پروفیل صنعتی


قیمت پروفیل صنعتی

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 5 میل تهران شرق ارسال سریع 5 - تهران شرق
24,770 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
مشخصات محصول
پروفیل صنعتی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 5

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 60*60 5 میل 5 60*60 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 70*70 5 میل 5 70*70 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*80 5 میل 5 80*80 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*40 5 میل 5 80*40 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*60 5 میل 5 80*60 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 90*90 5 میل 5 90*90 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*50 5 میل 5 100*50 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 120*120 5 میل 5 120*120 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 140*140 5 میل 5 140*140 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*100 5 میل 5 150*100 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*150 5 میل 5 150*150 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 160*160 5 میل 5 160*160 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 5 میل 5 180*180 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*100 5 میل 5 200*100 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*150 8 میل 5 200*150 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
قوطی پروفیل 5 میل تهران شرق ارسال سریع 5 - تهران شرق
24,770 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 200*160 6 میل 6 200*160 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*150 6 میل 6 200*150 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 70*70 6 میل 6 70*70 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*80 6 میل 6 80*80 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*50 6 میل 6 100*50 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*100 6 میل 6 100*100 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 120*120 6 میل 6 120*120 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 140*140 6 میل 6 140*140 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*100 6 میل 6 150*100 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*150 6 میل 6 150*150 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 160*160 6 میل 6 160*160 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 6 میل 6 180*180 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*100 6 میل 6 200*100 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*200 6 میل 6 200*200 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 300*300 6 میل 6 300*300 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
قوطی پروفیل 6 میل کالوپ 6 - کالوپ
20,862 تومان
نمودار 16:58 1400/04/09
قوطی پروفیل 6میل تهران شرق 6 - تهران شرق
24,770 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 6 میل ماشین نکا 6 - شرکت فولاد ماشین نکا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 80*80 8 میل 8 80*80 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 90*90 8 میل 8 90*90 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*100 8 میل 8 100*100 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 120*120 8 میل 8 120*120 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 140*140 8 میل 8 140*140 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*100 8 میل 8 150*100 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*150 8 میل 8 150*150 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*100 8 میل 8 180*100 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 8 میل 8 180*180 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*100 8 میل 8 200*100 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*200 8 میل 8 200*200 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 300*300 8 میل 8 300*300 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 160*160 8 میل 8 160*160 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
قوطی پروفیل 8میل تهران شرق 8 - تهران شرق
25,229 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 8 میل ماشین نکا 8 - شرکت فولاد ماشین نکا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 8 میل کالوپ 8 - کالوپ
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*160 10 میل 10 200*160 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 160*160 10 میل 10 160*160 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 140*140 10 میل 10 140*140 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*200 10 میل 10 200*200 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 300*300 10 میل 10 300*300 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 12

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 12 میل 12 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 14

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 14 میل 14 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 16

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 16 میل 16 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی ازجمله پروفیل‌های مرکب هستند که از ترکیب پروفیل‌های گرم و سرد تولید می‌شوند. این پروفیل‌ها در عین داشتن وزن کم، دارای استحکام بالایی هستند و دوام بالایی دارند. برای تولید این پروفیل از ورق سیاه با استاندارد ST37، JIS G 3131 و G 3132  استفاده می‌شود.

قیمت پروفیل صنعتی یک عامل مهم در اجرای پروژه‌های صنعتی بوده که مقدار آن به کیفیت محصول نهایی، ابعاد و سایز، قیمت مواد اولیه (ورق سیاه)، هزینه حمل‌ونقل و نوسانات نرخ دلار وابسته است. هرچه دقت ابعادی پروفیل بالاتر باشد، قیمت بیشتری خواهد داشت.

 

کاربرد پروفیل‌های صنعتی

پروفیل‌های صنعتی در ساخت نرده‌های فلزی، خودروسازی، ساخت پایه میز و صندلی‌، ساخت لوازم‌خانگی و ساخت شاسی نفت‌کش و تریلرها به کار می‌روند.

 

اندازه و سایز پروفیل‌های صنعتی

در واقع پروفیل‌های صنعتی قوطی‌های مکعب مستطیل یا مربع در ابعاد 10*10 تا 400*400 میلی‌متر در ضخامت‌های 5، 6، 8، 10،12 و 15 میلی‌متر با طول 6 یا 12 متر هستند که بر اساس استاندارد ISO EN 10219-2 به روش نورد سرد تولید می‌شود.

 

کارخانه‌های تولید پروفیل صنعتی

در ایران کارخانه‌های بسیاری به تولید پروفیل مشغول‌اند که بیشتر در تهران و اصفهان واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به کارخانه‌های زیر اشاره کرد:

  • >فولاد هیربد
  • >نورد پروفیل ساوه
  • >شرکت جهان پروفیل پارس
  • >شرکت نورد لوله یاران
  • >شرکت لوله و پروفیل صابری
  • >گروه صنعتی تهران شرق
فرایند خرید
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
آسرون با شما
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

نظرات
ذوقی
ذوقی
1400/02/22
چرا محصولات قیمت ندارند
مدیر سایت
مدیر سایت

سلام روزتون بخیر

برخی از کارخانه ها قیمت روز را اعلام نکرده اند

به محض اعلام قیمت از سوی تولیدکنندگان آهن آلات، قیمت محصولات داخل سایت آسرون قرار میگیرد

کریمی
کریمی
1400/02/20
سلام ارسال حداکثر چند روز زمان میبره؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بسته به کارخانه مورد نظر از 1 روز تا 7 روز کاری بارگیری انجام میشود.
لیلی
لیلی
1400/02/16
الان فرصت مناسبی برای خرید هست؟
مدیر سایت
مدیر سایت

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

ali
ali
1400/02/12
باتوجه به قیمت دلار آیا الان فرصت خوبی برای خریدن است؟
مدیر سایت
مدیر سایت

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023تماس بگیرید

اسماعیلی
اسماعیلی
1400/02/11
سلام قیمت ها به روز هستند؟
مدیر سایت
مدیر سایت
سلام بله تاریخ ها در کنار محصولات درج شده
خیامی
خیامی
1400/02/09
آیا ارسال به سراسر کشور دارید؟
مدیر سایت
مدیر سایت

سلام روزتون بخیر

بله آسرون به تمامی نقاط کشور ارسال دارد

عباسی
عباسی
1400/01/31
آسرون صادرات هم داره؟
مدیر سایت
مدیر سایت

سلام روزتون بخیر

در حال حاضر خیر 

تمرکز فعلی آسرون بر روی بازار داخلی است

صبوری
صبوری
1400/01/16
من از شما خریدکردم خیلی راضی بودم.
مدیر سایت
مدیر سایت
تشکر از شما جناب صبوری
ارسال نظر جدید