دسترسی سریع
نبشی
نبشی
بهترین قیمت بازار
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد خرید به صرفه 3 3 8/8 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد ارسال سریع 4 2 8/2 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مشخصات محصول
نبشی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون: : دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی: : دارد
محصولات
سایز 3
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3 2 3 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد خرید به صرفه 3 3 8/8 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی30*30*2 میل کوهپایه اصفهان 3 2 6 کوهپایه اصفهان
14,770 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 30*30*3 میل کوهپایه اصفهان 3 3 8/1 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان 3 3 0 فولاد ظهوریان
14,000 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان 3 3 0 فولاد ظهوریان
14,000 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
سایز 4
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 4 2/5 8/2 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 4 3 11 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 4 4 14 ناب تبریز
14,100 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 4 2/5 9 آریان فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد 4 3 11/2 آریان فولاد
14,450 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد 4 4 14/3 آریان فولاد
14,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد ارسال سریع 4 2 8/2 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 4 2/5 9 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 4 3 10/6 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 4 4 14 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 40*40*2 میل کوهپایه اصفهان 4 2 9 کوهپایه اصفهان
14,800 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 40*40*3 میل کوهپایه اصفهان 4 3 11/4 کوهپایه اصفهان
14,510 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 40*40*4 میل کوهپایه اصفهان 4 4 14/3 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 3*40*40 جاوید بناب 4 3 0 فولاد جاوید بناب
14,240 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 4*40*40 جاوید بناب 4 4 0 فولاد جاوید بناب
14,230 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 4*40*40 قیدار ابهر 4 4 0 صنایع ریخته گری قیدار ابهر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 5
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 5 3 14/2 ناب تبریز
14,100 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 5 4 18/2 ناب تبریز
14,050 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی50*50*5 میل ناب تبریز 5 5 23/3 ناب تبریز
14,050 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی50*50*6 میل ناب تبریز 5 6 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 5 3 14/5 آریان فولاد
14,000 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 5 4 17/7 آریان فولاد
14,000 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 5 5 21/8 آریان فولاد
14,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد 5 3 14/5 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 5 4 18 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 5 5 18/3 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*4 میل کوهپایه اصفهان 5 4 19 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50* 4 فولاد اشتهارد 5 4 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان 5 5 0 فولاد ظهوریان
14,000 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
نبشی 3*50*50 جاوید بناب 5 3 0 فولاد جاوید بناب
14,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 4*50*50 جاوید بناب 5 4 0 فولاد جاوید بناب
14,140 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 5*50*50 جاوید بناب 5 5 0 فولاد جاوید بناب
14,140 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 4*50*50 لاهور 5 4 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5*50*50 لاهور 5 5 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبريز 5 3 0 شركت آذر نبش تبريز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبريز 5 4 0 شركت آذر نبش تبريز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبريز 5 5 0 شركت آذر نبش تبريز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 6
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی60*60*4 میل ناب تبریز 6 4 0 ناب تبریز
14,100 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی60*60*5 میل ناب تبریز 6 5 28/2 ناب تبریز
14,050 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی60*60*6 میل ناب تبریز 6 6 32/2 ناب تبریز
14,050 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی60*60*5 میل آریان 6 5 26 آریان فولاد
14,000 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 6 6 33 آریان فولاد
14,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 6 6 33 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*4 میل کوهپایه اصفهان 6 4 24 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان 6 6 0 فولاد ظهوریان
14,000 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
نبشی 3*60*60 جاوید بناب 6 3 0 فولاد جاوید بناب
14,650 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 4*60*60 جاوید بناب 6 4 0 فولاد جاوید بناب
14,140 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 4*60*60 لاهور 6 4 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5میل60در60 لاهور 6 5 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5*60*60 جاوید بناب 6 5 0 فولاد جاوید بناب
14,090 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 6*60*60 جاوید بناب 6 6 0 فولاد جاوید بناب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 6میل60در60 لاهور 6 6 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 6 5 27/5 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 7
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی70*70*5 میل ناب تبریز 7 5 0 ناب تبریز
14,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی70*70*6 میل ناب تبریز 7 6 0 ناب تبریز
14,500 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی70*70*7 میل ناب تبریز 7 7 0 ناب تبریز
14,200 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 7 5 0 آریان فولاد
14,000 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
نبشی70*70*7 میل آریان 7 7 0 آریان فولاد
14,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
سایز 8
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 8 6 0 ناب تبریز
14,050 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی80*80*7 میل ناب تبریز 8 7 0 ناب تبریز
14,050 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی80*80*8 میل ناب تبریز 8 8 55 ناب تبریز
14,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 8 8 55/8 آریان فولاد
13,950 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 8 8 57 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*8میل فولاد اشتهارد 8 8 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*7میل فولاد اشتهارد 8 7 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان 8 8 0 فولاد ظهوریان
14,000 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
نبشی 80*80*8میل مگا استیل 8 8 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*7میل مگا استیل 8 7 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 ماهان ذوب 8 8 0 ماهان ذوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 7*80*80 لاهور 8 7 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 لاهور 8 8 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم 8 8 0 شرکت سدید کاوه قم
14,000 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
نبشی 8*80*80 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 8 8 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 6*80*80 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 8 6 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 9
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی 9*90*90 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 9 9 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 6*90*90 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 9 6 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 10
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی100*100*8 میل ناب تبریز 10 8 0 ناب تبریز
14,350 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی100*100*10 میل ناب تبریز 10 10 90 ناب تبریز
14,050 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 10 10 89/5 آریان فولاد
13,950 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 10 10 90 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 ماهان سپاهان 10 10 0 فولاد ماهان سپاهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*10میل فولاد اشتهارد 10 10 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*9میل فولاد اشتهارد 10 9 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*8میل فولاد اشتهارد 10 8 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان 10 10 0 فولاد ظهوریان
14,000 تومان
نمودار 16:36 1400/02/20
نبشی 100*100*10میل مگا استیل 10 10 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*9میل مگا استیل 10 9 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*8میل مگا استیل 10 8 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*7میل مگا استیل 10 7 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 120*120*12میل مگا استیل 10 12 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 ماهان ذوب 10 10 0 ماهان ذوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 6متری لاهور 10 10 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 12 متری لاهور 10 10 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 10 10 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 10 10 0 آونگان نوید مرکزی
14,000 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
سایز 12
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 12 12 129/3 آریان فولاد
13,950 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
نبشی 120*120*12میل فولاد اشتهارد 12 12 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 12*120*120 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 12 12 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 12*120*120 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 12 12 0 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 15
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی150*150*5 میل آریان 15 15 0 آریان فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 2/5
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی 25*25*2 میل کوهپایه اصفهان 2/5 2 5/3 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 25*25*3 میل کوهپایه اصفهان 2/5 3 7 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی25*25* 4 میل کوهپایه اصفهان 2/5 4 9 کوهپایه اصفهان
14,780 تومان
نمودار 15:25 1400/02/15
سایز 4/5
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 4/5 3 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 4/5 4 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 4/5 5 0 ناب تبریز
14,900 تومان
نمودار 15:25 1400/02/15
سایز 7/5
نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی75*75*5 میل ناب تبریز 7/5 5 0 ناب تبریز
13,120 تومان ^ 1180 تومان
نمودار 15:25 1400/02/15
نبشی75*75*6 میل ناب تبریز 7/5 6 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت نبشی

