نبشی


قیمت روز نبشی

بهترین قیمت نبشی در بازار به صورت لحظه‌ای در این صفحه به روز می شود. به طور مثال شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت نبشی 4 به همین صفحه مراجعه کنید و از قیمت نبشی مورد نظرتان اطلاع حاصل کنید. همچنین برای اطلاع از قیمت روز نبشی و خرید آن می توانید با کارشناسان فروش آسرون تماس بگیرید.

قیمت نبشی

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد خرید به صرفه 5 3 14/5 شکفته مشهد
15,000 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد فروش ویژه 4 4 14/3 آریان فولاد
%0.63 14,863
14,770 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد ارسال سریع 4 3 11/2 آریان فولاد
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
مشخصات نبشی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: 30 دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون: : دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی: : دارد
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت نبشی سایز 3

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی 30*30*3 میل شکفته مشهد 3 3 8/8 شکفته مشهد
15,367 تومان ^ 183 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 30*30*2 میل شکفته مشهد 3 2 3 شکفته مشهد
15,550 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 30*30*3 میل کوهپایه اصفهان 3 3 8/1 کوهپایه اصفهان
15,450 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی30*30*2 میل کوهپایه اصفهان 3 2 6 کوهپایه اصفهان
%-0.34 15,679
15,733 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 30*30*2/5 میل 3 2/5 7 فولاد سپهر ایرانیان
15,614 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان 3 3 0 فولاد ظهوریان
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 30*30*3 میل سپهر ایرانیان 3 3 8 فولاد سپهر ایرانیان
15,614 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان 3 3 0 فولاد ظهوریان
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22

قیمت نبشی سایز 4

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی40*40*4 میل ناب تبریز 4 4 14 ناب تبریز
15,045 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی40*40*3 میل ناب تبریز 4 3 11 ناب تبریز
15,321 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی40*40*2.5 میل ناب تبریز 4 2/5 8/2 ناب تبریز
15,321 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی40*40*4 میل آریان فولاد فروش ویژه 4 4 14/3 آریان فولاد
%0.63 14,863
14,770 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی40*40*3 میل آریان فولاد ارسال سریع 4 3 11/2 آریان فولاد
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 40*40* 4 میل شکفته مشهد 4 4 14 شکفته مشهد
15,367 تومان ^ 183 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 40*40* 3 میل شکفته مشهد 4 3 10/6 شکفته مشهد
15,550 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 40*40*4 میل کوهپایه اصفهان 4 4 14/3 کوهپایه اصفهان
15,423 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 40*40*3 میل کوهپایه اصفهان 4 3 11/4 کوهپایه اصفهان
15,441 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 40*40*2 میل کوهپایه اصفهان 4 2 9 کوهپایه اصفهان
15,890 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 3*40*40 جاوید بناب 4 3 0 فولاد جاوید بناب
15,780 تومان ^ 377 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 40*40*3 میل سپهر ایرانیان 4 3 10/5 فولاد سپهر ایرانیان
15,733 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 40*40*4 میل سپهر ایرانیان 4 4 14 فولاد سپهر ایرانیان
15,412 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 4*40*40 جاوید بناب 4 4 0 فولاد جاوید بناب
15,312 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 4*40*40 قیدار ابهر 4 4 0 صنایع ریخته گری قیدار ابهر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 40*40*2 میل شکفته مشهد 4 2 8/2 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 40*40*2/5 میل شکفته مشهد 4 2/5 9 شکفته مشهد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی40*40*2/5 میل آریان فولاد 4 2/5 9 آریان فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 5

