ورق st52


بهترین قیمت ورق st52 در بازار

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 20 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 20 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,140
2262 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 10 ST52 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت تهران 10 15000*6000 شیت فولاد مبارکه اصفهان تهران
22,020
1982 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 8 ST52 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت تهران 8 15000*6000 شیت فولاد مبارکه اصفهان تهران
22,020
1982 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 6 ST52 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت تهران 6 15000*6000 شیت فولاد مبارکه اصفهان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 30 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت کارخانه 30 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مشخصات ورق st52
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

درباره آسرون
محصولات

قیمت ورق st52 ضخامت 6

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 6 ST52 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت تهران 6 15000*6000 شیت فولاد مبارکه اصفهان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 ST52 فولاد مبارکه 1500 رول اصفهان 6 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 8

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 8 ST52 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت تهران 8 15000*6000 شیت فولاد مبارکه اصفهان تهران
22,020
1982 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 8 ST52 فولاد مبارکه 1500 رول اصفهان 8 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 10

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 10 ST52 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت تهران 10 15000*6000 شیت فولاد مبارکه اصفهان تهران
22,020
1982 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 10 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 10 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,600
2304 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 10 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 10 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 10 ST52 فولاد مبارکه 1500 رول اصفهان 10 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 12

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 12 ST52 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت تهران 12 15000*6000 شیت فولاد مبارکه اصفهان تهران
22,020
1982 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 12 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 12 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,325
2279 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 12 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 12 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 12 ST52 فولاد مبارکه 1500 رول اصفهان 12 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 15

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 15 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 15 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
26,425
2378 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 15 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 15 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 15 ST52 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت تهران 15 15000*6000 شیت فولاد مبارکه اصفهان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 20

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 20 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 20 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,140
2262 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 20 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت خرم آباد 20 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
22,110
1990 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 20 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت تهران 20 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد تهران
22,385
2015 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 20 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 20 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 25

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 25 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 25 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,140
2262 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 25 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت خرم آباد 25 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
22,385
2015 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 25 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت تهران 25 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد تهران
22,110
1990 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 25 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 25 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 30

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 30 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 30 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
29,360
2642 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 30 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت تهران 30 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 30 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت کارخانه 30 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 35

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 35 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت تهران 35 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 35 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت کارخانه 35 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 35 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 35 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 35 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 35 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 30 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 35 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 40

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 40 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 40 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
27,340
2461 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 40 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت کارخانه 40 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 40 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 40 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 45

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 45 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 45 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
30,735
2766 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 45 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 45 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 50

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 50 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 50 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
27,710
2494 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 50 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت کارخانه 50 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 50 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 50 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 60

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 60 ST52 اکسین 2000*6000 شیت اهواز 60 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان اهواز
25,140
2262 11:24 1400/11/07 نمودار
ورق 60 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت کارخانه 60 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 60 ST52 اکسین 2000*6000 شیت تهران 60 2000*6000 شیت فولاد اکسین خوزستان تهران
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 70

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 70 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت کارخانه 70 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق st52 ضخامت 80

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه محل بارگیری قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 80 ST52 خرم آباد 1250*6000 شیت کارخانه 80 1250*6000 شیت مجتمع فولاد خرم آباد خرم آباد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت ورق st52

 

ورق ST52 چیست؟

ورق ST52 یک نوع ورق سیاه است. برای تولید این ورق، مواد اولیه سازنده آن را در دمای بسیار بالا حرارت می‌دهند و به همین دلیل ظاهر آن تیره شده و به آن ورق سیاه می‌گویند. این نوع ورق به علت دارا بودن سیلیسیم و منگنز، نسبت به ورق‌های سیاه ST37 و ST44 دارای تحمل وزن بالاتر و مقاومت بیشتر در برابر پیچش و خمش است. این ورق دارای خاصیت ارتجاعی نیز هست.

ورق آلیاژی ST52 در صنایع مادر کاربرد زیادی دارد و به همین جهت به آن «ورق زیربنایی صنعت» نیز گفته می‌شود.

 

کاربرد ورق اس تی 52

همان‌طور که گفتیم ورق اس تی 52 کاربردهای گسترده‌ای دارد. از این ورق به عنوان محصول واسطه برای ساخت محصولات دیگری مثل تسمه و چهارپهلو استفاده می‌شود. این ورق همچنین در صنایع ساختمان‌سازی، پتروشیمی، تانکرسازی، خودروسازی، سدسازی، ساخت سوله، لوله‌سازی، ساخت جرثقیل و شاسی ماشین‌آلات سنگین نیز کاربرد دارد.

 

استانداردهای ساخت ورق ST52

علاوه بر استانداردهای ملی، از استانداردهای زیر هم در ساخت ورق ST52 استفاده می‌شود:

  • استاندارد آلمانی DIN 17100
  • استاندارد انگلیسی BS:50B
  • استاندارد ژاپنی JIS:SS490
  • استاندارد ایتالیایی UNI7070:Fe510B

 

قیمت ورق اس تی 52

ورق‌های ST52 به هر دو شکل کویل و شیت، عرضه می‌شوند. این ورق معمولاً در ضخامت‌های 3 تا 80 میلی‌متر در کویل‌های 1500 متری و صفحات 1500*6000 و 200۰*6000 میلی‌متری تولید می‌شود. برای محاسبه قیمت یک کویل یا شیت از ورق ST52، باید وزن کل آن را ضرب در قیمت هر کیلوگرم نمود.

 

خرید ورق st52

کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، کاویان اهواز و فولاد اکسین اهواز، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ورق ST52 در ایران هستند. با این حال تولیدات این کارخانه‌ها به تنهایی جوابگوی بازار نبوده و ورق آلیاژی اس تی 52 از کشورهایی مانند اوکراین نیز وارد می‌شود.

پیشنهاد ویژه امروز
کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
رحیمی
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
تحویل از کارخانه چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بستگی به کارخانه تولید کننده محصول شما و مقصد داره 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02143000023 تماس بگیرید

ارسال نظر جدید