میلگرد آجدار
بهترین قیمت بازار
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 18 ذوب آهن A3 خرید به صرفه 18 A3 24 ذوب آهن اصفهان
14,405 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 ظفر A2 فروش ویژه 8 A2 4/2 مجتمع فولاد ظفربناب
14,404 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 راد A3 ارسال سریع 20 A3 27 راد همدان
14,335 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 شاهین A3 خرید به صرفه 18 A3 23/16 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 ابهر A2 خرید به صرفه 10 A2 7/44 ابهر
14,037 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 12 آناهیتا A3 ارسال سریع 12 A3 9/9 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 امیرکبیر A3 فروش ویژه 16 A3 18/5 امیرکبیر خزر
13,760 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 نیشابور A3 خرید به صرفه 14 A3 14/4 نیشابور
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 فایکو A3 خرید به صرفه 20 A3 29/5 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
13,771 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 پرشین A3 خرید به صرفه 16 A3 18 پرشین فولاد
14,130 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 آرین A3 فروش ویژه 12 A3 10 آریان فولاد
14,085 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 آریا A3 خرید به صرفه 18 A3 24 آریا ذوب
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 زاگرس A3 فروش ویژه 14 A3 14/5 صبا زاگرس
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
مشخصات محصول
میلگرد آجدار
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور: : 30 دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور: : دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون: : دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه: : دارد
امکان صدور فاکتور رسمی: : دارد
محصولات
سایز 8
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 8 ظفر A2 فروش ویژه 8 A2 4/2 مجتمع فولاد ظفربناب
14,404 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 راد A2 8 A2 5 راد همدان
14,913 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 شاهین A2 8 A2 4/4 شاهین بناب
14,679 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 ابهر A2 8 A2 4/5 ابهر
14,312 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 8 آناهیتا A2 8 A2 4/4 آناهیتا گیلان
14,679 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 بافق A3 8 A3 0 فولاد بافق یزد
15,020 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 8 میانه A2 8 A2 5 میانه تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش A2 8 A2 4/48 کاوه تیکمه داش
15,350 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 32 آرین A3 8 A2 5 آریان فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 روهینا جنوب A2 8 A2 4/5 روهینا جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 کویر A2 8 A2 5/7 کویر کاشان
15,500 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 8 سیرجان A2 8 A2 4/5 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 کویر A3 8 A3 5/7 کویر کاشان
15,700 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 8 هیربد زرندیه A2 8 A2 0 هیربد زرندیه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 سمنان A3 8 A3 4/5 نورد گرم سمنان
14,860 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد8 فولاد گلستان A3 8 A3 0 نورد فولاد گلستان
15,505 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 8 البرز غرب A2 8 A2 0 مجتمع فولاد البرز غرب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 آذرامین A2 8 A2 4/5 آذرامین
14,496 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 شاهرود A3 8 A3 6 فولاد شاهرود
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 صائب تبریز A2 8 A2 0 مجتمع فولاد صائب تبریز
15,200 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 8 هشترود A2 8 A2 0 فولاد و نورد هشترود
14,635 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 پارس A2 8 A2 5 پارس آرمان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 A2 نورد جهان 8 A2 0 نورد گرم جهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 راستین آستارا A2 8 A2 0 فولاد راستین آستارا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 مهیار اردبیل A3 8 A3 0 مهیار اردبیل
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 مهیار اردبیل A2 8 A2 0 مهیار اردبیل
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 کیان فولاد ابهر A2 8 A2 0 کیان فولاد ابهر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 کیان کاشان A2 8 A2 0 کیان کاشان
14,450 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 فولاد قزوین A2 8 A2 0 فولاد قزوین
14,312 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 8 حسن رود A2 8 A2 0 فولاد حسن رود گیلان
14,680 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
سایز 10
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 10 ظفر A2 10 A2 6/4 مجتمع فولاد ظفربناب
14,221 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 ظفر A3 10 A3 6/4 مجتمع فولاد ظفربناب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 راد A2 10 A2 8 راد همدان
14,655 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 شاهین A2 10 A2 7/07 شاهین بناب
14,450 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 ابهر A2 خرید به صرفه 10 A2 7/44 ابهر
14,037 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 10 ابهر A3 10 A3 7/44 ابهر
14,037 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 10 آناهیتا A2 10 A2 6/9 آناهیتا گیلان
14,496 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 امیرکبیر A3 10 A3 9 امیرکبیر خزر
14,175 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 10 نیشابور A3 10 A3 8 نیشابور
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 فایکو A3 10 A3 7/5 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 بافق A2 10 A3 7/2 فولاد بافق یزد
14,360 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 10 زاگرس A3 10 A3 8/5 صبا زاگرس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 پرشین A3 10 A3 8 پرشین فولاد
14,495 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد10کلاف بنگاه آسرون 10 A3 کلافی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 میانه A2 10 A2 8 میانه تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 آریا A3 10 A3 7/5 آریا ذوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 ابرکوه A3 10 A3 8 ابرکوه یزد
14,175 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 10 کویر A2 10 A2 7/5 کویر کاشان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 کویر A3 10 A3 7/5 کویر کاشان
15,200 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 10 کیان کاشان A2 10 A2 0 کیان کاشان
14,360 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 صدر لرستان A3 10 A3 0 صدر فولاد لرستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 اردبیل A2 10 A2 0 ذوب آهن اردبیل
15,200 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 10 شیراز پولاد نورد A2 10 A2 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 شیراز پولاد نورد A3 10 A3 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد10 فولاد گلستان A3 10 A3 0 نورد فولاد گلستان
15,410 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 12 فولاد گلستان A3 10 A3 0 نورد فولاد گلستان
15,230 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش A2 10 A2 7/03 کاوه تیکمه داش
15,130 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 10 البرز غرب A2 10 A2 0 مجتمع فولاد البرز غرب
14,650 تومان
نمودار 17:30 1400/03/09
میلگرد 10 آذرامین A2 10 A2 7/2 آذرامین
14,312 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 خرم آباد A2 10 A2 0 مجتمع فولاد خرم آباد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 آرین A2 10 A2 7 آریان فولاد
14,035 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 خرمدشت A2 10 A2 0 فولاد خرمدشت تاکستان
13,990 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 10 خرمدشت A3 10 A3 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,040 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 10 سمنان A3 10 A3 7 نورد گرم سمنان
14,404 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 آذر چلیک تبریز A2 10 A2 0 شرکت آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 شاهرود A3 10 A3 8 فولاد شاهرود
14,266 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 اردبیل A3 10 A3 0 ذوب آهن اردبیل
15,380 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 10 روهینا A2 10 A2 7/3 روهینا جنوب
14,405 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 صائب تبریز A2 10 A2 0 مجتمع فولاد صائب تبریز
15,000 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 10 کیان فولاد ابهر A2 10 A2 0 کیان فولاد ابهر
14,040 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 10 سیرجان A2 10 A2 7 جهان فولاد سیرجان
14,600 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
میلگرد 10 پارس A2 10 A2 8 پارس آرمان
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 هشترود A2 10 A2 0 فولاد و نورد هشترود
14,450 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 راستین آستارا A2 10 A2 0 فولاد راستین آستارا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 مهیار اردبیل A3 10 A3 0 مهیار اردبیل
14,450 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 10 مهیار اردبیل A2 10 A2 0 مهیار اردبیل
14,265 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 10 هیربد زرندیه A3 10 A3 0 هیربد زرندیه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 هیربد زرندیه A2 10 A2 0 هیربد زرندیه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 یزد احرامیان A3 10 A3 0 یزد احرامیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 فولاد قزوین A2 10 A2 0 فولاد قزوین
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 10 کرمان A2 10 A2 0 ذوب و نورد کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 بردسیر A2 10 A2 0 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 بردسیر A3 10 A3 0 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 کوثر اهواز A3 10 A3 0 کوثر اهواز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 حسن رود A2 10 A2 0 فولاد حسن رود گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
سایز 12
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 12 ذوب آهن A3 12 A3 10/65 ذوب آهن اصفهان
14,495 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 ظفر A3 12 A3 10 مجتمع فولاد ظفربناب
14,221 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 راد A3 12 A3 9/5 راد همدان
14,425 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 شاهین A3 12 A3 10/19 شاهین بناب
14,450 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 آناهیتا A3 ارسال سریع 12 A3 9/9 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 امیرکبیر A3 12 A3 11/1 امیرکبیر خزر