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی50*50*6 میل ناب تبریز 5 6 0 ناب تبریز
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی50*50*5 میل ناب تبریز 5 5 23/3 ناب تبریز
14,955 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی50*50*4 میل ناب تبریز 5 4 18/2 ناب تبریز
14,955 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی50*50*5 میل آریان فولاد 5 5 21/8 آریان فولاد
14,863 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی50*50*4 میل آریان فولاد 5 4 17/7 آریان فولاد
14,863 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی50*50*3 میل آریان فولاد 5 3 14/5 آریان فولاد
14,862 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 50*50*5 میل شکفته مشهد 5 5 18/3 شکفته مشهد
15,322 تومان ^ 322 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 50*50*4 میل شکفته مشهد 5 4 18 شکفته مشهد
15,000 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی50*50*3 میل شکفته مشهد خرید به صرفه 5 3 14/5 شکفته مشهد
15,000 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی50*50*4 میل صبا فولاد منظومه 5 4 18 صبا فولاد منظومه
14,678 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20
نبشی50*50*5 میل صبا فولاد منظومه 5 5 22 صبا فولاد منظومه
14,678 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20
نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان 5 5 0 فولاد ظهوریان
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 50*50*3 میل سپهر ایرانیان 5 3 15 فولاد سپهر ایرانیان
15,412 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 50*50*4 میل سپهر ایرانیان 5 4 18 فولاد سپهر ایرانیان
15,045 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 50*50*5 میل سپهر ایرانیان 5 5 22 فولاد سپهر ایرانیان
14,954 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 3*50*50 جاوید بناب 5 3 0 فولاد جاوید بناب
15,311 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 4*50*50 جاوید بناب 5 4 0 فولاد جاوید بناب
15,221 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 5*50*50 جاوید بناب 5 5 0 فولاد جاوید بناب
15,221 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبريز 5 3 0 شركت آذر نبش تبريز
15,183 تومان
نمودار 11:7 1400/06/18
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبريز 5 4 0 شركت آذر نبش تبريز
15,091 تومان
نمودار 11:7 1400/06/18
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبريز 5 5 0 شركت آذر نبش تبريز
15,091 تومان
نمودار 11:7 1400/06/18
نبشی 5*50*50 لاهور 5 5 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 4*50*50 لاهور 5 4 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*5 میل یاوران زنجان 5 5 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*4 میل یاوران زنجان 5 4 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50* 4 فولاد اشتهارد 5 4 0 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*3 میل یاوران زنجان 5 3 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 50*50*4 میل کوهپایه اصفهان 5 4 19 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی50*50*3 میل ناب تبریز 5 3 14/2 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 6

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی60*60*6 میل ناب تبریز 6 6 32/2 ناب تبریز
15,137 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی60*60*5 میل ناب تبریز 6 5 28/2 ناب تبریز
15,045 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی60*60*4 میل ناب تبریز 6 4 0 ناب تبریز
15,138 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی60*60*6 میل آریان فولاد 6 6 33 آریان فولاد
14,863 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی60*60*5 میل آریان 6 5 26 آریان فولاد
14,862 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 60*60*6 میل شکفته مشهد 6 6 33 شکفته مشهد
15,322 تومان ^ 322 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 60*60*6 میل نصر آذربایجان 6 6 33 فولاد نصر آذربایجان
14,954 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 60*60*5 میل نصر آذربایجان 6 5 28 فولاد نصر آذربایجان
15,045 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی60*60*6 میل صبا فولاد منظومه 6 5 32 صبا فولاد منظومه
14,678 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20
نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان 6 6 0 فولاد ظهوریان
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 60*60*6 میل سپهر ایرانیان 6 6 32 فولاد سپهر ایرانیان
15,229 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 60*60*5 میل سپهر ایرانیان 6 5 28 فولاد سپهر ایرانیان
15,366 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 3*60*60 جاوید بناب 6 3 0 فولاد جاوید بناب
15,404 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 4*60*60 جاوید بناب 6 4 0 فولاد جاوید بناب
15,404 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 5*60*60 جاوید بناب 6 5 0 فولاد جاوید بناب
15,312 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 60*60*5 میل شکفته مشهد 6 5 27/5 شکفته مشهد
15,000 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 6*60*60 جاوید بناب 6 6 0 فولاد جاوید بناب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 6میل60در60 لاهور 6 6 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 5میل60در60 لاهور 6 5 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 4*60*60 لاهور 6 4 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*6 میل یاوران زنجان 6 6 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*5 میل یاوران زنجان 6 5 0 نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*4 میل نصر آذربایجان 6 4 22 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 60*60*4 میل کوهپایه اصفهان 6 4 24 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 7

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی70*70*7 میل ناب تبریز 7 7 0 ناب تبریز
15,138 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی70*70*6 میل ناب تبریز 7 6 0 ناب تبریز
15,321 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی70*70*5 میل ناب تبریز 7 5 0 ناب تبریز
15,321 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی70*70*7 میل آریان 7 7 0 آریان فولاد
14,863 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی70*70*5 میل آریان فولاد 7 5 0 آریان فولاد
14,863 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 70*70*4 میل نصر آذربایجان 7 4 25 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 70*70*5 میل نصر آذربایجان 7 5 31 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 70*70*6 میل نصر آذربایجان 7 6 37 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 70*70*7 میل نصر آذربایجان 7 7 44 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 8

