پروفیل صنعتی


قیمت پروفیل صنعتی

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 5 میل تهران شرق ارسال سریع 5 - تهران شرق
23,560 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مشخصات پروفیل صنعتی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 5

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 5 میل تهران شرق ارسال سریع 5 - تهران شرق
23,560 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
پروفیل صنعتی 200*150 8 میل 5 200*150 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 5 میل 5 200*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 5 میل 5 180*180 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 5 میل 5 160*160 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 5 میل 5 150*150 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 5 میل 5 150*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 5 میل 5 140*140 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 5 میل 5 120*120 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 100*50 5 میل 5 100*50 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 90*90 5 میل 5 90*90 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 80*60 5 میل 5 80*60 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 80*40 5 میل 5 80*40 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 5 میل 5 80*80 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 70*70 5 میل 5 70*70 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 60*60 5 میل 5 60*60 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 6میل تهران شرق 6 - تهران شرق
23,560 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
قوطی پروفیل 6 میل ماشین نکا 6 - شرکت فولاد ماشین نکا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 6 میل کالوپ 6 - کالوپ
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 6 میل 6 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 6 میل 6 200*200 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 6 میل 6 200*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 6 میل 6 180*180 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 6 میل 6 160*160 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 6 میل 6 150*150 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 6 میل 6 150*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 6 میل 6 140*140 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 6 میل 6 120*120 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 6 میل 6 100*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 100*50 6 میل 6 100*50 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 6 میل 6 80*80 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 70*70 6 میل 6 70*70 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*150 6 میل 6 200*150 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*160 6 میل 6 200*160 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 8میل تهران شرق 8 - تهران شرق
23,560 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
قوطی پروفیل 8 میل ماشین نکا 8 - شرکت فولاد ماشین نکا
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
قوطی پروفیل 8 میل کالوپ 8 - کالوپ
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 8 میل 8 160*160 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 8 میل 8 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 8 میل 8 200*200 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 8 میل 8 200*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 8 میل 8 180*180 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 180*100 8 میل 8 180*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 8 میل 8 150*150 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 8 میل 8 150*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 8 میل 8 140*140 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 8 میل 8 120*120 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 8 میل 8 100*100 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 90*90 8 میل 8 90*90 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 8 میل 8 80*80 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 10 میل 10 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 10 میل 10 200*200 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 10 میل 10 140*140 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 10 میل 10 160*160 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 200*160 10 میل 10 200*160 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 12

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 12 میل 12 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 14

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 14 میل 14 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 16

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 300*300 16 میل 16 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
درحال بارگذاری
درحال بارگذاری محصولات بیشتر...
توضیحات

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل‌های صنعتی ازجمله پروفیل‌های مرکب هستند که از ترکیب پروفیل‌های گرم و سرد تولید می‌شوند. این پروفیل‌ها در عین داشتن وزن کم، دارای استحکام بالایی هستند و دوام بالایی دارند. برای تولید این پروفیل از ورق سیاه با استاندارد ST37، JIS G 3131 و G 3132  استفاده می‌شود.

قیمت پروفیل صنعتی یک عامل مهم در اجرای پروژه‌های صنعتی بوده که مقدار آن به کیفیت محصول نهایی، ابعاد و سایز، قیمت مواد اولیه (ورق سیاه)، هزینه حمل‌ونقل و نوسانات نرخ دلار وابسته است. هرچه دقت ابعادی پروفیل بالاتر باشد، قیمت بیشتری خواهد داشت.

 

کاربرد پروفیل‌های صنعتی

پروفیل‌های صنعتی در ساخت نرده‌های فلزی، خودروسازی، ساخت پایه میز و صندلی‌، ساخت لوازم‌خانگی و ساخت شاسی نفت‌کش و تریلرها به کار می‌روند.

 

اندازه و سایز پروفیل‌های صنعتی

در واقع پروفیل‌های صنعتی قوطی‌های مکعب مستطیل یا مربع در ابعاد 10*10 تا 400*400 میلی‌متر در ضخامت‌های 5، 6، 8، 10،12 و 15 میلی‌متر با طول 6 یا 12 متر هستند که بر اساس استاندارد ISO EN 10219-2 به روش نورد سرد تولید می‌شود.

 

کارخانه‌های تولید پروفیل صنعتی

در ایران کارخانه‌های بسیاری به تولید پروفیل مشغول‌اند که بیشتر در تهران و اصفهان واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به کارخانه‌های زیر اشاره کرد:

  • >فولاد هیربد
  • >نورد پروفیل ساوه
  • >شرکت جهان پروفیل پارس
  • >شرکت نورد لوله یاران
  • >شرکت لوله و پروفیل صابری
  • >گروه صنعتی تهران شرق
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
ذوقی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
چرا محصولات قیمت ندارند
مدیر سایت
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برخی از کارخانه ها قیمت روز را اعلام نکرده اند

به محض اعلام قیمت از سوی تولیدکنندگان آهن آلات، قیمت محصولات داخل سایت آسرون قرار میگیرد

کریمی
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
سلام ارسال حداکثر چند روز زمان میبره؟
مدیر سایت
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
بسته به کارخانه مورد نظر از 1 روز تا 7 روز کاری بارگیری انجام میشود.
لیلی
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
الان فرصت مناسبی برای خرید هست؟
مدیر سایت
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

ali
یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
باتوجه به قیمت دلار آیا الان فرصت خوبی برای خریدن است؟
مدیر سایت
یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023تماس بگیرید

اسماعیلی
شنبه 11 اردیبهشت 1400
سلام قیمت ها به روز هستند؟
مدیر سایت
شنبه 11 اردیبهشت 1400
سلام بله تاریخ ها در کنار محصولات درج شده
خیامی
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400
آیا ارسال به سراسر کشور دارید؟
مدیر سایت
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بله آسرون به تمامی نقاط کشور ارسال دارد

عباسی
سه شنبه 31 فروردین 1400
آسرون صادرات هم داره؟
مدیر سایت
سه شنبه 31 فروردین 1400

سلام روزتون بخیر

در حال حاضر خیر 

تمرکز فعلی آسرون بر روی بازار داخلی است

صبوری
دوشنبه 16 فروردین 1400
من از شما خریدکردم خیلی راضی بودم.
مدیر سایت
دوشنبه 16 فروردین 1400
تشکر از شما جناب صبوری
ارسال نظر جدید