telegram
بنر
قیمت رول بولت
رول بولت

بازار بزرگ رول بولت:

قیمت روز رول بولت تمامی کارخانه های تولیدکننده کشور را در جدول زیر مشاهده و مقایسه کنید.

قیمت انواع رول بولت در سایت آسرون بصورت لحظه ای بروزرسانی می شود.

1399/09/12 15:36
نام محصولحالت قیمت درب کارخانه
رول بولت 8 - 8 سانتعدد۳,۳۰۰ تومان
رول بولت 8 - 10 سانتعدد۳,۵۰۰ تومان
رول بولت 10 - 10 سانتعدد۴,۰۰۰ تومان
رول بولت 10 - 12 سانتعدد۴,۶۰۰ تومان
رول بولت 12 - 12 سانتعدد۵,۹۰۰ تومان
رول بولت 12 - 15 سانتعدد۷,۱۰۰ تومان
رول بولت 14 - 10 سانتعدد۷,۱۰۰ تومان
رول بولت 14 - 12 سانتعدد۸,۰۰۰ تومان
رول بولت 14 - 15 سانتعدد۸,۵۰۰ تومان
رول بولت 16 - 10 سانتعدد۸,۵۰۰ تومان
رول بولت 16 - 12 سانتعدد۹,۶۰۰ تومان
رول بولت 16 - 15 سانتعدد۱۰,۲۰۰ تومان
رول بولت 18 - 10 سانتعدد۱۱,۵۰۰ تومان
رول بولت 18 - 12 سانتعدد۱۲,۰۰۰ تومان
رول بولت 18 - 15 سانتعدد۱۵,۳۰۰ تومان
رول بولت 18 - 20 سانتعددلطفا تماس بگیرید
رول بولت 8 - 7/5 سانت خارجیعدد۹,۹۰۰ تومان
رول بولت 10 - 9 سانت خارجیعدد۹,۹۰۰ تومان
رول بولت 12 - 12 سانت خارجیعدد۱۷,۵۰۰ تومان
رول بولت 14 - 10 سانت خارجیعدد۲۲,۹۰۰ تومان
رول بولت 14 - 14 سانت خارجیعدد۲۸,۴۰۰ تومان
رول بولت 16 - 10 سانت خارجیعدد۲۲,۹۰۰ تومان
رول بولت 16 - 14 سانت خارجیعددلطفا تماس بگیرید
رول بولت 20 - 17 سانت خارجیعدد۳۹,۳۰۰ تومان
رول بولت 20 - 22 سانت خارجیعددلطفا تماس بگیرید

ساعت کاری: ( شـنـبـه تا چـهـارشـنـبـه 9 الـی 18 و پـنـجـشنبه 9 الـی 13:30 )

مــیـزبـان صـدای گـرمـتـان هـسـتـیـم ...  43000023-021

منو