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی80*80*8 میل ناب تبریز 8 8 55 ناب تبریز
14,955 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 80*80*8 میل آریان فولاد 8 8 55/8 آریان فولاد
14,863 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 80*80*8 میل شکفته مشهد 8 8 57 شکفته مشهد
15,322 تومان ^ 322 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 8*80*80 میل آریا قم 8 8 0 آریا قم
14,128 تومان
نمودار 17:10 1400/07/03
نبشی 80*80*8میل فولاد اشتهارد 8 8 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,678 تومان
نمودار 12:36 1400/07/21
نبشی 80*80*7میل فولاد اشتهارد 8 7 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,678 تومان
نمودار 12:36 1400/07/21
نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان 8 8 0 فولاد ظهوریان
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 80*80*6 میل نصر آذربایجان 8 6 43 فولاد نصر آذربایجان
15,091 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 80*80*8 میل سپهر ایرانیان 8 8 58 فولاد سپهر ایرانیان
15,137 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 80*80*8 میل نصر آذربایجان 8 8 58 فولاد نصر آذربایجان
14,954 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم 8 8 0 شرکت سدید کاوه قم
14,817 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 8*80*80 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 8 8 0 آونگان نوید مرکزی
15,045 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20
نبشی 6*80*80 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 8 6 0 آونگان نوید مرکزی
15,045 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20
نبشی 8*80*80 لاهور 8 8 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 7*80*80 لاهور 8 7 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 8*80*80 ماهان ذوب 8 8 0 ماهان ذوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*7 میل نصر آذربایجان 8 7 50 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*7میل مگا استیل 8 7 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 80*80*8میل مگا استیل 8 8 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی80*80*8 میل صبا فولاد منظومه 8 8 56 صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی80*80*6 میل ناب تبریز 8 6 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی80*80*7 میل ناب تبریز 8 7 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 9

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی 9*90*90 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 9 9 0 آونگان نوید مرکزی
14,495 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20
نبشی 6*90*90 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 9 6 0 آونگان نوید مرکزی
15,045 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20

قیمت نبشی سایز 10

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی100*100*10 میل ناب تبریز 10 10 90 ناب تبریز
14,955 تومان ^ 182 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی100*100*10میل آریان فولاد 10 10 89/5 آریان فولاد
14,863 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی100*100*10 میل شکفته مشهد 10 10 90 شکفته مشهد
15,322 تومان ^ 322 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 10*100*100 میل آریا قم 10 10 0 آریا قم
14,128 تومان
نمودار 17:10 1400/07/03
نبشی 100*100*10میل فولاد اشتهارد 10 10 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,678 تومان
نمودار 12:36 1400/07/21
نبشی 100*100*9میل فولاد اشتهارد 10 9 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,678 تومان
نمودار 12:36 1400/07/21
نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان 10 10 0 فولاد ظهوریان
15,046 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 100*100*8میل فولاد اشتهارد 10 8 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,678 تومان
نمودار 12:36 1400/07/21
نبشی 100*100*10 میل سپهر ایرانیان 10 10 90 فولاد سپهر ایرانیان
14,862 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 10*100*100 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 10 10 0 آونگان نوید مرکزی
15,138 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 10*100*100 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 10 10 0 آونگان نوید مرکزی
14,495 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20
نبشی 10*100*100 12 متری لاهور 10 10 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 6متری لاهور 10 10 0 گروه صنعتی لاهور (پارت نورد لاهور)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 ماهان ذوب 10 10 0 ماهان ذوب
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 120*120*12میل مگا استیل 10 12 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*7میل مگا استیل 10 7 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*10 میل نصر آذربایجان 10 10 90 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*8 میل نصر آذربایجان 10 8 72 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*8میل مگا استیل 10 8 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*9میل مگا استیل 10 9 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*6 میل نصر آذربایجان 10 6 55 فولاد نصر آذربایجان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 100*100*10میل مگا استیل 10 10 0 نورد مگا استیل ایوانکی
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 10*100*100 ماهان سپاهان 10 10 0 فولاد ماهان سپاهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی100*100*8 میل ناب تبریز 10 8 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 12

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی120*120*12 میل آریان فولاد 12 12 129/3 آریان فولاد
14,863 تومان ^ 1 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 120*120*12میل فولاد اشتهارد 12 12 0 کارخانه فولاد اشتهارد
14,678 تومان
نمودار 12:36 1400/07/21
نبشی 12*120*120 طول 6 متر آونگان نوید مرکزی 12 12 0 آونگان نوید مرکزی
15,138 تومان
نمودار 13:11 1400/07/22
نبشی 12*120*120 طول 12 متر آونگان نوید مرکزی 12 12 0 آونگان نوید مرکزی
15,045 تومان
نمودار 15:47 1400/07/20