 

نبشی یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد است. این مقطع فولادی به شکل حرف L انگلیسی است. به دو ضلع نبشی فولادی که بر یکدیگر عمود هستند، «بال» گفته می‌شود. قیمت نبشی و کاربرد آن بسته به جنسی که دارد متفاوت است. نبشی فولاد کربنی، آلیاژی، ضدزنگ یا گالوانیزه از انواع مختلف این مقطع فولادی هستند که در کشور ما به علت نبود تکنولوژی کافی، 2 نوع اول بیشتر تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای نام‌گذاری این محصول از دو مشخصه اندازه بال‌ها و میزان ضخامت استفاده می‌شود؛ به این صورت که منظور از نبشی 50×50×5 میلی‌متر این است که طول بال‌های آن 50 میلی‌متر و ضخامت بال‌ها 5 میلی‌متر است. ضخامت نبشی بر اساس استاندارد جدول اشتال 3 تا 28 میلی‌متر بوده که در کشور ما از ضخامت 2 تا 20 میلی‌متر تولید می‌شود.

 

کاربرد نبشی

نبشی از جمله مقاطع فولادی است که هم در ساختمان‌سازی و هم در صنعت کاربرد دارد. بخشی از کاربردهای نبشی عبارتند از:

 • اتصال پل به ستون، تیرآهن به تیر باربر، ستون به صفحه‌ ستون
 • بال بالایی تیرچه در سقف‌های کرومیت
 • آهن‌کشی چاه آسانسور
 • خودروسازی
 • کشتی‌سازی

 

انواع نبشی

·انواع نبشی از نظر روش تولید:

تولیدکنندگان نبشی بر اساس نوع مصرف و کاربرد اجرایی در صنعت و ساختمان، این مقطع فولادی را به 2 روش پرسی و فابریک تولید می‌کنند:

 

 

1-نبشی پرسی

ماده اولیه «نبشی پرسی»، ورق فولادی است. با ورود ورق فولادی به غلتک‌های مخصوص، این ورق خم شده و به صورت حرف L درمی‌آید. نبشی پرسی در صنایع، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و پروژه‌های عمرانی و شهرسازی کاربرد دارد. این نوع نبشی را می‌توان از گوشه‌های گرد آن تشخیص داد.

 

2-نبشی فابریک

نبشی‌های فابریک از همان ابتدای تولید به شکل نبشی از خط تولید نورد خارج می‌شوند. این نوع نبشی از گوشه‌های تیز آن قابل تشخیص است.

 

·انواع نبشی از نظر شکل ظاهری:

نبشی از لحاظ شکل ظاهری به 2 دستۀ «نبشی بال مساوی» و «نبشی بال نامساوی» تقسیم می‌شود. پیمانکاران و مجریان پروژه‌های عمرانی برای شناسایی نوع نبشی از 2 پارامتر مهم استفاده می‌کنند:

 • عرض بال نبشی
 • ضخامت بال نبشی

 

1-نبشی بال مساوی

نبشی بال مساوی پروفیلی است که طول بال‌های آن با هم برابر است. این نوع نبشی در پروژه‌های ساختمانی کاربرد گسترده‌ای دارد.

 

2-نبشی بال نامساوی

نبشی‌های بال نامساوی از مقاطعی هستند که در صنایع ویژه‌ای به کار می‌روند که به هر علتی امکان استفاده از نبشی‌های متداول و بال مساوی نیست و تنها راه‌حل استفاده از نبشی‌ بال نامساوی است.

 

·انواع دیگر نبشی:

 

1-نبشی اسپیرال (Spiral Angle)

 نبشی اسپیرال در کارخانه، دارای بال‌های مساوی از سایز 25×25×2 تا 60×60×4 میلی‌متر تولید می‌شود. نبشی اسپیرال در بازار، با عنوان «گرم نورد دیده بال مساوی» شناخته می‌شود.

 

2-نبشی سوراخ‌دار

از جمله انواع نبشی‌های کاربردی در ساختمان، نبشی سوراخ‌دار است که در موارد پایین به کار می‌رود:

 • ساخت ستون‌های قفسه‌بندی فلزی مشبک
 • راهرو، پلکان و نرده‌
 • ساخت بالکن، میز کار، پارتیشن‌ ساده

 

از جمله امکانات موجود در کارگاه آسرون، سوراخ‌کاری انواع ورق و نبشی در ضخامت‌های 6 تا 25 میلی‌متر است که در صورت نیاز می‌توانید قبل از تحویل بار، نبشی موردنظرتان را سوراخ‌دار کنید.

 

ساخت نبشی

تولید نبشی پرسی به 2 مرحلۀ کلی پرسی و برشی انجام می‌شود:

 

تولید نبشی به روش پرسی:

نبشی پرسی از طریق نورد سرد (رول فرمینگ - Roll Forming) توسط ورق‌های کلاف تولید می‌شود. این نبشی در ابتدا به صورت ورق‌های یک‌تکه به طول 6 متر هستند. در ابتدا این ورق‌ها را از عرضشان خم می‌کنند و سپس آن‌ها را به دو شکل V و L درمی‌آورند.

نبشی پرسی به صورت شاخه‌ای در طول‌های 6 و 12 متر و همچنین در ضخامت‌های استاندارد ۲ تا ۵ میلی‌متر تولید و روانۀ بازار می‌شوند.

 

تولید نبشی به روش فابریک:

روش تولید «نبشی فابریک» به این صورت است که فولاد از همان ابتدا به صورت L شکل‌دهی می‌شود. همچنین به مرور در فرآیند تولید از ضخامت آن کم شده و به طولش اضافه می‌شود. گرچه قیمت نبشی فابریک بالاتر است، اما از کیفیت بالایی نیز برخوردار است.