14,037 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 12 نیشابور A3 12 A3 11 نیشابور
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 فایکو A3 12 A3 10/6 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 بافق A3 12 A3 10/5 فولاد بافق یزد
14,265 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 12 ارگ A3 12 A3 10/5 ارگ تبریز
14,300 تومان
نمودار 17:7 1400/03/04
میلگرد 12 میانه A3 12 A3 11 میانه تبریز
14,000 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 12 کویر A2 12 A2 11 کویر کاشان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 کویر A3 12 A3 11 کویر کاشان
15,200 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 12 کیان کاشان A2 12 A2 0 کیان کاشان
14,360 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 ابهر A2 12 A2 10/68 ابهر
14,037 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 12 ابهر A3 12 A3 10/68 ابهر
13,854 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 12 آلیاژی ایران A3 12 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 پرشین A3 12 A3 11 پرشین فولاد
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 شیراز پولاد نورد A2 12 A2 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 شیراز پولاد نورد A3 12 A3 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش A3 12 A3 10/18 کاوه تیکمه داش
15,130 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 12 البرز غرب A2 12 A2 0 مجتمع فولاد البرز غرب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد12 البرز غرب A3 12 A3 0 مجتمع فولاد البرز غرب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 ایزدخواست A3 12 A3 0 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 آذرامین A3 12 A3 10/5 آذرامین
14,312 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 خرم آباد A2 12 A2 0 مجتمع فولاد خرم آباد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 آرین A3 فروش ویژه 12 A3 10 آریان فولاد
14,085 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 خرمدشت A2 12 A2 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 12 خرمدشت A3 12 A3 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 12 صدرای توس A3 12 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
14,210 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 12 سمنان A3 12 A3 10 نورد گرم سمنان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 آذر چلیک تبریز A3 12 A3 0 شرکت آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 آریا A3 12 A3 11 آریا ذوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 اردبیل A2 12 A2 0 ذوب آهن اردبیل
15,150 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 12 اردبیل A3 12 A3 0 ذوب آهن اردبیل
15,200 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 12 شاهرود A3 12 A3 11/8 فولاد شاهرود
14,175 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 خلیج فارس A3 12 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
15,200 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 12 روهینا جنوب A3 12 A3 10/3 روهینا جنوب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 زاگرس A3 12 A3 10/5 صبا زاگرس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 صائب تبریز A3 12 A2 0 مجتمع فولاد صائب تبریز
14,360 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 12 کیان فولاد ابهر A2 12 A2 0 کیان فولاد ابهر
14,040 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 12 ابرکوه A3 12 A3 11 ابرکوه یزد
13,990 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 12 سیرجان A2 12 A2 10 جهان فولاد سیرجان
14,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
میلگرد 12 سیرجان A3 12 A3 10 جهان فولاد سیرجان
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 هشترود A2 12 A2 0 فولاد و نورد هشترود
14,700 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 12 مهیار اردبیل A2 12 A3 0 مهیار اردبیل
14,265 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 12 مهیار اردبیل A2 12 A2 0 مهیار اردبیل
14,220 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 12 غرب کرمانشاه A3 12 A3 0 فولاد غرب کرمانشاه
13,600 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
میلگرد 12 هیربد زرندیه A3 12 A3 0 هیربد زرندیه
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 12 یزد احرامیان A3 12 A3 0 یزد احرامیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 قائم رازی A3 12 A3 0 قائم رازی
14,267 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 فولاد قزوین A2 12 A2 0 فولاد قزوین
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 کرمان A2 12 A2 0 ذوب و نورد کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 12 بردسیر A2 12 A2 0 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد آجدار 12 A3 بردسیر 12 A3 0 بردسیر کرمان
14,130 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 کوثر اهواز A3 12 A3 0 کوثر اهواز
14,130 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 12 حسن رود A2 12 A2 0 فولاد حسن رود گیلان
14,265 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 12 معراج کرد کوی A3 12 A3 0 معراج کرد کوی
14,267 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
سایز 14
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 14 ذوب آهن A3 14 A3 14/52 ذوب آهن اصفهان
14,265 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 ظفر A3 14 A3 14 مجتمع فولاد ظفربناب
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 راد A3 14 A3 13/5 راد همدان
%-2.37 14,335
14,675 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 شاهین A3 14 A3 13/88 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 ابهر A3 فروش ویژه 14 A3 14/5 ابهر
13,854 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 14 آناهیتا A3 14 A3 14 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 امیرکبیر A3 14 A3 14/2 امیرکبیر خزر
13,760 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 نیشابور A3 خرید به صرفه 14 A3 14/4 نیشابور
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 فایکو A3 14 A3 14/5 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
13,771 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 بافق A3 14 A3 14/4 فولاد بافق یزد
14,010 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 14 میانه A3 14 A3 14/5 میانه تبریز
14,000 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 14 کویر A3 14 A3 14/8 کویر کاشان
15,050 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 14 کیان کاشان A3 14 A3 0 کیان کاشان
14,265 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 صدر لرستان A3 14 A3 0 صدر فولاد لرستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 آلیاژی ایران A3 14 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 پرشین A3 14 A3 15 پرشین فولاد
14,175 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 شیراز پولاد نورد A2 14 A2 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 شیراز پولاد نورد A3 14 A3 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 فردوس باختر A3 14 A3 0 فردوس باختر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 فولاد گلستان A3 14 A3 0 نورد فولاد گلستان
14,495 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش A3 14 A3 13/86 کاوه تیکمه داش
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 14 البرز غرب A3 14 A3 0 مجتمع فولاد البرز غرب
14,550 تومان
نمودار 17:30 1400/03/09
میلگرد 14 ایزدخواست A3 14 A3 0 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 آذرامین A3 14 A3 14/5 آذرامین
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 خرم آباد A3 14 A3 0 مجتمع فولاد خرم آباد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 فولاد فولاد پرند A3 14 A3 0 فولاد پرند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 آرین A3 14 A3 14 آریان فولاد
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 ارگ A3 14 A3 14 ارگ تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 خرمدشت A3 14 A2 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 14 صدرای توس A3 14 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
14,070 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 14 سمنان A3 14 A3 14 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 آذر چلیک تبریز A3 14 A3 0 شرکت آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 آریا A3 14 A3 16 آریا ذوب
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 فولاد کاوه اروند A3 14 A3 0 شرکت فولاد کاوه اروند
15,050 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 14 اردبیل A3 14 A3 0 ذوب آهن اردبیل
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 14 شاهرود A3 14 A3 14/8 فولاد شاهرود
14,083 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 خلیج فارس A3 14 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 روهینا A3 14 A3 14/2 روهینا جنوب
14,040 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 فولاد پارسیان A3 14 A3 0 صنایع فولاد صبح پارسیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 صائب تبریز A3 14 A3 0 مجتمع فولاد صائب تبریز
14,220 تومان
نمودار 17:19 1400/03/18
میلگرد 14 زاگرس A3 فروش ویژه 14 A3 14/5 صبا زاگرس
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 کیان فولاد ابهر A3 14 A3 0 کیان فولاد ابهر
13,855 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 14 ابرکوه A3 14 A3 15 ابرکوه یزد
13,762 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 14 نورد نوین ابهر A3 14 A3 0 شرکت فولاد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 سیرجان A3 14 A3 14 جهان فولاد سیرجان
13,854 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 هشترود A3 14 A3 0 فولاد و نورد هشترود
14,085 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 راستین آستارا A3 14 A3 0 فولاد راستین آستارا
14,295 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 مهیار اردبیل A3 14 A3 0 مهیار اردبیل
13,990 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 14 دماوند A3 14 A3 0 دماوند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 غرب کرمانشاه A3 14 A3 0 فولاد غرب کرمانشاه
13,600 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
میلگرد 14 هیربد زرندیه A3 14 A3 0 هیربد زرندیه
14,950 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 14 یزد احرامیان A3 14 A3 0 یزد احرامیان
13,625 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 14 قائم رازی A3 14 A3 0 قائم رازی
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 فولاد قزوین A3 14 A3 0 فولاد قزوین
12,900 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 14 کرمانA2 14 A2 0 ذوب و نورد کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 کرمان A3 14 A3 0 ذوب و نورد کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 بردسیر A3 14 A2 0 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 14 بردسیر A3 14 A3 0 بردسیر کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 کوثر اهواز A3 14 A3 0 کوثر اهواز