قیمت نبشی سایز 15

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی150*150*5 میل آریان 15 15 0 آریان فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 2/5

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی25*25* 4 میل کوهپایه اصفهان 2/5 4 9 کوهپایه اصفهان
15,412 تومان
نمودار 12:36 1400/07/21
نبشی 25*25*2 میل کوهپایه اصفهان 2/5 2 5/3 کوهپایه اصفهان
15,431 تومان
نمودار 12:36 1400/07/21
نبشی 25*25*3 میل کوهپایه اصفهان 2/5 3 7 کوهپایه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 4/5

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی45*45*3 میل ناب تبریز 4/5 3 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی45*45*4 میل ناب تبریز 4/5 4 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی45*45*5 میل ناب تبریز 4/5 5 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی سایز 7/5

نام محصول سایز ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی75*75*5 میل ناب تبریز 7/5 5 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی75*75*6 میل ناب تبریز 7/5 6 0 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت نبشی

 

نبشی یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد است. این مقطع فولادی به شکل حرف L انگلیسی است. به دو ضلع نبشی فولادی که بر یکدیگر عمود هستند، «بال» گفته می‌شود. قیمت نبشی و کاربرد آن بسته به جنسی که دارد متفاوت است. نبشی فولاد کربنی، آلیاژی، ضدزنگ یا گالوانیزه از انواع مختلف این مقطع فولادی هستند که در کشور ما به علت نبود تکنولوژی کافی، 2 نوع اول بیشتر تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای نام‌گذاری این محصول از دو مشخصه اندازه بال‌ها و میزان ضخامت استفاده می‌شود؛ به این صورت که منظور از نبشی 50×50×5 میلی‌متر این است که طول بال‌های آن 50 میلی‌متر و ضخامت بال‌ها 5 میلی‌متر است. ضخامت نبشی بر اساس استاندارد جدول اشتال 3 تا 28 میلی‌متر بوده که در کشور ما از ضخامت 2 تا 20 میلی‌متر تولید می‌شود.

 

کاربرد نبشی

نبشی از جمله مقاطع فولادی است که هم در ساختمان‌سازی و هم در صنعت کاربرد دارد. بخشی از کاربردهای نبشی عبارتند از:

 • اتصال پل به ستون، تیرآهن به تیر باربر، ستون به صفحه‌ ستون
 • بال بالایی تیرچه در سقف‌های کرومیت
 • آهن‌کشی چاه آسانسور
 • خودروسازی
 • کشتی‌سازی

 

انواع نبشی

انواع نبشی از نظر روش تولید:

تولیدکنندگان نبشی بر اساس نوع مصرف و کاربرد اجرایی در صنعت و ساختمان، این مقطع فولادی را به 2 روش پرسی و فابریک تولید می‌کنند:

 

1-نبشی پرسی

ماده اولیه «نبشی پرسی»، ورق فولادی است. با ورود ورق فولادی به غلتک‌های مخصوص، این ورق خم شده و به صورت حرف L درمی‌آید. نبشی پرسی در صنایع، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و پروژه‌های عمرانی و شهرسازی کاربرد دارد. این نوع نبشی را می‌توان از گوشه‌های گرد آن تشخیص داد.

 

2-نبشی فابریک

نبشی‌های فابریک از همان ابتدای تولید به شکل نبشی از خط تولید نورد خارج می‌شوند. این نوع نبشی از گوشه‌های تیز آن قابل تشخیص است.

 

انواع نبشی از نظر شکل ظاهری:

نبشی از لحاظ شکل ظاهری به 2 دستۀ «نبشی بال مساوی» و «نبشی بال نامساوی» تقسیم می‌شود. پیمانکاران و مجریان پروژه‌های عمرانی برای شناسایی نوع نبشی از 2 پارامتر مهم استفاده می‌کنند:

 • عرض بال نبشی
 • ضخامت بال نبشی

 

1-نبشی بال مساوی

نبشی بال مساوی پروفیلی است که طول بال‌های آن با هم برابر است. این نوع نبشی در پروژه‌های ساختمانی کاربرد گسترده‌ای دارد.

 

2-نبشی بال نامساوی

نبشی‌های بال نامساوی از مقاطعی هستند که در صنایع ویژه‌ای به کار می‌روند که به هر علتی امکان استفاده از نبشی‌های متداول و بال مساوی نیست و تنها راه‌حل استفاده از نبشی‌ بال نامساوی است.

