ورق روغنی


ورق روغنی

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون ارسال سریع 0/7 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
24,920 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 رول عرض 1250 هفت الماس
%-2.04 24,550
25,050 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون خرید به صرفه 0/9 رول عرض 1250 هفت الماس
24,830 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 2 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1250 هفت الماس
%5.59 25,950
24,500 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/8 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
%0.64 25,110
24,950 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون خرید به صرفه 1/5 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,480 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
مشخصات محصول
ورق روغنی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

ورق روغنی ضخامت 1

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 1 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,380 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,380 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1000 هفت الماس
25,010 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 هفت الماس
24,970 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 رول تهران 1 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,120 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,120 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی ضخامت 2

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 2 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
26,130 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 2 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
26,130 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 2 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 هفت الماس
26,030 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 2 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1250 هفت الماس
%5.59 25,950
24,500 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 2 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
26,590 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 2 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
26,500 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 2 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی ضخامت 0/5

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
24,830 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
24,550 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 هفت الماس
24,640 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 رول عرض 1250 هفت الماس
%-2.04 24,550
25,050 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,010 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
24,640 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی ضخامت 0/6

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/6 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
24,920 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/6 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
24,830 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/6 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 هفت الماس
24,740 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/6 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 هفت الماس
24,640 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/6 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,200 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/6 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,110 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی ضخامت 0/7

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون ارسال سریع 0/7 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
24,920 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
24,740 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/7 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 هفت الماس
24,740 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/7 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 هفت الماس
24,740 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
24,920 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
24,830 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/7 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0//7 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی ضخامت 0/8

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
24,740 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
24,740 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/8 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 هفت الماس
24,740 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/8 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 هفت الماس
24,640 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,110 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/8 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
%0.64 25,110
24,950 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی ضخامت 0/9

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/9 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,010 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/9 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,010 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 هفت الماس
24,830 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون خرید به صرفه 0/9 رول عرض 1250 هفت الماس
24,830 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/9 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,010 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/9 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,010 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی ضخامت 1/25

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,380 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,380 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/25 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 هفت الماس
25,110 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/25 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 هفت الماس
25,110 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,340 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,340 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق روغنی ضخامت 1/5

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,290 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,290 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/5 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 هفت الماس
25,110 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/5 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 هفت الماس
25,110 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون خرید به صرفه 1/5 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,480 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,480 تومان
نمودار 18:33 1400/05/06
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی، محصول فولادی مسطحی است که از ورق‌های فولادی با ضخامت بالا و تحت نورد سرد تولید می‏گردد. نورد سرد به معنای کاهش ضخامت ورق فولادی تخت فشار بالا و در دمای اتاق تا حداکثر دمای 200 درجه سانتی‌گراد است. به علت نورد سردی که روی ورق‌های روغنی صورت می‏گیرد، این ورق‌ها دارای سطح براق و کیفیت ظاهری مطلوبی هستند. ورق روغنی در مناطق مرطوب نیز قابل‌استفاده است. روکش روغنی روی سطح این ورق، عایقی برای محافظت ورق روغنی در برابر زنگ‌زدگی است. در صنایع فولاد ورق‌های سیاه به روش نورد گرم و ورق‌های روغنی با نورد سرد تولید و روانه بازار می‌شوند.
 

مراحل ساخت ورق روغنی:

ورق روغنی مبارکه یکی از معروفترین ورق های روغنی در بازار است. برای تولید ورق روغنی اصفهان در ابتدا، ورق سیاه را اسیدشویی کرده تا پولک‌ها و آلودگی‌های آن زدوده شود. حال نوبت به نوردکاری می‌رسد. این ورق به روش نورد سرد تولید می‌شود و تفاوتش با سایر ورق‌ها نیز در همین است. ورق سیاه از میان غلتک‌هایی عبور داده می‌شود تا با اعمال فشار و کشش، ضخامت آن کاهش یافته و سطح ورق روغنی یکدست و صاف شود. در مرحله بعد، آنیل‌کاری صورت می‌گیرد؛ خاصیت انعطاف‌پذیری ورق روغنی نتیجه این مرحله است. در مرحله آنیل‌کاری سطح ورق با روغن پوشانده شده و سپس در کوره مخصوص قرار داده می‌شود تا به‌صورت کویل درآید. مرحله آخر ساخت ورق روغنی پرداخت کردن است که با یک نورد سرد سطحی، سطح ورق یکنواخت و صیقلی می‌شود.

 

 

مشخصات ورق روغنی:

در این بخش به بررسی مشخصات ورق روغنی و تفاوت آن با ورق سیاه خواهیم پرداخت. ورق روغنی نسبت به ورق سیاه نازک‌تر بوده و به علت انجام عملیات نورد سرد از کیفیت بیشتری برخوردار است. این ورق دارای سطحی صاف و براق با پرداخت عالی و ابعاد دقیق بوده و سطح آن دچار تغییر شکل ناخواسته نمی‌شود. به همین علت معمولاً در مواردی که ورق روکار است و ظاهر کار اهمیت دارد، این نوع ورق مورداستفاده قرار می‌گیرد. ورق روغنی هم‌چنین مقاومت بسیار بالایی در مقابل فشارهای وارده داشته و قادر به تحمل وزن‌های بالا است. تولید این ورق نیز به‌آسانی و در زمان کوتاه انجام می‌شود؛ اما به دلیل کیفیت بالاتر و هزینه‌های بالای نورد سرد، قیمت آن از قیمت ورق سیاه بیشتر است.

 

کاربردهای ورق روغنی:

ورق روغنی به دلیل ویژگی‌های ظاهری، مقاومت بالا و تنوع در رنگ و اندازه‌اش، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف داشته که در لیست زیر به برخی از کاربردهای ورق روغنی اشاره می‌کنیم:

1-انواع تسمه

2-ساخت مبلمان و لوازم‌خانگی (یخچال، فریزر، اجاق‌گاز، مایکروفر و...)

3-میله و لوله فلزی 4-انواع قفل و یراق

5-پانل سازی

6-مخازن سوخت و آب و رادیاتورهای گرمایشی

7-ساخت درب و پنجره

8-تابلوسازی

9-قطعه‌سازی صنعتی

10-صنعت خودرو‌سازی و ساخت قطعات مربوط به خودرو

11-تابلوسازی

12-کابینت و قفسه ورق‌های روغنی همچنین ماده اولیه ساخت ورق گالوانیزه هم هستند.
 

 

انواع ورق روغنی- استانداردهای ورق روغنی:

ورق روغنی بسته به درصد عناصر موجود در آلیاژ آن (کربن، منگنز، تیتانیوم و ...) و همچنین عملیات حرارتی انجام‌شده بر روی آن‌ها دارای ویژگی‌های مختلفی است. بر همین اساس ورق‌های روغنی را به 3 دسته استاندارد زیر تقسیم می‌شوند:

 

 

 قیمت ورق روغنی ST12   - ورق روغنی معمولی

به این دسته «ورق روغنی معمولی» هم گفته می‌شود که پرکاربردترین نوع این ورق است. ورق ST12 خاصیت شکل‌پذیری کمی دارد و کاربرد آن در مصارف صنعتی و ساختمانی جهت ساخت سازه‌های مختلف است. ضخامت‌‌های ورق روغنی ST12 عبارت‌اند از:

 0.5mm، 0.6mm، 0.7mm، 0.8mm، 0.9mm، 1mm، 1.5mm، 2mm، 2.5mm و 3mm

 


ورق ST13- ورق روغنی نیمه‌ کشش

استاندارد بعدی ورق‌های روغنی، ورق روغنی ST13 است که «ورق روغنی نیمه کشش» هم نامیده شده و خاصیت شکل‌پذیری متوسطی دارد. موارد کاربرد ورق روغنی ST13 در سازه‌های صنعتی و ساختمانی‌ای بوده که به پرس‌کاری با عمق کم نیاز دارند.

 


ورق ST14- ورق روغنی فوق کشش

دسته آخر این ورق، ورق روغنی ST14 یا «ورق روغنی فوق کشش» بوده که جنس آن از دو نوع دیگر نرم‌تر و شکل‌پذیرتر است. به همین علت کاربرد ورق روغنی ST14 در مصارفی است که به پرس‌کاری عمیق نیاز دارند؛ مثل صنعت خودروسازی.

نکته قابل‌توجه این است که ورق‌های روغنی دارای تاریخ انقضا بوده و پس از به پایان رسیدن تاریخ‌مصرف آن‌ها در صورت پرس‌کاری پاره می‌شوند. تاریخ‌مصرف ورق ST12 تا 18 ماه پس از تولید و تاریخ‌مصرفST13 و ST14 تنها 6 الی 8 ماه پس از تولید است.
 

