مقالات اخبار
قیمت جهانی فولاد، قیمت مواد اولیه و میزان عرضه و تقاضا، تأثیر مستقیمی بر قیمت قوطی پروفیل دارند.
خاموشی برق صنایع ممکن است باعق افزایش قیمت فولاد شود.