telegram
کمپین تابستانی آسرون
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار قیمت امروز
میلگرد 12 آناهیتا A3۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد 14 شاهین A3۱۰,۰۰۰ تومان
میلگرد 12 امیرکبیر A3لطفا تماس بگیرید
میلگرد 14 ظفر A3۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
نبشی
نبشی قیمت امروز
نبشی4-2/5میل آریانلطفا تماس بگیرید
نبشی5-3میل ناب۱۱,۲۰۰ تومان
نبشی2.5-2میل کوهپایهلطفا تماس بگیرید
نبشی4-2/5میل شکفتهلطفا تماس بگیرید
مشاهده قیمت بیشتر
ناودانی
ناودانی قیمت امروز
ناودانی 10کوتاه ناب لطفا تماس بگیرید
ناودانی 16 بلند ناب ۱۱,۰۰۰ تومان
ناودانی6 شکفته۱۰,۹۰۰ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
تیرآهن معمولی (IPE)
تیرآهن معمولی (IPE) قیمت امروز
تیرآهن 16 ناب تبریز ۱۱,۴۰۰ تومان
تیرآهن 14 ظفر بناب ۱۱,۰۵۰ تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن ۱۳,۴۰۰ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
قوطی و پروفیل
قوطی و پروفیل قیمت امروز
20*20*2 تهران۱۶,۷۰۰ تومان
10*20*2 صدرا۱۶,۹۰۰ تومان
20*20*2 جهان ۱۷,۰۰۰ تومان
20*20*2 آسرونلطفا تماس بگیرید
مشاهده قیمت بیشتر
ورق سیاه
ورق سیاه قیمت امروز
مشاهده قیمت بیشتر
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه قیمت امروز
مشاهده قیمت بیشتر

ساعت کاری: ( شـنـبـه تا چـهـارشـنـبـه 9 الـی 18 و پـنـجـشنبه 9 الـی 13:30 )

مــیـزبـان صـدای گـرمـتـان هـسـتـیـم ...  43000023-021

منو