قیمت ورق روغنی 2 میل و 3 میل و ضخامت های دیگر

ورق روغنی از ضخامت 03/0 تا 3 میلی‌متر و به‌صورت رولی در عرض‌های 100 و 125 سانتی‌متر تولید می‌شود. ورق روغنی شیت و فابریک در 3 سایز و اندازه زیر دسته‌بندی می‌شود:

 

  • 1.1830 mm
  • 2.2440 mm
  • 3.3050 mm

 
قیمت ورق روغنی امروز :

  • نوسانات ارز یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر قیمت ورق روغنی در بازار ایران است؛ چراکه قیمت تمامی مقاطع فولادی، ازجمله قیمت ورق روغنی از نوسانات ارز و خصوصاً قیمت دلار اثر می‌پذیرد.
  • قیمت جهانی فولاد از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت ورق روغنی است. به همین دلیل بهبود و یا افت در بازارهای جهانی فولاد می‌تواند روی کلیه محصولات فولادی در ایران ازجمله قیمت ورق روغنی هم اثرگذار باشد.
  • متناسب نبود میزان عرضه با تقاضای ورق روغنی می‌تواند روی قیمت آن اثرگذار باشد. درواقع اگر تولیدکنندگان قادر به پاسخگویی به نیاز بازار نباشند، قیمت ورق روغنی افزایش می‌یابد.
  • قیمت مواد اولیه‌ در تولید ورق روغنی هم روی قیمت ورق روغنی تأثیرگذار است. با افزایش قیمت سنگ‌آهن، تختال و ورق سیاه که ورق روغنی از آن ساخته می‌شوند، قیمت ورق روغنی هم افزایش پیدا خواهد کرد.


قیمت ورق روغنی 60 و 80 کارخانه

تولیدکنندگان داخلی ورق روغنی شامل کارخانه‌های زیر هستند:

1-ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

2-ورق روغنی کارخانه فولاد غرب

3-ورق روغنی صنایع هفت الماس قزوین

4-ورق روغنی کارخانه فولاد درخشان

 ...

 

در زمان خرید ورق روغنی به کیفیت آن و اصل بودنش دقت کنید؛ چراکه این دو، فاکتورهایی هستند که گرچه روی موجب افزایش قیمت ورق روغنی اثر می‌گذارند، اما در کیفیت سازه یا محصول شما بسیار اثرگذارند. برای آگاهی از قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ، قیمت ورق روغنی هفت الماس و قیمت ورق سایر تولیدکنندگان می‌توانید با کارشناسان فروش آسرون به شماره 43000023-021 در تماس باشید.
 

 

ورق روغنی وارداتی:

ورق‌های روغنی وارداتی از کشورهای زیر وارد ایران می‌شوند:

1-MMK روسیه

2-قزاق

3-کره

4-چین

5-هند

...

 

قیمت روز ورق روغنی در بازار تهران ، مشهد ، اصفهان و ...

آسرون با ارتباط با تمامی این تولیدکنندگان، می‌تواند مناسب‌ترین قیمت روز ورق روغنی و نزدیک‌ترین کارخانه به محل پروژه‌تان را به شما معرفی نماید تا بتوانید هزینه‌های ساخت‌وساز خود را به مناسب‌ترین مقدار ممکن برسانید.

 

 

کارشناسان فروش
فرایند خرید
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
آسرون با شما
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

بله همه قیمتها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و در صورت بارگیری از بنگاه حدود کیلویی 700 ریال باید به عنوان خرج بارگیری پرداخت شود.

پاسخ :

برندهای فولاد مبارکه، فولاد غرب آسیا، فولاد هفت الماس قزوین عمده برندهای موجود در فروشگاه آسرون می باشد.

پاسخ :

حداقل سفارش 300 کیلوگرم می باشد و حداکثر سفارش منوط به میزان درخواستی مشتری و موجودی انبار آسرون می باشد

پاسخ :

تمامی خدمات برشکاری، فرمینگ، نواربری، برش ابعادی، پانچ و کلیه خدمات مربوط به تولید انواع فلاشینگ را بر روی ورق روغنی به سفارش مشتریان گرامی انجام می دهد.

نظرات
منصور
منصور
1400/04/10
وزن همه این ورق روغنی ها آپدیت هست؟
مدیر سایت
مدیر سایت

سلام روز خوش

بله قیمت ها بصورت روزانه آپدیت میشه

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

فرامرز علوی
فرامرز علوی
1400/02/26
برای خرید حتما باید از طریق سایت اقدام کنیم؟
مدیر سایت
مدیر سایت
شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.
ارسال نظر جدید