 

استانداردهای ساخت نبشی

نبشی نیز مانند سایر محصولات فولادی استانداردهای مخصوص به خود را دارد که به شرح زیر است:

 • استاندارد بین‌المللی ASTM A 36
 • استاندارد آلمان DIN EN 10056
 • استاندارد روسیه GOST 8240 (V شکل)
 • استاندارد روسیه GOST 8510 (L شکل)

 

قیمت روز نبشی

قیمت نبشی 4 و قیمت نبشی 5 که جزو پرکاربردترین‌ها هستند و حتی سایر سایزهای نبشی به عوامل زیر بستگی دارد:

 • قیمت دلار و نوسانات آن
 • قیمت ورق فولادی
 • میزان عرضه و تقاضا
 • پرسی یا فابریک بودن نبشی

 

وزن نبشی

وزن نبشی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت نبشی است. وزن این مقطع فولادی را می‌توانید با استفاده از این فرمول محاسبه کنید:

 

۷۸۵۰ × [2 × طول شاخه × ضخامت × اندازه بال] = وزن نبشی

 

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در این فرمول اندازه بال، طول و ضخامت نبشی برحسب متر جای گذاری می‌شود و وزن به دست آمده با این روش برحسب کیلوگرم خواهد بود.

برای اطلاع از نحوه محاسبۀ وزن نبشی، مشاهده و انتخاب نبشی تولیدکنندگان مختلف از جمله نبشی شکفته مشهد، با کارشناسان ما در آسرون به شماره 43000023-021 تماس بگیرید.

 

قیمت نبشی درب کارخانه

از جمله تولیدکنندگانی که در زمینه تولید نبشی فعالیت دارند عبارت‌اند از:

 

نبشی اصفهان و نبشی شکفته مشهد جزء پرطرفدارترین نبشی‌ها هستند. جهت مشاهده قیمت نبشی شکفته مشهد می‌توانید به صفحه شکفته مشهد در بخش تأمین‌کنندگان مراجعه نمایید.

 

نبشی وارداتی

ایران یکی از کشورهای واردکنندۀ نبشی فولادی است. برخی از کشورهای صادرکننده نبشی به ایران عبارت‌اند از: ترکیه، چین، روسیه و اکراین.

ایران نیز به برخی از کشورها از جمله افغانستان، عراق، پاکستان و تقریباً تمامی کشورهای همسایه انواع مقاطع فولادی از جمله نبشی را صادر می‌کند.

 

قیمت امروز نبشی

آسرون قیمت نبشی در بازار را به صورت لحظه‌ای به اطلاعتان می‌رساند. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت نبشی به پایین همین صفحه رفته و از قیمت نبشی مورد نظرتان اطلاع حاصل کنید.

فرایند خرید
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
آسرون با شما
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

بله ، همه قیمتها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و در صورت بارگیری از درب کارخانه هیچگونه هزینه اضافی به فاکتور اضافه نخواهد شد.

پاسخ :

خیر شرایط پرداخت 100 درصد نقدی میباشد

پاسخ :

با توجه به سفارش مشتری و بررسی موجودی کارخانه سفارش ثبت میگردد

پاسخ :

بندیل های کارخانه 2 تنی میباشد

نظرات
پیام محبی
پیام محبی
1400/02/22
تحویل از کارخانه چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بسته به کارخانه مورد نظر از 1 روز تا 7 روز کاری بارگیری انجام میشود.
ریاحی
ریاحی
1400/02/13
برای خرید نبشی با چه شماره ای تماس بگیرم؟
مدیر سایت
مدیر سایت
شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.
ارسال نظر جدید
ویدیو ویدیو ها
پادکست پادکست ها
 پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400 - 4:04 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: معرفی کارخانه ظفر بناب
پادکست: معرفی کارخانه ظفر بناب - 3:10 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: معرفی کارخانه ذوب‌‍آهن اصفهان
پادکست: معرفی کارخانه ذوب‌‍آهن اصفهان - 4:16 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: راهنمای خرید پروفیل
پادکست: راهنمای خرید پروفیل - 3:16 دقیقه
پادکست 13 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: راهنمای خرید تیرآهن
پادکست: راهنمای خرید تیرآهن - 4:07 دقیقه
پادکست 13 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته اول اردیبهشت‌ماه 1400
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته اول اردیبهشت‌ماه 1400 - 3:15 دقیقه
پادکست 11 اردیبهشت ماه 1400