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 14 حسن رود A2 14 A2 0 فولاد حسن رود گیلان
14,175 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 14 معراج کرد کوی A3 14 A3 0 معراج کرد کوی
14,175 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
سایز 16
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 16 ذوب آهن A3 16 A3 18/96 ذوب آهن اصفهان
14,360 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 ظفر A3 16 A3 18 مجتمع فولاد ظفربناب
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 راد A3 16 A3 17/5 راد همدان
14,335 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 شاهین A3 خرید به صرفه 16 A3 18/29 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 ابهر A3 16 A3 18/9 ابهر
13,854 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 16 آناهیتا A3 16 A3 18 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 امیرکبیر A3 فروش ویژه 16 A3 18/5 امیرکبیر خزر
13,760 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 نیشابور A3 فروش ویژه 16 A3 19 نیشابور
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 فایکو A3 16 A3 19 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
13,771 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 بافق A3 16 A3 18/5 فولاد بافق یزد
14,010 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 16 میانه A3 16 A3 19 میانه تبریز
14,000 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 16 کویر A3 16 A3 19/2 کویر کاشان
14,130 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 16کیان کاشان A3 16 A3 0 کیان کاشان
14,265 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 صدر لرستان A3 16 A3 0 صدر فولاد لرستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 آلیاژی ایران A3 16 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 پرشین A3 خرید به صرفه 16 A3 18 پرشین فولاد
14,130 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 شیراز پولاد نورد A2 16 A2 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 شیراز پولاد نورد A3 16 A3 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 فردوس باختر A3 16 A3 0 فردوس باختر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 فولاد گلستان A3 16 A3 0 نورد فولاد گلستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش A3 16 A3 18 کاوه تیکمه داش
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 16 البرز غرب A3 16 A3 0 مجتمع فولاد البرز غرب
14,550 تومان
نمودار 17:30 1400/03/09
میلگرد 16 ایزدخواست A3 16 A3 0 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 آذرامین A3 16 A3 18/3 آذرامین
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 خرم آباد A3 16 A3 0 مجتمع فولاد خرم آباد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 فولاد فولاد پرند A3 16 A3 0 فولاد پرند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 آرین A3 16 A3 18 آریان فولاد
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 ارگ A3 16 A3 18 ارگ تبریز
13,760 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 خرمدشت A3 16 A3 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 16 صدرای توس A3 16 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 سمنان A3 16 A3 18 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 آذر چلیک تبریز A3 16 A3 0 شرکت آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 آریا A3 16 A3 19 آریا ذوب
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 اردبیل A3 16 A3 0 ذوب آهن اردبیل
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 16 فولاد کاوه اروند A3 16 A3 0 شرکت فولاد کاوه اروند
15,050 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 16 شاهرود A3 16 A3 19/5 فولاد شاهرود
14,083 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 خلیج فارس A3 16 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
14,035 تومان
نمودار 17:19 1400/03/18
میلگرد 16 روهینا جنوب A3 16 A3 18/5 روهینا جنوب
14,040 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 فولاد پارسیان A3 16 A3 0 صنایع فولاد صبح پارسیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 صائب تبریز A3 16 A3 0 مجتمع فولاد صائب تبریز
14,220 تومان
نمودار 17:19 1400/03/18
میلگرد 16 زاگرس A3 16 A3 18/5 صبا زاگرس
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 کیان فولاد ابهر A3 16 A3 0 کیان فولاد ابهر
13,855 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 16 ابرکوه A3 16 A3 19 ابرکوه یزد
13,762 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 16 نورد نوین ابهر A3 16 A3 0 شرکت فولاد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 میاندوآب A3 16 A3 0 فولاد زرین میاندوآب
14,900 تومان
نمودار 13:46 1400/03/11
میلگرد 16 سیرجان A3 16 A3 18 جهان فولاد سیرجان
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 هشترود A3 16 A3 0 فولاد و نورد هشترود
14,085 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 راستین آستارا A3 16 A3 0 فولاد راستین آستارا
14,295 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 مهیار اردبیل A3 16 A3 0 مهیار اردبیل
13,990 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 16 دماوند A3 16 A3 0 دماوند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 16 غرب کرمانشاه A3 16 A3 0 فولاد غرب کرمانشاه
13,600 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
میلگرد 16 هیربد زرندیه A3 16 A3 0 هیربد زرندیه
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 16 یزد احرامیان A3 16 A3 0 یزد احرامیان
13,625 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 16 قائم رازی A3 16 A3 0 قائم رازی
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 فولاد قزوین A3 16 A3 0 فولاد قزوین
12,900 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 16 کرمان A2 16 A2 0 ذوب و نورد کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد16 کرمان A3 16 A3 0 ذوب و نورد کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 بردسیر A3 16 A3 0 بردسیر کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 16 کوثر اهواز A3 16 A3 0 کوثر اهواز
13,854 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 16 حسن رود A3 16 A3 0 فولاد حسن رود گیلان
14,175 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 16 معراج کرد کوی A3 16 A3 0 معراج کرد کوی
14,175 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
سایز 18
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 18 ذوب آهن A3 خرید به صرفه 18 A3 24 ذوب آهن اصفهان
14,405 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 ظفر A3 18 A3 23 مجتمع فولاد ظفربناب
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 راد A3 18 A3 21/5 راد همدان
14,335 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 شاهین A3 خرید به صرفه 18 A3 23/16 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 ابهر A3 18 A3 23/9 ابهر
13,854 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 18 آناهیتا A3 18 A3 22/8 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 امیرکبیر A3 18 A3 24 امیرکبیر خزر
13,760 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 18 نیشابور A3 18 A3 24/2 نیشابور
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 فایکو A3 18 A3 24 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
13,771 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 بافق A3 18 A3 24 فولاد بافق یزد
13,900 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 18 ابهر A3 بنگاه آسرون 18 A3 23/9 ابهر
15,050 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 18 میانه A3 18 A3 24 میانه تبریز
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 کویر A3 18 A3 24/6 کویر کاشان
14,035 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 18 سیرجان A3 18 A3 0 سیرجان حدید جنوب
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 کیان کاشان A3 18 A3 0 کیان کاشان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 صدر لرستان A3 18 A3 0 صدر فولاد لرستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 آلیاژی ایران A3 18 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 پرشین A3 18 A3 24 پرشین فولاد
14,130 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 شیراز پولاد نورد A2 18 A2 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 شیراز پولاد نورد A3 18 A3 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 فولاد گلستان A3 18 A3 0 نورد فولاد گلستان
14,310 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش A3 18 A3 23/04 کاوه تیکمه داش
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 18 البرز غرب A3 18 A3 0 مجتمع فولاد البرز غرب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 ایزدخواست A3 18 A3 0 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 آذرامین A3 18 A3 23 آذرامین
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 فولاد خرم آباد A3 18 A3 0 مجتمع فولاد خرم آباد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 فولاد فولاد پرند A3 18 A3 0 فولاد پرند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 آرین A3 18 A3 23 آریان فولاد
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 ارگ A3 18 A3 23 ارگ تبریز
13,530 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 18 خرمدشت A3 18 A3 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 18 صدرای توس A3 18 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 سمنان A3 18 A3 23 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 آذر چلیک تبریز A3 18 A3 0 شرکت آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 آریا A3 خرید به صرفه 18 A3 24 آریا ذوب
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 اردبیل A3 18 A3 0 ذوب آهن اردبیل
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 18 فولاد کاوه اروند A3 18 A3 0 شرکت فولاد کاوه اروند
14,600 تومان
نمودار 17:30 1400/03/09
میلگرد 18 شاهرود A3 18 A3 25 فولاد شاهرود
14,083 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 خلیج فارس A3 18 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 روهینا جنوب A3 18 A3 23/2 روهینا جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 فولاد پارسیان A3 18 A3 0 صنایع فولاد صبح پارسیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 زاگرس A3 18 A3 23/5 صبا زاگرس
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 کیان فولاد ابهر A3 18 A3 0 کیان فولاد ابهر
13,855 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 18 ابرکوه A3 18 A3 24 ابرکوه یزد
13,670 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 18 نورد نوین ابهر A3 18 A3 0 شرکت فولاد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 میاندوآب A3 18 A3 0 فولاد زرین میاندوآب
14,900 تومان
نمودار 13:46 1400/03/11
میلگرد 18 سیرجان A3 18 A3 23 جهان فولاد سیرجان
13,670 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 هشترود A3 18 A3 0 فولاد و نورد هشترود
