پروفیل صنعتی


بهترین قیمت پروفیل صنعتی در بازار

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 5 میل تهران شرق ارسال سریع 5 - تهران شرق
24,770
2229 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
مشخصات پروفیل صنعتی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

درباره آسرون
محصولات

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 5

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 60*60 5 میل 5 60*60 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 70*70 5 میل 5 70*70 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 5 میل 5 80*80 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 80*40 5 میل 5 80*40 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 80*60 5 میل 5 80*60 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 90*90 5 میل 5 90*90 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 100*50 5 میل 5 100*50 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 5 میل 5 120*120 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 5 میل 5 140*140 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 5 میل 5 150*100 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 5 میل 5 150*150 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 5 میل 5 160*160 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 5 میل 5 180*180 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 5 میل 5 200*100 آسرون
23,765
2138 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*150 8 میل 5 200*150 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
قوطی پروفیل 5 میل تهران شرق ارسال سریع 5 - تهران شرق
24,770
2229 9:53 1400/11/07 نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 200*160 6 میل 6 200*160 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*150 6 میل 6 200*150 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 70*70 6 میل 6 70*70 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 6 میل 6 80*80 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 100*50 6 میل 6 100*50 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 6 میل 6 100*100 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 6 میل 6 120*120 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 6 میل 6 140*140 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 6 میل 6 150*100 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 6 میل 6 150*150 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 6 میل 6 160*160 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 6 میل 6 180*180 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 6 میل 6 200*100 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 6 میل 6 200*200 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 6 میل 6 300*300 آسرون
24,040
2163 9:53 1400/11/07 نمودار
قوطی پروفیل 6میل تهران شرق 6 - تهران شرق
24,770
2229 9:53 1400/11/07 نمودار
قوطی پروفیل 6 میل ماشین نکا 6 - شرکت فولاد ماشین نکا
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 6 میل کالوپ 6 - کالوپ
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 80*80 8 میل 8 80*80 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 90*90 8 میل 8 90*90 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 8 میل 8 100*100 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 8 میل 8 120*120 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 8 میل 8 140*140 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 8 میل 8 150*100 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 8 میل 8 150*150 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 180*100 8 میل 8 180*100 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 8 میل 8 180*180 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 8 میل 8 200*100 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 8 میل 8 200*200 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 8 میل 8 300*300 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 8 میل 8 160*160 آسرون
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
قوطی پروفیل 8میل تهران شرق 8 - تهران شرق
26,150
2353 9:53 1400/11/07 نمودار
قوطی پروفیل 8 میل ماشین نکا 8 - شرکت فولاد ماشین نکا
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 8 میل کالوپ 8 - کالوپ
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
28,440
2560 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*160 10 میل 10 200*160 آسرون
28,440
2560 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 10 میل 10 160*160 آسرون
28,440
2560 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 10 میل 10 140*140 آسرون
28,440
2560 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
28,440
2560 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 10 میل 10 200*200 آسرون
28,440
2560 9:53 1400/11/07 نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 10 میل 10 300*300 آسرون
28,440
2560 9:53 1400/11/07 نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 12

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 12 میل 12 300*300 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 14

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 14 میل 14 300*300 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 16

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 16 میل 16 300*300 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی ازجمله پروفیل‌های مرکب هستند که از ترکیب پروفیل‌های گرم و سرد تولید می‌شوند. این پروفیل‌ها در عین داشتن وزن کم، دارای استحکام بالایی هستند و دوام بالایی دارند. برای تولید این پروفیل از ورق سیاه با استاندارد ST37، JIS G 3131 و G 3132  استفاده می‌شود.

قیمت پروفیل صنعتی یک عامل مهم در اجرای پروژه‌های صنعتی بوده که مقدار آن به کیفیت محصول نهایی، ابعاد و سایز، قیمت مواد اولیه (ورق سیاه)، هزینه حمل‌ونقل و نوسانات نرخ دلار وابسته است. هرچه دقت ابعادی پروفیل بالاتر باشد، قیمت بیشتری خواهد داشت.

 

کاربرد پروفیل‌های صنعتی

پروفیل‌های صنعتی در ساخت نرده‌های فلزی، خودروسازی، ساخت پایه میز و صندلی‌، ساخت لوازم‌خانگی و ساخت شاسی نفت‌کش و تریلرها به کار می‌روند.

 

اندازه و سایز پروفیل‌های صنعتی

در واقع پروفیل‌های صنعتی قوطی‌های مکعب مستطیل یا مربع در ابعاد 10*10 تا 400*400 میلی‌متر در ضخامت‌های 5، 6، 8، 10،12 و 15 میلی‌متر با طول 6 یا 12 متر هستند که بر اساس استاندارد ISO EN 10219-2 به روش نورد سرد تولید می‌شود.

 

کارخانه‌های تولید پروفیل صنعتی

در ایران کارخانه‌های بسیاری به تولید پروفیل مشغول‌اند که بیشتر در تهران و اصفهان واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به کارخانه‌های زیر اشاره کرد:

  • >فولاد هیربد
  • >نورد پروفیل ساوه
  • >شرکت جهان پروفیل پارس
  • >شرکت نورد لوله یاران
  • >شرکت لوله و پروفیل صابری
  • >گروه صنعتی تهران شرق
پیشنهاد ویژه امروز
کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
ذوقی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
چرا محصولات قیمت ندارند
مدیر سایت
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برخی از کارخانه ها قیمت روز را اعلام نکرده اند

به محض اعلام قیمت از سوی تولیدکنندگان آهن آلات، قیمت محصولات داخل سایت آسرون قرار میگیرد

کریمی
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
سلام ارسال حداکثر چند روز زمان میبره؟
مدیر سایت
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
بسته به کارخانه مورد نظر از 1 روز تا 7 روز کاری بارگیری انجام میشود.
لیلی
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
الان فرصت مناسبی برای خرید هست؟
مدیر سایت
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

ارسال نظر جدید