مقالات اخبار بازار خودرو
در حالیکه مسئولان خبر از کاهش قیمت‌ها می‌دادند، بازهم نرخ بازار خودرو روند افزایشی داشت
باوجود کاهش عرضه و افزایش تقاضا، التهاب بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت