌ترین رخدادهای بازار آهن و فولاد در سال 1400
- با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
 با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
با میلگرد ابهر بیشتر آشنا شوید
- لاپه چیست؟
 لاپه چیست؟
لاپه چیست؟
- تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
 تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟
مشاهده همه ویدئو‌ها
ویدئوکست
ویدیوهای آموزشی آهن، ساختمان و قیمت آهن

آسرون چگونه کیفیت مقاطع فولادی را تضمین می‌کند؟

میلگردهای A1، A2، A3 و A4 چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

محاسبه میزان میلگرد مصرفی در فونداسیون

هر بندیل میلگرد چند شاخه است؟
تماس با ما
میزبان صدای گرم شما هستیم
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار