پلی کربنات


قیمت پلی کربنات

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق کریستالی 3 میل پلیمر طلایی یزد ارسال سریع 3 پلیمر طلایی یزد 1/80*1/20
270,650 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 10 میل پلیمر طلایی یزد ارسال سریع 10 پلیمر طلایی یزد 3/05*2/05
9,700,000 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 8 میل پلیمر طلایی یزد خرید به صرفه 8 پلیمر طلایی یزد 3/05*2/05
7,844,030 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات دو جداره 6 میل سبک پلیمر طلایی یزد خرید به صرفه 6 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
1,532,110 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات دو جداره 4 میل سبک پلیمر طلایی فروش ویژه 4 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
%0.05 1,148,630
1,148,000 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
مشخصات پلی کربنات
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: 30 دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 2

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پلی کربنات تخت 2 میل پلیمر طلایی یزد 2 پلیمر طلایی یزد 3/05*2/05
2,189,000 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق کریستالی 2 میل پلیمر طلایی یزد 2 پلیمر طلایی یزد 1/80*1/20
183,500 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 3

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق کریستالی 3 میل پلیمر طلایی یزد ارسال سریع 3 پلیمر طلایی یزد 1/80*1/20
270,650 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 3 میل پلیمر طلایی یزد 3 پلیمر طلایی یزد 43/05*2/05
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 4

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پلی کربنات دو جداره 4 میل سبک پلیمر طلایی فروش ویژه 4 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
%0.05 1,148,630
1,148,000 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 4میل پلیمر طلایی یزد 4 پلیمر طلایی یزد 43/05*2/05
4,286,300 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق کریستالی 4 میل پلیمر طلایی یزد 4 پلیمر طلایی یزد 1/80*1/20
348,650 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
پلی کربنات دوجداره 4 میل سبک آیدا پلاستیک 4 نوآوران آیدا پلاستیک 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پلی ویو دو جداره 4 میل پلیمر طلایی یزد 4 پلیمر طلایی یزد 1/14*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پلی سان دو جداره 4 میل پلیمر طلایی یزد 4 پلیمر طلایی یزد 1/06*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات دوجداره 4mm جیلیان 4 پلی کربنات جیلیان 6*1/2
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 5

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق کریستالی 5 میل پلیمر طلایی یزد 5 پلیمر طلایی یزد 1/80*1/20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 6

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پلی کربنات دو جداره 6 میل سبک پلیمر طلایی یزد خرید به صرفه 6 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
1,532,110 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات دو جداره 6 میل سنگین پلیمرطلایی یزد 6 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
2,119,270 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات سه جداره 6 میل سنگین پلیمرطلایی یزد 6 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
2,212,440 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 6 میل پلیمر طلایی یزد 6 پلیمر طلایی یزد 3/05*2/05
6,383,500 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات دوجداره 6 میل سبک نوآوران آیدا 6 نوآوران آیدا پلاستیک 2/1*6
1,550,000 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات دوجداره 6 میل سنگین نوآوران آیدا 6 نوآوران آیدا پلاستیک 2/1*6
2,070,000 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 6 میل نوآوران آیدا پلاستیک 6 نوآوران آیدا پلاستیک 3/05*2/05
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پلی کربنات سه جداره 6 میل سنگین نوآوران آیدا 6 نوآوران آیدا پلاستیک 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق کریستالی 6 میل پلیمر طلایی یزد 6 پلیمر طلایی یزد 1/80*1/20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات سه جداره مثلثی 6mm جیلیان 6 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پلی ویو دو جداره 6 میل پلیمر طلایی یزد 6 پلیمر طلایی یزد 1/14*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پلی سان دو جداره 6 میل پلیمر طلایی یزد 6 پلیمر طلایی یزد 1/06*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات سه جداره 6mm جیلیان 6 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات دوجداره 6mm جیلیان 6 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 8

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پلی کربنات سه جداره 8 میل پلیمر طلایی یزد 8 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
3,128,440 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 8 میل پلیمر طلایی یزد خرید به صرفه 8 پلیمر طلایی یزد 3/05*2/05
7,844,030 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 8 میل نوآوران آیدا پلاستیک 8 نوآوران آیدا پلاستیک 3/05*2/05
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پلی کربنات سه جداره 8 میل نوآوران آیدا پلاستیک 8 نوآوران آیدا پلاستیک 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق کریستالی 8 میل پلیمر طلایی یزد 8 پلیمر طلایی یزد 1/80*1/20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات سه جداره مثلثی 8mm جیلیان 8 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات دوجداره 8mm جیلیان 8 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 10

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پلی کربنات سه جداره 10 میل پلیمر طلایی یزد 10 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
3,522,930 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 10 میل پلیمر طلایی یزد ارسال سریع 10 پلیمر طلایی یزد 3/05*2/05
9,700,000 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات دوجداره 10 میل نوآوران آیدا پلاستیک 10 نوآوران آیدا پلاستیک 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات سه جداره مثلثی 10mm جیلیان 10 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات سه جداره 10mm جیلیان 10 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات دوجداره 10mm جیلیان 10 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 12

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پلی کربنات چهار جداره 12 میل پلیمر طلایی یزد 12 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
4,036,600 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق پلی کربنات تخت 12 میل پلیمر طلایی یزد 12 پلیمر طلایی یزد 3/05*2/05
11,650,900 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
پلی کربنات سه جداره مثلثی 12mm جیلیان 12 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پلی کربنات سه جداره 12mm جیلیان 12 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 14

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پلی کربنات چهار جداره 14 میل پلیمر طلایی یزد 14 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
4,426,600 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
پلی کربنات سه جداره 14mm جیلیان 14 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پلی کربنات ضخامت(میلیمتر) 16

نام محصول ضخامت(میلیمتر) تولیدکننده ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق پلی کربنات چهار جداره 16 میل پلیمر طلایی یزد 16 پلیمر طلایی یزد 2/1*6
4,954,120 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
پلی کربنات سه جداره 16mm جیلیان 16 پلی کربنات جیلیان 2/1*6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
درحال بارگذاری
درحال بارگذاری محصولات بیشتر...
توضیحات

قیمت ورق پلی کربنات

 

ورق پلی کربنات (Polycarbonate Sheet) یکی از پرکاربردترین محصولات ساخته شده در صنعت ساختمان است. قیمت ورق پلی کربنات به وزن آن بستگی دارد ولی به‌صورت برگی فروخته می‌شود. در حال حاضر تولیدکنندگان ورق‌های پلی کربنات را با رنگ‌های متنوع تولید و روانه بازار می‌کنند.

 

ویژگی‌های ورق پلی کربنات

  • اگر به محصولی با خاصیت عبور نور و شفافیت بالا احتیاج دارید، به سراغ ورق پلی کربنات بروید. ویژگی‌های این ورق به نحوی است که می‌توان آن را جایگزین مناسبی برای شیشه دانست. مقاومت و دوام ورق پلی کربنات بسیار بالاست، تا جایی که مقاومت آن در برابر ضربه 250 برابر شیشه بوده و محصولی نشکن محسوب می‌شود.
  • ضریب انتقال حرارت این ورق چیزی حدود kw/m2 5 است که در مقایسه با شیشه‌ با همان ضخامت بسیار پایین‌تر است؛ به همین دلیل ورق پلی کربنات یک عایق حرارتی به شمار می‌رود. می‌توان با استفاده از این محصول روی دیوار جداکننده فضای داخلی و خارجی ساختمان، صرفه‌جویی بسیاری در مصرف انرژی کرد. اغلب یک لایه UV در ساخت ورق پلی کربنات به کار می‌رود که از آن در برابر عبور اشعه ماوراء بنفش محافظت می‌کند. جالب است بدانید این ورق عایق صوتی خوبی نیز هست.
  • ورق پلی کربنات را می‌توان در محیط‌هایی با دمای 40 تا 120 درجه سانتی‌گراد استفاده کرد و ازاین‌جهت نیز می‌توان گفت از مقاومت گرمایی بالایی برخوردار است.
  • یکی دیگر از ویژگی‌های جالب‌توجه این محصول، خاصیت خود خاموش شوندگی است که سبب می‌شود هنگام آتش‌سوزی شعله‌ور نگردد. البته درصورتی‌که این اتفاق افتاد و دود زیادی را مشاهده کردید نگران نشوید؛ دودزایی یکی از ویژگی‌های ورق پلی کربنات است.
  • ورق پلی کربنات آنتی استاتیک بوده و به همین دلیل آلودگی و گرد و خاک را جذب نمی‌کند و می‌توان آن را از طریق شستشو با آب تمیز کرد. همچنین این ورق در برابر خوردگی با مواد شیمیایی و حلال‌ها از مقاومت بالایی برخوردار است.
  • وزن ورق پلی کربنات بسیار پایین‌تر از شیشه است؛ بنابراین هیچ‌گونه بار اضافی به ساختمان وارد نشده و ایمنی بالاتری را هنگام زلزله برای سازه فراهم می‌کنند. از طرفی با کاهش وزن ورق، هزینه‌های مربوط به پروژه کمتر و حمل‌ونقل آن آسان‌تر خواهد شد که می‌تواند صرفه اقتصادی بالاتری برای خریدار داشته باشد.

اره کاری، خم‌پذیری، سوراخ‌کاری، فرزکاری و جوشکاری روی این ورق امکان‌پذیر است و اگر ورق پلی کربنات خریدید نگران نصب آن نباشید؛ زیرا کار آسانی است. قابلیت بازیافت و دوام بالا نیز از دیگر ویژگی‌های ورق پلی کربنات است.

 

کاربرد ورق پلی کربنات

انواع ورق پلی کربنات با توجه به ویژگی‌های بسیارشان، کاربرد فراوانی در صنعت ساخت‌وساز دارند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. انواع سقف کاذب

2. سایه‌بان

3. انواع نورگیر و پنجره‌های سقفی

4. استفاده در نما

5. سقف پاساژها، پل‌های هوایی و استادیوم‌های ورزشی

6. کابین آسانسور

7. پوشش عابر بانک‌ها، استخرها و گلخانه‌ها

8. ورودی ایستگاه‌های مترو

قیمت ورق پلی کربنات گلخانه، تخت، دوجداره، شفاف و ...

ورق‌های پلی کربنات به 3 دسته ورق پلی کربنات دوجداره، تخت و شفاف تقسیم می‌شوند که قیمت آن به بورس مواد پلیمری بستگی دارد. به همین دلیل حتی گاهی ممکن است قیمت دلار پایین بیاید ولی قیمت ورق پلی کربنات بالا برود.

در این میان قیمت ورق پلی کربنات تخت از دیگر انواع آن بیشتر است. ورق پلی کربنات شفاف نیز ازجمله ارزان‌ترین ورق‌های پلی کربنات موجود در بازار به شمار می‌آید.

 

قیمت پلی کربنات 4 میل، 6 میل و سایر ابعاد آن

اغلب ورق‌های پلی کربنات موجود در بازار در ضخامت 4 تا 30 میلی‌متر با حداکثر عرض 2050 میلی‌متر و حداکثر طول 12 متر تولید می‌شوند که ورق پلی کربنات 4 میلی‌متر دوجداره یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.

در حال حاضر ورق پلی کربنات 2050*3050 و 2050*1012 میلی‌متر، دو سایز پرکاربرد در بازار به شمار می‌روند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید قیمت ورق پلی کربنات 4 میل کمتر از ورق پلی کربنات 6 میل و بالاتر است؛ زیرا وزن پایین‌تری نیز دارد.

 

قیمت ورق پلی کربنات در کارخانه

در ایران کارخانه‌های متعددی جهت تولید ورق پلی کربنات فعالیت دارند. برخی از تولیدکنندگان ورق پلی کربنات عبارت‌اند از:

1-شرکت پلیمر طلایی یزد (جهت مشاهده قیمت ورق پلی کربنات پلیمر طلایی یزد کلیک کنید)

2-نوآوران آیدا پلاستیک

3-کارا پلیمر کاوه

4-گروه تولیدی صنعتی فاراد

5-شرکت سپاهان فوم اصفهان

6-شرکت بناپوش سازان

و ...

 

قیمت طلق پلی کربنات

آسرون، مرکز فروش ورق پلی کربنات در تهران بوده که دارای تنوع گسترده‌ای از انواع ورق پلی کربنات است. شما می‌توانید قیمت روز ورق‌های پلی کربنات کارخانه‌های تولیدکننده مختلف را مشاهده کنید. برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید و قیمت انواع ورق‌های پلی کربنات شفاف و رنگی، با شمارۀ 43000023-021 تماس حاصل فرمایید.

1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

بله ، همه قیمت ها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد . در صورت بارگیری از درب کارخانه های تولید کننده ورق پلی کربنات، هیچگونه هزینه اضافی به فاکتور اضافه نخواهد شد.

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون، از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

خیر، با توجه به خرید رسمی و واریزی به حساب شرکتی و مورد تایید سازمان مالیاتی کشور پرداخت به صورت 100درصد نقدی قبل از ارسال بار می باشد.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

پاسخ :

شرکت آسرون نفرات کنترل کیفی خود را قبل از هر بارگیری جهت کنترل و بازرسی بار مشتری به محل کالا اعزام می‌کند تا از هرگونه مشکلی جلوگیری به‌عمل آید چنانچه بار ارسالی مغایر با پیش فاکتور باشد کالا به هزینه آسرون عودت و بار درخواستی مجددا ارسال می گردد.

مطالب مرتبط
نظرات
رضا عبداللهی
چهارشنبه 9 تیر 1400
برای خرید حضوری به کجا باید مراجعه کنیم؟
مدیر سایت
چهارشنبه 9 تیر 1400

سلام روز خوش

شما میتوانید به دفتر و انبار آسرون در قم یا تهران مراجعه کنید

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

shayan
سه شنبه 8 تیر 1400
من برای انتخاب کارخانه سازنده نیاز به کمک دارم.
مدیر سایت
سه شنبه 8 تیر 1400

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان، با شماره 02143000023 تماس بگیرید
tavakoli
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
سلام پرداخت حتما باید آنلاین باشه یا امکان پرداخت حضوری هم وجود داره؟
مدیر سایت
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید
واحدی
دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
سلام امکان پرداخت بصورت نسیه هست؟
مدیر سایت
دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023تماس بگیرید

محمد زند
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
قیمت روز پلی کربنات یزد رو میشه قرار بدید
مدیر سایت
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
با شماره 43000023-021تماس بگیرید. کارشناسان قیمت لحظه ای  را اعلام میکنند.
جعفر
شنبه 25 اردیبهشت 1400
سلام امکانش هست هزینه محصولات رو هنگام بارگیری پرداخت کنیم؟
مدیر سایت
شنبه 25 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بله مشکلی نداره

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02143000023تماس بگیرید

mohamad
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
قیمت هاتون عالیه . دلیل قیمت پایین تر نسبت به دیگر سایت ها چیه؟
مدیر سایت
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
تیم آسرون حاشیه سود پایینی رو از مشتریاش میگیره . برا همین قیمت هاش پایین تره
شکوری
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سلام. در صورت خرید ، فاکتور رسمی صادر می کنید؟
مدیر سایت
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سلام بله
میرزایی
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400
سلام برای استعلام قیمت لحظه ای با چه شماره ای تماس بگیرم؟
مدیر سایت
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400
با شماره 43000023-021تماس بگیرید. کارشناسان قیمت لحظه ای  را اعلام میکنند.
خلج
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
سلام من از این محصول از شما خریداری کردم به تازگی و میخواستم تشکر کنم بابت خوشقولی تون در ارسال
مدیر سایت
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
سلام ممنون از خریدتون جناب خلج
ارسال نظر جدید