کاهش تولید فولاد تا سقف 15 درصد در مرداد ماه

در ۵ ماه نخست امسال تولید ورق گرم در مجتمع های فولاد سازی کشور به ۳ میلیون و ۲۲۷ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
انتشار: 1400/07/07
اخبار بروزرسانی: 1400/11/25
کاهش تولید فولاد تا سقف 15 درصد در مرداد ماه

 

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: «در ۵ ماه نخست امسال تولید ورق گرم در مجتمع‌های فولادسازی کشور به ۳ میلیون و ۲۲۷ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.»
به گزارش آسرون و به نقل از تحلیل بازار: «آمارها نشان می‌دهد که در این مدت ۴۵۴ هزار تن تیرآهن در کشور تولیدشده است که نسبت به ۵ ماهه نخست سال گذشته که ۵۰۹ هزار تن بود ۱۱ درصد کاهش داشته است. در پنج‌ماهه نخست امسال ۳ میلیون و ۵۱۸ تن میلگرد در مجتمع‌های فولادسازی کشور تولیدشده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که در این مدت ۳ میلیون و ۷۷۰ تن بوده بیش از ۷ درصد کاهش یافت. همچنین در این مدت میزان تولید نبشی و ناودانی و سایر مقاطع فولادی به ۳۲۴ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۳۲ هزار تن بود ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.»

 

کاهش 17 درصدی تولید مقاطع طویل فولادی

در این مدت تولید کل مقاطع طویل فولادی ۴ میلیون و ۲۹۶ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد منفی شده است. در پنج ماه نخست امسال در مجموع یک‌میلیون و ۱۸ هزار تن ورق سرد در مجتمع‌های فولادسازی کشور تولیدشده است که در مقایسه با سال گذشته که یک‌میلیون و ۱۳۶ هزار تن بوده است حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. در پنج ماه نخست امسال درمجموع یک‌میلیون و ۱۸ هزار تن ورق سرد در مجتمع‌های فولادسازی کشور تولیدشده است که در مقایسه با سال گذشته که یک‌میلیون و ۱۳۶ هزار تن بوده، حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. در این مدت تولید ورق پوشش‌دار به ۶۱۸ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود ۶۱۹ هزار تن بوده، آن‌چنان تغییری نکرده است.

 

تولید کل مقاطع تخت فولادی 16 درصد کاهش یافت

در پنج ماهه نخست سال جاری تولید کل مقاطع تخت فولادی کشور به ۳ میلیون و ۲۸۵ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ که ۳ میلیون و ۹۲۹ هزار تن بود بیش از ۱۶ درصد کاهش داشته است. در مدت یاد شده تولید کل محصولات فولادی در کشور به ۷ میلیون و ۵۸۱  تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است. در این مدت تولید بلیت و بلوم به ۶ میلیون و ۴۹۵ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۷ میلیون و ۶۱۱ هزار تن بود بیش از ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این مدت تولید بلیت و بلوم به ۶ میلیون و ۴۹۵ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۷ میلیون و ۶۱۱ هزار تن بود بیش از ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در پنج ماهه نخست امسال در مجموع تولید اسلب در مجتمع های فولاد سازی کشور به ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یافت.

 

تولید فولاد میانی در کشور 12 درصد منفی شد

در این مدت تولید فولاد میانی در کشور ۱۰ میلیون و ۸۲۸ تن بود که نسبت به سال گذشته که ۱۲ میلیون و ۳۵۴ هزار تن بود ۱۲ درصد منفی شده است. در مدت یادشده تولید آهن اسفنجی در سطح کشور به ۱۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن بود ۴ درصد کاهش داشته است.
طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید آهن اسفنجی، فولاد میانی و محصولات فولادی در پایان مردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال ۱۴۰۰ درزمینهٔ تولید تیرآهن ۲۹ درصد، میلگرد ۴۷ درصد، کل مقاطع طویل فولادی ۴۵ درصد، ورق گرم ۲۸ درصد، ورق سرد ۱۲ درصد، ورق پوشش‌دار ۶ درصد، بلیت و بلوم ۵۴ درصد، اسلب ۴۲ درصد، فولاد میانی ۴۹ درصد و آهن اسفنجی ۴۴ درصد کاهش داشته است.
 

ارسال نظر جدید