ورق رنگی


قیمت ورق رنگی

نام محصول ضخامت حالت ابعاد رنگ کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 سفید رول بنگاه تهران فروش ویژه 0/5 رول سفید 1250 هفت الماس
%7.23 34,600
32,100 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 سفید رول بنگاه تهران فروش ویژه 0/5 رول 1250 سفید فولاد مبارکه
%2.64 33,350
32,470 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 قرمز رول بنگاه تهران ارسال سریع 0/5 رول 1000 قرمز فولاد مبارکه
33,340 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
مشخصات ورق رنگی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/18

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/18 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/18 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/18 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/18 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 بنفش رول بنگاه تهران 0/18 رول بنفش 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/18 چین 1000 صورتی رول بنگاه تهران 0/18 رول صورتی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/23

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/23 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/23 رول سفید 1000 وارداتی چین
46,050 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/23 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/23 رول قرمز 1000 وارداتی چین
44,750 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/23 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/23 رول آبی 1000 وارداتی چین
45,210 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی نارنجی 0/23 چین 1000 پرتقالی رول بنگاه تهران 0/23 رول پرتقالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/23 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/23 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/23 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/23 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/23 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/25

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/25 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/25 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/25 چین 1000 بنفش رول بنگاه تهران 0/25 رول بنفش 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/28

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/28 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/28 رول سفید 1000 وارداتی چین
45,680 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/28 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/28 رول قرمز 1000 وارداتی چین
36,870 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/28 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/28 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/28 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/28 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/28 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/30

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/30 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/30 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/35

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/35 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/35 رول آبی 1000 وارداتی چین
45,310 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/35 چین 1000 قهوه ا ی سوخته رول بنگاه تهران 0/35 رول قهوه ا ی سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/35 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/35 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/35 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/35 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/35 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/4

نام محصول ضخامت حالت ابعاد رنگ کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/4 رول نارنجی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/4 رول 1250 قرمز فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/4 رول 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/4 رول 1000 سفید یخچالی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/40

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/40 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/40 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/40 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/40 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 آبی رول بنگاه تهران 0/40 رول آبی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/40 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/40 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/40 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/40 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/40 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/40 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/40 رول قرمز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/40 رول نارنجی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/40 رول پرتغالی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/40 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/40 رول قهوه ای سوخته 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/40 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/40 رول سفال 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/45

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/45 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/45 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/45 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 بنفش رول بنگاه تهران 0/45 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/45 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/45 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/45 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/45 چین 1000 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/45 رول پرتغالی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/47

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سفال رول بنگاه تهران 0/47 رول سفال 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 بنفش رول بنگاه تهران 0/47 رول بنفش 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 صورتی رول بنگاه تهران 0/47 رول صورتی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/47 رول آبی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/47 رول قرمز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 پرتغالی رول بنگاه تهران 0/47 رول پرتغالی 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/47 رول سبز 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/47 رول قهوه ای سوخته 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/47 رول سفید 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1250 کرم رول بنگاه تهران 0/47 رول کرم 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سفید رول بنگاه تهران 0/47 رول سفید 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/47 رول قهوه ای سوخته 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سبز رول بنگاه تهران 0/47 رول سبز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 سفال رول بنگاه تهران 0/47 رول سفال 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 قرمز رول بنگاه تهران 0/47 رول قرمز 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/47 چین 1000 نارنجی رول بنگاه تهران 0/47 رول نارنجی 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/48

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 قهوه ای روشن رول بنگاه تهران 0/48 رول قهوه ای روشن 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/48 رول قهوه ای سوخته 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/48 رول نارنجی 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 زرد رول بنگاه تهران 0/48 رول زرد 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 آبی رول بنگاه تهران 0/48 رول آبی 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/48 رول قرمز 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 سفید رول بنگاه تهران 0/48 رول سفید 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 سبز روشن رول بنگاه تهران 0/48 رول سبز روشن 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/48 فولاد بهمن1250 سبز رول بنگاه تهران 0/48 رول سبز 1250 فولاد بهمن
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/5

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 قرمز رول بنگاه تهران ارسال سریع 0/5 رول 1000 قرمز فولاد مبارکه
33,340 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 سفید رول بنگاه تهران فروش ویژه 0/5 رول 1250 سفید فولاد مبارکه
%2.64 33,350
32,470 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/5 رول 1250 آبی فولاد مبارکه
33,530 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/5 رول 1250 نارنجی فولاد مبارکه
33,260 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 قهوه ای سوخته رول بنگاه تهران 0/5 رول 1250 قهوه ای سوخته فولاد مبارکه
35,470 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 سفید رول بنگاه تهران فروش ویژه 0/5 رول سفید 1250 هفت الماس
%7.23 34,600
32,100 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/5 رول نارنجی 1250 هفت الماس
34,300 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/5 رول قرمز 1250 هفت الماس
34,000 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/5 سمنان 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/5 رول آبی 1250 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 سمنان 1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/5 رول نارنجی 1250 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 سمنان 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/5 رول سفید 1250 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 سمنان 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/5 رول قرمز 1250 نورد گرم سمنان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/5 شیت سبز 1250 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 پرتقالی رول بنگاه تهران 0/5 رول پرتقالی 1250 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/5 رول آبی 1250 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/7 فولاد مبارکه 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/5 رول 1250 آبی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 پرتقالی رول بنگاه تهران 0/5 رول 1250 پرتقالی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/6