14,085 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 راستین آستارا A3 18 A3 0 فولاد راستین آستارا
14,295 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 مهیار اردبیل A3 18 A3 0 مهیار اردبیل
13,990 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 18 دماوند A3 18 A3 0 دماوند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 غرب کرمانشاه A3 18 A3 0 فولاد غرب کرمانشاه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 هیربد زرندیه A3 18 A3 0 هیربد زرندیه
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 18 یزد احرامیان A3 18 A3 0 یزد احرامیان
14,130 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 18 قائم رازی A3 18 A3 0 قائم رازی
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 فولاد قزوین A3 18 A3 0 فولاد قزوین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 18 کرمان A3 18 A3 0 ذوب و نورد کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 بردسیرA3 18 A3 0 بردسیر کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 کوثر اهواز A3 18 A3 0 کوثر اهواز
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 18 حسن رود A3 18 A3 0 فولاد حسن رود گیلان
14,175 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 18 معراج کرد کوی A3 18 A3 0 معراج کرد کوی
14,175 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
سایز 20
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 20 ذوب آهن A3 20 A3 29/65 ذوب آهن اصفهان
13,990 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 ظفر A3 20 A3 28 مجتمع فولاد ظفربناب
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 راد A3 ارسال سریع 20 A3 27 راد همدان
14,335 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 شاهین A3 20 A3 28/6 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 ابهر A3 خرید به صرفه 20 A3 29/6 ابهر
13,854 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 آناهیتا A3 20 A3 29 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 امیرکبیر A3 20 A3 29 امیرکبیر خزر
13,762 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 نیشابور A3 20 A3 29/2 نیشابور
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 فایکو A3 خرید به صرفه 20 A3 29/5 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
13,771 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 بافق A3 20 A3 29/2 فولاد بافق یزد
13,900 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 20 فایکو A3 بنگاه آسرون 20 A3 29/5 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 میانه A3 20 A3 29/5 میانه تبریز
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 کویر A3 20 A3 30 کویر کاشان
14,700 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 20 سیرجان A2 20 A2 0 سیرجان حدید جنوب
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 20 سیرجان A3 20 A3 0 سیرجان حدید جنوب
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 صدر لرستان A3 20 A3 0 صدر فولاد لرستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 آلیاژی ایران A3 20 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 پرشین A3 20 A3 29 پرشین فولاد
14,130 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 شیراز پولاد نورد A2 20 A2 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 شیراز پولاد نورد A3 20 A3 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 فولاد گلستان A3 20 A3 0 نورد فولاد گلستان
14,310 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش A3 20 A3 28/92 کاوه تیکمه داش
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 20 البرز غرب A3 20 A3 0 مجتمع فولاد البرز غرب
14,050 تومان
نمودار 17:30 1400/03/09
میلگرد 20 ایزدخواست A3 20 A3 0 ذوب فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 آذرامین A3 20 A3 29/5 آذرامین
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 خرم آباد A3 20 A3 0 مجتمع فولاد خرم آباد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 آرین A3 20 A3 30 آریان فولاد
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 ارگ A3 20 A3 29 ارگ تبریز
13,530 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 20 خرمدشت A3 20 A3 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 20 صدرای توس A3 20 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 سمنان A3 20 A3 28 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 آذر چلیک تبریز A3 20 A3 0 شرکت آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 آریا A3 20 A3 29/5 آریا ذوب
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 فولاد کاوه اروند A3 20 A3 0 شرکت فولاد کاوه اروند
14,600 تومان
نمودار 17:30 1400/03/09
میلگرد 20 شاهرود A3 20 A3 31 فولاد شاهرود
14,083 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 خلیج فارس A3 20 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
13,855 تومان ^ 180 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 20 روهینا جنوب A3 20 A3 29 روهینا جنوب
14,040 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 فولاد پارسیان A3 20 A3 0 صنایع فولاد صبح پارسیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 زاگرس A3 20 A3 29/5 صبا زاگرس
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20کیان فولاد ابهر A3 20 A3 0 کیان فولاد ابهر
13,855 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 20 ابرکوه A3 خرید به صرفه 20 A3 30 ابرکوه یزد
13,670 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 20 نورد نوین ابهر A3 خرید به صرفه 20 A3 0 شرکت فولاد نورد نوین ابهر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 تات تاکستان A3 20 A3 0 تات فولاد تاکستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 فولاد زمرد A3 20 A3 0 شرکت فولاد زمرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 میاندوآب A3 20 A3 0 فولاد زرین میاندوآب
14,900 تومان
نمودار 13:46 1400/03/11
میلگرد 20 سیرجان A3 20 A3 28 جهان فولاد سیرجان
13,670 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 هشترود A3 20 A3 0 فولاد و نورد هشترود
14,085 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 راستین آستارا A3 20 A3 0 فولاد راستین آستارا
14,295 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 مهیار اردبیل A3 20 A3 0 مهیار اردبیل
13,990 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 20 دماوند A3 20 A3 0 دماوند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 غرب کرمانشاه A3 20 A3 0 فولاد غرب کرمانشاه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 20 هیربد زرندیه A3 20 A3 0 هیربد زرندیه
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 20 یزد احرامیان A3 20 A3 0 یزد احرامیان
14,130 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 20 قائم رازی A3 20 A3 0 قائم رازی
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 فولاد قزوین A3 20 A3 0 فولاد قزوین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد آجدار 20 A3 کرمان 20 A3 0 ذوب و نورد کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 بردسیر A3 20 A3 0 بردسیر کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 کوثر اهواز A3 20 A3 0 کوثر اهواز
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 20 حسن رود A3 20 A3 0 فولاد حسن رود گیلان
14,175 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 20 معراج کرد کوی A3 20 A3 0 معراج کرد کوی
14,175 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
سایز 22
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 22 ذوب آهن A3 22 A3 35/76 ذوب آهن اصفهان
13,990 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 ظفر A3 22 A3 34 مجتمع فولاد ظفربناب
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 راد A3 22 A3 31 راد همدان
14,335 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 شاهین A3 22 A3 34/5 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 ابهر A3 22 A3 35/64 ابهر
13,854 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 آناهیتا A3 22 A3 34 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 امیرکبیر A3 22 A3 35/5 امیرکبیر خزر
13,762 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 نیشابور A3 22 A3 36/2 نیشابور
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 فایکو A3 22 A3 35/8 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
13,771 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 بافق A3 22 A3 32 فولاد بافق یزد
13,900 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 22 میانه A3 22 A3 36 میانه تبریز
13,909 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 کویر A3 22 A3 36 کویر کاشان
17,400 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 22 سیرجان A3 22 A3 0 سیرجان حدید جنوب
14,312 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 صدر لرستان A3 22 A3 0 صدر فولاد لرستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 آلیاژی ایران A3 22 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 پرشین A3 22 A3 35 پرشین فولاد
14,130 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 شیراز پولاد نورد A3 22 A3 0 شیراز پولاد نورد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش A3 22 A3 35/16 کاوه تیکمه داش
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 22 البرز غرب A3 22 A3 0 مجتمع فولاد البرز غرب
13,900 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 22 آذرامین A3 22 A3 35 آذرامین
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 خرم آباد A3 22 A3 0 مجتمع فولاد خرم آباد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 آرین A3 22 A3 36 آریان فولاد
14,129 تومان
نمودار 17:19 1400/03/18
میلگرد 22 ارگ A3 22 A3 35 ارگ تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 خرمدشت A3 22 A3 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 22 صدرای توس A3 22 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 سمنان A3 22 A3 34 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 آذر چلیک تبریز A3 22 A3 0 شرکت آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 کاوه اروند A3 22 A3 0 شرکت فولاد کاوه اروند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 شاهرود A3 22 A3 37 فولاد شاهرود
14,083 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 خلیج فارس A3 22 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 روهیناجنوب A3 22 A3 35 روهینا جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 زاگرس A3 22 A3 35/5 صبا زاگرس
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 کیان فولاد ابهر A3 22 A3 0 کیان فولاد ابهر
13,855 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 22 ابرکوه A3 22 A3 36 ابرکوه یزد
13,670 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 22 تات تاکستان A3 22 A3 0 تات فولاد تاکستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 فولاد میاندوآب A3 22 A3 0 فولاد زرین میاندوآب
14,900 تومان
نمودار 13:46 1400/03/11
میلگرد 22 هشترود A3 22 A3 0 فولاد و نورد هشترود
14,085 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 راستین آستارا A3 22 A3 0 فولاد راستین آستارا
14,295 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 مهیار اردبیل A3 22 A3 0 مهیار اردبیل
13,990 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 22 غرب کرمانشاه A3 22 A3 0 فولاد غرب کرمانشاه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 هیربد زرندیه A3 22 A3 0 هیربد زرندیه
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 22 کرمان A3 22 A3 0 ذوب و نورد کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 بردسیر A3 22 A3 0 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 22 کوثر اهواز A3 22 A3 0 کوثر اهواز
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 حسن رود A3 22 A3 0 فولاد حسن رود گیلان
14,950 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 22 یزد احرامیان A3 22 A3 0 یزد احرامیان
14,130 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
سایز 25
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 25 ذوب آهن A3 25 A3 46/2 ذوب آهن اصفهان
13,990 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 ظفر A3 25 A3 44/5 مجتمع فولاد ظفربناب
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 22 راد A3 25 A3 42 راد همدان
14,380 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 شاهین A3 25 A3 44/75 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 ابهر A3 25 A3 45/6 ابهر
13,854 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 آناهیتا A3 25 A3 44 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 امیرکبیر A3 25 A3 46 امیرکبیر خزر
13,808 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 25 نیشابور A3 25 A3 47 نیشابور
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 فایکو A3 25 A3 46/2 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
13,771 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 بافق A3 25 A3 47 فولاد بافق یزد
13,900 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 25 میانه A3 25 A3 46/5 میانه تبریز
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 کویر A3 25 A3 46/4 کویر کاشان
14,700 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 25 سیرجان A3 25 A3 0 سیرجان حدید جنوب
14,312 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 صدر لرستان A3 25 A3 0 صدر فولاد لرستان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 آلیاژی ایران A3 25 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 پرشین A3 25 A3 46 پرشین فولاد
14,130 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 کاوه A3 25 A3 45/36 کاوه تیکمه داش
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 25 البرز غرب A3 25 A3 0 مجتمع فولاد البرز غرب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 آذرامین A3 25 A3 45/5 آذرامین
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 خرم آباد A3 25 A3 0 مجتمع فولاد خرم آباد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 آرین A3 25 A3 47 آریان فولاد
13,945 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 ارگ A3 25 A3 48/5 ارگ تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 خرمدشت A3 25 A3 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 25 صدرای توس A3 25 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 سمنان A3 25 A3 44 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 آذر چلیک تبریز A3 25 A3 0 شرکت آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 فولاد کاوه اروند A3 25 A3 0 شرکت فولاد کاوه اروند
15,050 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 25 شاهرود A3 25 A3 48/6 فولاد شاهرود
14,083 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 خلیج فارس A3 25 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 روهینا جنوب A3 25 A3 45 روهینا جنوب
15,000 تومان
نمودار 13:46 1400/03/11
میلگرد 25 زاگرس A3 25 A3 46/3 صبا زاگرس
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 کیان فولاد ابهر A3 25 A3 0 کیان فولاد ابهر
13,855 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 25 ابرکوه A3 25 A3 47 ابرکوه یزد
13,670 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 25 فولاد زمرد A2 25 A2 0 شرکت فولاد زمرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 میاندوآب A3 25 A3 0 فولاد زرین میاندوآب
14,900 تومان
نمودار 13:46 1400/03/11
میلگرد 25 مهیار اردبیل A3 25 A3 0 مهیار اردبیل
13,990 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 25 غرب کرمانشاه A3 25 A3 0 فولاد غرب کرمانشاه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 25 هیربد زرندیه A3 25 A3 0 هیربد زرندیه
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 25 یزد احرامیان A3 25 A3 0 یزد احرامیان
14,130 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 25 قائم رازی A3 25 A3 0 قائم رازی
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 بردسیر A3 25 A3 0 بردسیر کرمان
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25کوثر اهواز A3 25 A3 0 کوثر اهواز
13,855 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 25 حسن رود A3 25 A3 0 فولاد حسن رود گیلان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 28
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 28 ذوب آهن A3 28 A3 57/96 ذوب آهن اصفهان
13,990 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 ظفر A3 28 A3 55/5 مجتمع فولاد ظفربناب
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 راد A3 28 A3 55 راد همدان
13,565 تومان
نمودار 15:16 1899/12/05
میلگرد 28 شاهین A3 28 A3 56/66 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 ابهر A3 28 A3 58 ابهر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 آناهیتا A3 28 A3 55/5 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 امیرکبیر A3 28 A3 58 امیرکبیر خزر
13,760 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 28 نیشابور A3 28 A3 56 نیشابور
13,909 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 فایکو A3 28 A3 57 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 بافق A3 28 A3 57/5 فولاد بافق یزد
13,900 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 28 میانه A3 28 A3 56/5 میانه تبریز
13,909 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 کویر A3 28 A3 58/5 کویر کاشان
14,700 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 28 آلیاژی ایران A3 28 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 پرشین A3 28 A3 57 پرشین فولاد
14,175 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش A3 28 A3 55/92 کاوه تیکمه داش
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 28 آذرامین A3 28 A3 56/8 آذرامین
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 آرین A3 28 A3 56 آریان فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 ارگ A3 28 A3 57/5 ارگ تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 خرمدشت A3 28 A3 0 فولاد خرمدشت تاکستان
14,900 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 28 صدرای توس A3 28 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
14,070 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 28 سمنان A3 28 A3 56 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 فولاد کاوه اروند A3 28 A3 0 شرکت فولاد کاوه اروند
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 شاهرود A3 28 A3 58 فولاد شاهرود
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 خلیج فارس A3 28 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 28 روهینا جنوب A3 28 A3 56 روهینا جنوب
15,000 تومان
نمودار 13:46 1400/03/11
میلگرد 28 زاگرس A3 28 A3 58 صبا زاگرس
13,212 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 28 کیان فولاد ابهر A3 28 A3 0 کیان فولاد ابهر
13,855 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 28 ابرکوه A3 28 A3 57 ابرکوه یزد
14,050 تومان
نمودار 13:21 1400/02/30
میلگرد 28 مهیار اردبیل A3 28 A3 0 مهیار اردبیل
13,990 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 28 هیربد زرندیه A3 28 A3 0 هیربد زرندیه
14,950 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 28 یزد احرامیان A3 28 A3 0 یزد احرامیان
14,000 تومان ^ 400 تومان
نمودار 13:21 1400/02/30
میلگرد 28 قائم رازی A3 28 A3 0 قائم رازی
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 28 بردسیر A3 28 A3 0 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 32
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 28 ذوب آهن A3 32 A3 75/72 ذوب آهن اصفهان
13,855 تومان
نمودار 13:29 1400/03/13
میلگرد 32 ظفر A3 32 A3 72/5 مجتمع فولاد ظفربناب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 32 شاهین A3 32 A3 73/05 شاهین بناب
14,220 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 32 آناهیتا A3 32 A3 72 آناهیتا گیلان
14,310 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 32 نیشابور A3 32 A3 78/2 نیشابور
14,156 تومان
نمودار 16:19 1400/03/22
میلگرد 32 فایکو A3 32 A3 75 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
13,771 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 32 بافق A3 32 A3 75/3 فولاد بافق یزد
13,900 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 32 میانه A3 32 A3 76 میانه تبریز
13,850 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 32 کویر A3 32 A3 76 کویر کاشان
14,700 تومان
نمودار 16:58 1400/03/08
میلگرد 32 آلیاژی ایران A3 32 A3 0 فولاد آلیاژی ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 32 پرشین A3 32 A3 76 پرشین فولاد
14,175 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش A3 32 A3 72/48 کاوه تیکمه داش
15,100 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 32 آذرامین A3 32 A3 75 آذرامین
14,129 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 32 آرین A3 32 A3 76 آریان فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 32 صدرای توس A3 32 A3 0 فولاد نیک صدرای توس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 32 سمنان A3 32 A3 73 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 32 شاهرود A3 32 A3 76 فولاد شاهرود
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 32 خلیج فارس A3 32 A3 0 مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
14,100 تومان ^ 50 تومان
نمودار 13:21 1400/02/30
میلگرد 32 روهینا جنوب A3 32 A3 74 روهینا جنوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 32 زاگرس A3 32 A3 75/7 صبا زاگرس
13,212 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 32 ابرکوه A3 32 A3 76 ابرکوه یزد
13,670 تومان
نمودار 14:54 1400/03/23
میلگرد 32 مهیار اردبیل A3 32 A3 0 مهیار اردبیل
13,990 تومان
نمودار 15:53 1400/03/23
میلگرد 32 هیربد زرندیه A3 32 A3 0 هیربد زرندیه
14,950 تومان
نمودار 16:15 1400/03/12
میلگرد 32 یزد احرامیان A3 32 A3 0 یزد احرامیان
14,220 تومان
نمودار 15:14 1400/03/19
میلگرد 32 قائم رازی A3 32 A3 0 قائم رازی
14,037 تومان
نمودار 15:52 1400/03/23
میلگرد 32 بردسیر A3 32 A3 0 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت میلگرد

