دسترسی سریع
کمپین تابستانی آسرون
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار قیمت امروز
میلگرد 20 ظفر A3۱۲,۸۵۰ تومان ۱۳,۱۰۰ تومان
میلگرد 20 آناهیتا A3۱۳,۲۰۰ تومان
میلگرد 20 ذوب آهن A3۱۲,۶۰۰ تومان
میلگرد 20 امیرکبیر A3۱۲,۴۰۰ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
نبشی
نبشی قیمت امروز
نبشی4 - 3 میل آریان۱۳,۲۰۰ تومان
نبشی4 - 3 میل ناب تبریز۱۳,۱۰۰ تومان
نبشی4 - 3 میل کوهپایه۱۳,۴۶۰ تومان
نبشی4 - 3 میل شکفته۱۲,۹۰۰ تومان
مشاهده قیمت بیشتر
ناودانی
ناودانی قیمت امروز
ناودانی 10 کوتاه ناب ۱۳,۱۰۰ تومان
ناودانی 10 کوتاه شکفته۱۳,۲۰۰ تومان
ناودانی 10 کوتاه اروپالطفا تماس بگیرید
ناودانی 10 آریان فولادلطفا تماس بگیرید
مشاهده قیمت بیشتر
تیرآهن معمولی (IPE)
تیرآهن معمولی (IPE) قیمت امروز
تیرآهن 14 ذوب آهن / کارخانه۱۳,۰۰۰ تومان
تیرآهن 14 ظفر بناب ۱۳,۵۵۰ تومان ۱۳,۸۰۰ تومان
تیرآهن 14 فایکو سبک لطفا تماس بگیرید
تیرآهن 14 ناب تبریز لطفا تماس بگیرید
مشاهده قیمت بیشتر
قوطی و پروفیل
قوطی و پروفیل قیمت امروز
مشاهده قیمت بیشتر
ورق سیاه
ورق سیاه قیمت امروز
مشاهده قیمت بیشتر
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه قیمت امروز
مشاهده قیمت بیشتر