نام محصول ضخامت حالت ابعاد رنگ کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/6 فولاد مبارکه 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/6 رول 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه
35,020 تومان
نمودار 12:44 1400/08/06
ورق رنگی 0/6 فولاد مبارکه 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/6 رول 1250 آبی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق رنگی ضخامت 0/7

نام محصول ضخامت حالت ابعاد رنگ کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/7 فولاد مبارکه 1250 سفید رول بنگاه تهران 0/7 رول 1250 سفید فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/6 فولاد مبارکه 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/7 رول 1250 قرمز فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
درحال بارگذاری
درحال بارگذاری محصولات بیشتر...
توضیحات

قیمت ورق گالوانیزه رنگی

ورق رنگی چیست؟

ورق رنگی در واقع همان ورق گالوانیزه است که در کارخانه طی فرایند خاصی رنگ‌آمیزی می‌شود. این ورق‌ها دارای تنوع زیادی در رنگ و شکل هستند. انواع ورق‌های کرکره‌ای رنگی، شیروانی، شادولین، پرچین، طرح سفال، هلالی و سینوسی موجود در بازار جزو ورق‌های رنگی به شمار می‌روند. قیمت ورق رنگی بر اساس ورق گالوانیزه اعلام می‌شود.

 

تولیدکنندگان ورق رنگی در ایران

کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد بهمن، هفت الماس و سمنان ازجمله مهم‌ترین تولیدکنندگان ورق رنگی در ایران هستند.

 

ورق رنگی در چه سایزهایی در بازار موجود است؟

ورق‌های رنگی در ضخامت 0.16 تا 0.7 میلی‌متر و به‌صورت رول و فابریک در بازار عرضه می‌گردند. اغلب ورق رنگی فابریک در اندازه 100*125 سانتی‌متر عرضه می‌شود که البته این ابعاد با توجه به نیاز و سفارش مشتری قابل‌تغییرند. وزن رول‌های ورق رنگی 4 تا 9 تن بوده که می‌تواند تلورانسی تا 3 تن هم داشته باشد. اغلب وزن بندیل‌های ورق‌های رنگی فابریک موجود در بازار حدود 2 تا 4 تن است.

این ورق‌ها را می‌توان در رنگ‌های قرمز، نقره‌ای، آبی، پرتغالی، سفید یخچالی، نارنجی، قهوه‌ای سوخته، بنفش، سفالی، صورتی و کرم تولید کرد. ضخامت پوشش رنگ این ورق‌ها در قسمت بالا و پایین ورق به ترتیب 20 تا 25 میکرون و 7 تا 15 میکرون است.

 

ورق رنگی چه ویژگی‌هایی دارد؟

ازجمله ویژگی‌های ورق‌های رنگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • > تنوع بالای رنگ‌بندی
  • > خاصیت ضد خوردگی
  • > مقاومت و استحکام بالا
  • > امکان تغییر شکل بعد از اجرای عملیات فرمینگ روی آن

                                    

کاربردهای ورق رنگی

ورق‌ رنگی به دلیل ویژگی‌هایی که در بخش قبل ذکر کریدم، کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف دارد:

  • > ساخت سقف و بدنه انبارها، کارگاه‌ها و گلخانه‌ها
  • > ساخت سقف کاذب
  • > اجرای نمای داخلی و خارجی ساختمان‌ها
  • > ساخت بدنه کامپیوتر
  • > ساخت کاروان‌
  • > ساخت بدنه خارجی لوازم‌خانگی مثل یخچال و ماشین لباسشویی
کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
برندهای مرتبط
نظرات
حسینی
سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
الان فرصت مناسبی برای خرید هست؟
مدیر سایت
سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان با کارشناسان آسرون لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

گودرزی
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
سلام امکانش هست که باربری و حمل و نقل با خود ما باشه؟
مدیر سایت
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

مهدوی
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
سلام قیمت این محصول در سایت به روزه؟
مدیر سایت
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
سلام بله تاریخ به روز رسانی کنار محصولات درج شده است.
رحیمی
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400
الان فرصت مناسبی برای خرید هست؟
مدیر سایت
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید 

ارسال نظر جدید