اساس هر ساخت‌وسازی پایه‌ریزی ساختمان و استحکام مصالح آن است و میلگرد نقشی اساسی در این استحکام دارد. از همین رو قیمت میلگرد نیز تاثیر زیادی در هزینه های پروژه دارد. میلگرد در سازه‌های بتنی نقش تقویت‌کننده را دارد که منجر به استقامت بیشتر ساختمان‌ می‌شود. در ساخت سازه‌های قرن 15 میلادی هم از میلگرد استفاده می‌شد؛ اما میلگرد از نوع آجدارش برای اولین بار در قرن 18 میلادی و در روسیه تولید شد.

میلگرد آجدار اکنون مهم‌ترین و پرکاربردترین نوع میلگرد بوده که دارای سطحی ناصاف است. برجستگی‌های این میلگرد باعث چسبندگی بیشتر با بتن شده و درنتیجه مقاومت سازه را افزایش می‌دهد. میلگرد آجدار بر اساس میزان آج‌ها و شکل ظاهری انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

 

مراحل ساخت میلگرد:

تولید میلگرد آجدار به روش نورد گرم صورت می‌گیرد. شمش‌های فولادی در کوره‌ها به حالت مذاب درآمده و سپس با کمک جک هیدرولیکی در ردیف‌های مشخص به دستگاه نورد هدایت می‌شوند. در این دستگاه با اعمال فشار و کشش لازم، فولاد به قطر موردنظر درمی‌آید. درنهایت این میلگردها به استند‌های آج‌زنی فرستاده شده و سپس برش خورده و در بسته‌بندی‌های مشخص به‌صورت کلاف یا شاخه‌ای روانه بازار می‌شوند.

 

کاربردهای میلگرد آجدار:

از کاربردهای میلگرد آجدار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ساختمان‌سازی (ساخت انواع ستون، سقف و دیوار بتنی، ساخت انواع تیر با مقطع هندسی ساده یا مرکب و بتن‌ریزی کف سازه)

2. ساخت خاموت

3. سدسازی

4. رابیتس‌بندی

5. فونداسیون و افزایش مقامت بتن

6. ساخت تونل‌های زیرزمینی و روی زمین

7. ساخت پایه‌های برق فشار قوی

 

استانداردهای میلگرد

 تولید میلگردهای آجدار در ایران طبق استاندارد ملی به شماره 3132 صورت می‌گیرد:

1. میلگرد ساده A1 (S240)

2. میلگرد آجدار A2 (S340)

3. میلگرد آجدار A3 (S400)

4. میلگرد آجدار A4 (S500)

 

انواع میلگرد

میلگرد 2 نوع دارد: صاف و آجدار

نوع آجدار دارای سطح غیر صاف یا اصطلاحاً دِفرم بوده که در ساختمان‌سازی کاربرد بسیار دارد و در کل پرمصرف‌ترین نوع میلگرد است. در واقع برای ایجاد امکان چسبندگی بین بتن و فولاد، برجستگی‌هایی روی بدنه میلگرد به وجود می‌آورند که باعث مقاومت بیشتر بتن در برابر کشش و فشار می‌شود. آج میلگرد بسته به نوع کاربردش به‌صورت یکنواخت، دوکی‌شکل یا مرکب روی میلگرد ساخته می‌شود. 

 

میلگرد ساده  A1

حداقل عملکرد مجاز این میلگرد 240 نیوتن بر متر مربع و استحکام کششی آن 360 مگاپاسکال بوده و در سایزهای 6 تا 200 میلی‌متر در بازار موجود است. بیشترین کاربرد این میلگرد در آهنگری‌ها برای عملیات جوشکاری و تغییر شکل است.

 

میلگرد آجدار A2

استحکام کششی این نوع میلگرد 500 و حداقل عملکرد مجازش 340 مگاپاسکال است. این میلگرد در سایزهای ۸ تا ۴۰ تولید می‌شود؛ اما سایز‌های ۸، ۱۰ و ۱۴ آن بیشترین کاربرد را دارند.

 

میلگرد آجدار A3

مقاومت کششی این میلگرد 600 و حداقل عملکرد مجازش 400 مگاپاسکال است. تغییر شکل نسبی آن ۱۴ درصد است که به‌هیچ‌وجه برای جوشکاری مناسب نیست؛ چون بسیار ترد است. میلگرد A3 هم مشابه میلگرد A2 دارای آج‌هایی جناقی شکل است و در ساخت‌وساز کاربرد بسیاری دارد.

 

میلگرد آجدار A4

استحکام کششی این میلگرد آجدار  650 مگاپاسکال و حداقل مقدار عملکرد آن 500 نیوتن بر مترمربع است. متأسفانه هنوز استفاده از این نوع میلگرد در کشور ما جا نیفتاده است؛ اما درصورتی‌که از این میلگرد در پروژه خود استفاده کنید، وزن میلگرد مصرفیتان تا 25 درصد کاهش خواهد داشت.

 

قیمت روز میلگرد

  • نوسانات ارز یکی از عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد در بازار ایران است. قیمت کلیه محصولات فولادی و ساختمانی، ازجمله قیمت میلگرد آجدار تابع نوسانات ارزی به‌خصوص دلار است.
  • قیمت جهانی فولاد از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد آجدار است. بهبود در بازارهای جهانی فولاد می‌تواند روی کلیه محصولات فولادی ازجمله قیمت میلگرد هم اثرگذار باشد.
  • متناسب نبودن میزان عرضه و تقاضای میلگرد آجدار می‌تواند روی قیمت آن نیز اثرگذار باشد. اگر میزان عرضه به ‌اندازه تقاضا نباشد، با کمبود کالا مواجه شده و درنتیجه قیمت میلگرد افزایش چشمگیری خواهد داشت.
  • با تورم‌های سالانه موجود در کشور نیز باید انتظار افزایش قیمت کلیه کالاهای تولیدی را داشت. باوجود تورم سالانه، حقوق و دستمزد کارگران نیز افزایش می‌یابد که یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مقاطع فولادی و قیمت میلگرد همین است.
  • قیمت مواد اولیه‌ای که میلگرد با آن ساخته می‌شود هم ‌روی قیمت میلگرد آجدار تأثیرگذار است. با افزایش قیمت سنگ‌آهن و بیلت، قیمت میلگرد آجدار هم افزایش پیدا خواهد کرد.

 

خرید میلگرد

  • تولیدکنندگان میلگرد آجدار آن را به‌صورت کلاف و شاخه‌ای به بازار عرضه می‌کنند که بسته به نیازتان می‌توانید خریداری کنید.
  • ازآنجایی‌که قیمت میلگرد روی هزینه‌های پروژه شما اثرگذار است، پس به یاد داشته باشید که علاوه بر کیفیت میلگرد، قیمت و هزینه باربری آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. برای اطمینان از خرید میلگرد آجدار مناسب می‌توانید از کارشناسان آسرون مشورت بگیرید.
  • این نکته را به یاد داشته باشید که اگر میلگرد می‌خرید، سیم آرماتوربندی هم نیاز خواهید داشت. بستن میلگردها به هم و عناصر غیر سازه‌ای با کمک مفتول و سیم آرماتوربندی انجام می‌شود.

 

وزن میلگرد 

خرید و فروش میلگرد اغلب برحسب وزن آن صورت می‌گیرد و قیمت روز میلگرد در بازار به وزن آن بستگی دارد؛ بنابراین محاسبه وزن میلگرد نکته مهمی است که پیش از خرید باید از آن آگاهی داشته باشید. قبل از همه باید بدانید که وزن هر شاخه میلگرد به چه عواملی بستگی دارد:

 

1. گرید

2. سایز

3. آلیاژ

4. برند

 

در نظر داشته باشید هرچه وزن میلگرد به وزن استاندارد نزدیک‌تر باشد، آن محصول کیفیت و مرغوبیت بالاتری دارد. دقت داشته باشید که همیشه به میلگردهای بسیار سنگین نیاز نیست و برای بخش‌هایی از ساختمان که بار زیادی را تحمل نمی‌کنند، می‌توانید از محصولات سبک‌بار استفاده کنید.

 به‌طور کلی 4 روش برای محاسبه وزن میلگردها به کار می‌رود:

 

1. استفاده از جداول استاندارد

استاندارد ملی ایران به شماره 3132 رایج‌ترین استاندارد مورد استفاده در کشور ماست. البته استانداردهای GOST 5781 روسیه، BS 4449 بریتانیا و DIN 488:86 نیز می‌توانند مرجع محاسبه وزن میلگرد باشند. اغلب در این استانداردها وزن واحد طول میلگرد برای هر سایز آورده شده است و شما می‌توانید با ضرب این عدد در طول هر شاخه وزن آن را محاسبه کنید.

 

2. استفاده از جدول وزنی اعلام‌شده توسط کارخانه

هر تولیدکننده میلگرد، جدول وزنی مخصوص به خود را دارد که آن را در اختیار مشتریانش قرار می‌دهد. مقادیر این جدول بسیار نزدیک به مقادیر وزنی استانداردی است که برای تولید میلگرد به کار گرفته‌اند.

 

3. استفاده از جدول اشتال

جدول اشتال میلگرد بر اساس استاندارد آلمانی DIN تدوین شده است و مرجع معتبری برای محاسبه وزن مقاطع فولادی در میان مهندسان ساختمان به شمار می‌رود.

 

4. استفاده از فرمول

برای محاسبه وزن میلگرد 3 فرمول متفاوت وجود دارد که شما بسته به شرایط می‌توانید از هر یک از آن‌ها استفاده کنید:

 

طول نمونه (mm)/وزن نمونه (g) = وزن هر متر میلگرد (Kg)

 

اگر فروشنده نمونه‌ای از میلگرد را در اختیار شما قرار دهد می‌توانید از این فرمول استفاده کنید. فرمول بعدی که به شما معرفی می‌کنیم بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 3132 تهیه شده است:

 

162/نمره میلگرد به توان 2 = وزن هر متر میلگرد (Kg)

 

در آخر نیز مطابق با استاندارد DIN آلمان اگر می‌خواهید وزن میلگرد را به ازای میزان متراژ موردنیاز خود محاسبه کنید می‌توانید فرمول زیر را به کار ببرید:

 

7.8/1000*3.14*طول (mm)*قطر میلگرد (mm) به توان 2 = وزن هر متر میلگرد (Kg)

 

قیمت میلگرد به‌روز

کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، بهترین تولیدکننده‌ی میلگرد در ایران است. بعد از آن کارخانه‌های کویر کاشان، ظفر بناب، صبا فولاد زاگرس، فولاد راد همدان، فولاد نیشابور، فولاد خلیج‌فارس و فولاد سرمد ابرکوه ازجمله کارخانه‌هایی هستند که موفق به تولید میلگرد در ایران شده‌اند.

در میان تعداد بالای تولیدکنندگان میلگرد در ایران، میلگرد‌های آجدار ذوب‌آهن اصفهان‌، فولاد نیشابور و کویر کاشان وزنشان بیشتر به وزن جدول اشتال نزدیک‌ بوده و قیمتشان به نسبت مناسب است. قیمت میلگرد ذوب‌آهن اصفهان، قیمت میلگرد کویر کاشان و نیشابور به‌نوعی مرجع قیمتی میلگرد ایران محسوب می‌شوند.

قیمت میلگرد بناب و فولاد راد همدان گرچه بالاترند، اما این مزیت را دارند که میلگردهای آجدار بسیار سبکی تولید می‌کنند و درنتیجه در یک بندیل تعداد بیشتری میلگرد جای می‌گیرد.

 

قیمت میلگرد امروز

آسرون با استفاده از ارتباطات خود با تولیدکنندگان، می‌تواند مناسب‌ترین قیمت میلگرد و نزدیک‌ترین کارخانه به محل پروژه‌تان را به شما معرفی کند تا بتوانید هزینه‌های ساخت‌وساز خود را به مناسب‌ترین مقدار ممکن برسانید. برای اطلاع از قیمت امروز میلگرد مثل قیمت میلگرد 16 و قیمت میلگرد 24 می توانید به این صفحه مراجعه کنید یا با کارشناسان فروش آسرون در ساعات اداری تماس بگیرید. 

 

کارشناسان فروش
فرایند خرید
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
آسرون با شما
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

بله ، همه قیمتها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و در صورت بارگیری از درب کارخانه هیچگونه هزینه اضافی به فاکتور اضافه نخواهد شد.

پاسخ :

با توجه به میزان و نوع سفارش و محل پروژه ،کارشناسان ما بهترین پیشنهادها را در اختیار شما قرار میدهند

پاسخ :

بسته به کارخانه مورد نظر از 1 روز تا 7 روز کاری بارگیری انجام میشود.

پاسخ :

با توجه به خرید رسمی و واریزی به حساب شرکتی و مورد تایید سازمان مالیاتی کشور پرداخت به صورت 100 درصد نقدی قبل از ارسال بار می باشد.

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بله معمولا هرچه وزن هر شاخه پایین تر باشد قیمت فی آن هم بالاتر میباشد ولی با توجه به میزان صرفه جویی ایجاد شده و تعداد شاخه های بیشتر از لحاظ اقتصادی به صرفه تر می باشد.

پاسخ :

بله ، تا یک روز قبل از بارگیری این امکان وجود دارد.

پاسخ :

اگر بارگیری از کارخانه باشد خیر ولی اگر از انبار آسرون باشد می توانید از شرایط پیش فروش میلگرد آسرون استفاده کنید.

نظرات
نبوي
نبوي
1400/03/23
آيا فاکتور رسمي صادر ميکنيد يا خير؟
مدیر سایت
مدیر سایت
باتوجه به اينکه در اغلب موارد ما رسمي کار ميکنيم لذا حتما مد نظرمان فاکتور رسمي است.
نبوي
نبوي
1400/03/23
آيا فاکتور رسمي صادر ميکنيد يا خير؟
مدیر سایت
مدیر سایت
باتوجه به اينکه در اغلب موارد ما رسمي کار ميکنيم لذا حتما مد نظرمان فاکتور رسمي است.
ارسال نظر جدید