میلگرد استنلس استیل


بهترین قیمت میلگرد استنلس استیل در بازار

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 30 میلیمتر فروش ویژه 30 304L 33
%0/00 124,550
124,000
11160 9:48 1400/11/07 نمودار
مشخصات میلگرد استنلس استیل
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

درباره آسرون
محصولات

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 3

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 3 میلیمتر 3 304L 0/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 5

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 5 میلیمتر 5 304L 1/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز5 میلیمتر 5 316L 1/5
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 5 میلیمتر 5 321L 1
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 6

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 6 میلیمتر 6 304L 2/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 6 میلیمتر 6 310L 1/5
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 6 میلیمتر 6 321L 1/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 8

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 8 میلیمتر 8 304L 4
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 8 میلیمتر 8 321L 2/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 10

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 10 میلیمتر 10 310L 4
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز10 میلیمتر 10 316L 4
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 10 میلیمتر 10 321L 4
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 12

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 12 میلیمتر 12 304L 7/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 12 میلیمتر 12 310L 5/5
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 12 میلیمتر 12 321L 5/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 14

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 14 میلیمتر 14 304L 8/6
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز14 میلیمتر 14 316L 7/5
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 14 میلیمتر 14 321L 7/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 15

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 15 میلیمتر 15 310L 8/5
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز15 میلیمتر 15 316L 8/5
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 16

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز16 میلیمتر 16 316L 9/5
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 16 میلیمتر 16 321L 8/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 18

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 18 میلیمتر 18 310L 12
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 18 میلیمتر 18 321L 12
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 20

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 20 میلیمتر 20 304L 15
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز20 میلیمتر 20 316L 15
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 20 میلیمتر 20 321L 15
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 25

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 25 میلیمتر 25 304L 23
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 25 میلیمتر 25 310L 23
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز25 میلیمتر 25 316L 23
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 25 میلیمتر 25 321L 23
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 28

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 28 میلیمتر 28 316L 29
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 30

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 30 میلیمتر فروش ویژه 30 304L 33
%0/00 124,550
124,000
11160 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز30 میلیمتر 30 316L 33
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 30 میلیمتر 30 321L 33
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 40

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 40 304L 59
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 40 میلیمتر 40 310L 59
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز40 میلیمتر 40 316L 40
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 40 میلیمتر 40 321L 59
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 45

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 45 میلیمتر 45 310L 74/5
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز45 میلیمتر 45 316L 75
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 45 میلیمتر 45 321L 75
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 50

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 50 میلیمتر 50 304L 92
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 50 میلیمتر 50 316L 92
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 55

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 55 میلیمتر 55 304L 111
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 55 میلیمتر 55 316L 111
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 60

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 60 میلیمتر 60 304L 132/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 60 میلیمتر 60 310L 132/5
303,870
27348 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 60 میلیمتر 60 316L 132/5
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 65

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 65 میلیمتر 65 304L 155/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 65 میلیمتر 65 316L 155/5
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 70

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 70 میلیمتر 70 316L 180
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 80

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 سبک میلیمتر 80 304L 180
129,340
11641 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 سنگین میلیمتر 80 304L 235
129,340
11641 9:48 1400/11/07 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 80 میلیمتر 80 316L 235
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 85

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 85 میلیمتر 85 316L 265
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 90

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 90 میلیمتر 90 316L 297/5
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 100

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 100 میلیمتر 100 321L 367/5
124,550
11210 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 120

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 120 میلیمتر 120 316L 529
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل سایز 130

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 130 میلیمتر 130 316L 620
164,800
14832 9:48 1400/11/07 نمودار
توضیحات

قیمت میلگرد استنلس استیل

میلگرد استنلس استیل یکی از مقاطع فولادی ضدزنگ به شمار می‌رود که در 3 دسته مختلف زیر تولید می‌شود:

  • > استیل بگیر
  • > استیل نگیر
  • > استیل نسوز

هر یک از انواع میلگرد استنلس استیل، گریدهای خاصی دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 

گریدهای استیل بگیر

سه گرید فولاد به نام‌های 410، 420 و 430 از معروف‌ترین گریدهای این نوع میلگرد استنلس استیل هستند که هر یک از این گریدها بسته به ویژگی‌هایشان کاربرد خاصی دارند.

میلگرد استنلس استیل گرید 410 یا مارتنزیتی دارای سختی و استحکام بالایی بوده؛ اما مقاومت زیادی در برابر خوردگی ندارد. از سوی دیگر گرید 420 دارای مقاومت بالایی در برابر خوردگی است و به همین دلیل در ساخت ابزار نوک تیز و تجهیزات پزشکی به کار می‌روند. میلگرد استنلس استیل گرید 430، محصول براق و زیباست که در دکوراسیون داخلی و خارجی از آن استفاده می‌شود.

 

گریدهای استیل نگیر

میلگرد استنلس استیل نگیر به دلیل وجود کروم در ترکیباتش، جذب آهنربا نمی‌شود و به همین دلیل به استیل نگیر شهرت دارد. استیل 304، 316 و 321 از انواع استیل‌های نگیر به شمار می‌روند. استیل 304 در برابر خوردگی مقاوم بوده و برای ساخت ظروف، تجهیزات و لوازم آشپزخانه از آن استفاده می‌شود.

به دلیل حضور مقادیری از عنصر مولیبدن در استیل 316، این فلز بیشتر در محیط‌های کلریدی و دریایی به کار می‌رود. استیل 321 نیز به دلیل جوش‌پذیری بهتر در مواردی که نیاز به جوشکاری باشد به کار می‌رود.

 

گریدهای استیل نسوز

همان‌طور که از نام این میلگردهای استنلس استیل برمی‌آید، این محصولات مقاومت بالایی در برابر حرارت دارند و در محیط‌هایی با دمای بالا به کار می‌روند. گریدهای 309 و 310 جزو معروف‌ترین میلگردهای استنلس استیل نسوز محسوب می‌شوند.

پیشنهاد ویژه امروز
کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید. 

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
صفارپور
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
تحویل از کارخانه چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بستگی به کارخانه تولید کننده محصول شما و مقصد داره 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02143000023 تماس بگیرید

خاوری
دوشنبه 23 فروردین 1400
وزن محصولات توی وبسایت آپدیت هست؟
مدیر سایت
دوشنبه 23 فروردین 1400
بله
صفارپور
دوشنبه 23 فروردین 1400
وزن محصولات توی وبسایت آپدیت هست؟
مدیر سایت
دوشنبه 23 فروردین 1400
بله
ارسال نظر جدید