 

·انواع دیگر نبشی:

 

1-نبشی اسپیرال (Spiral Angle)

نبشی اسپیرال در کارخانه، دارای بال‌های مساوی از سایز 25×25×2 تا 60×60×4 میلی‌متر تولید می‌شود. نبشی اسپیرال در بازار، با عنوان «گرم نورد دیده بال مساوی» شناخته می‌شود.

 

2-نبشی سوراخ‌دار

از جمله انواع نبشی‌های کاربردی در ساختمان، نبشی سوراخ‌دار است که در موارد پایین به کار می‌رود:

 • ساخت ستون‌های قفسه‌بندی فلزی مشبک
 • راهرو، پلکان و نرده‌
 • ساخت بالکن، میز کار، پارتیشن‌ ساده

 

از جمله امکانات موجود در کارگاه آسرون، سوراخ‌کاری انواع ورق و نبشی در ضخامت‌های 6 تا 25 میلی‌متر است که در صورت نیاز می‌توانید قبل از تحویل بار، نبشی موردنظرتان را سوراخ‌دار کنید.

 

ساخت نبشی

تولید نبشی پرسی به 2 مرحلۀ کلی پرسی و برشی انجام می‌شود:

 

تولید نبشی به روش پرسی:

نبشی پرسی از طریق نورد سرد (رول فرمینگ - Roll Forming) توسط ورق‌های کلاف تولید می‌شود. این نبشی در ابتدا به صورت ورق‌های یک‌تکه به طول 6 متر هستند. در ابتدا این ورق‌ها را از عرضشان خم می‌کنند و سپس آن‌ها را به دو شکل V و L درمی‌آورند.

نبشی پرسی با طول‌های 6 و 12 متر و همچنین در ضخامت‌های استاندارد ۲ تا ۵ میلی‌متر به شکل شاخه در بازار عرضه می‌شوند.

 

تولید نبشی به روش فابریک:

روش تولید «نبشی فابریک» به این صورت است که فولاد از همان ابتدا به صورت L شکل‌دهی می‌شود. همچنین به مرور در فرآیند تولید از ضخامت آن کم شده و به طولش اضافه می‌شود. گرچه قیمت نبشی فابریک بالاتر است، اما از کیفیت بالایی نیز برخوردار است.

 

استانداردهای ساخت نبشی

نبشی نیز مانند سایر محصولات فولادی استانداردهای مخصوص به خود را دارد که به شرح زیر است:

 • استاندارد بین‌المللی ASTM A 36
 • استاندارد آلمان DIN EN 10056
 • استاندارد روسیه GOST 8240 (V شکل)
 • استاندارد روسیه GOST 8510 (L شکل)

 

قیمت روز نبشی

قیمت نبشی 4 و قیمت نبشی 5 که جزو پرکاربردترین‌ها هستند و حتی سایر سایزهای نبشی به عوامل زیر بستگی دارد:

 • قیمت دلار و نوسانات آن
 • قیمت ورق فولادی
 • میزان عرضه و تقاضا
 • پرسی یا فابریک بودن نبشی

 

وزن نبشی

وزن نبشی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت نبشی است. به طور مثال قیمت نبشی 4 سنگین از قیمت نبشی 4 سبک بیشتر خواهد بود. وزن این مقطع فولادی را می‌توانید با استفاده از این فرمول محاسبه کنید:

 

۷۸۵۰ × [2 × طول شاخه × ضخامت × اندازه بال] = وزن نبشی

 

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در این فرمول اندازه بال، طول و ضخامت نبشی برحسب متر جای گذاری می‌شود و وزن به دست آمده با این روش برحسب کیلوگرم خواهد بود.

برای اطلاع از نحوه محاسبۀ وزن نبشی، مشاهده و انتخاب نبشی تولیدکنندگان مختلف از جمله نبشی شکفته مشهد، با کارشناسان ما در آسرون به شماره 43000023-021 تماس بگیرید.

 

قیمت نبشی درب کارخانه

از جمله تولیدکنندگانی که در زمینه تولید نبشی فعالیت دارند عبارت‌اند از:

 

نبشی اصفهان و نبشی شکفته مشهد جزء پرطرفدارترین نبشی‌ها هستند. جهت مشاهده قیمت نبشی شکفته مشهد می‌توانید به صفحه شکفته مشهد در بخش تأمین‌کنندگان مراجعه نمایید.

 

نبشی وارداتی

ایران یکی از کشورهای واردکنندۀ نبشی فولادی است. برخی از کشورهای صادرکننده نبشی به ایران عبارت‌اند از: ترکیه، چین، روسیه و اکراین.

ایران نیز به برخی از کشورها از جمله افغانستان، عراق، پاکستان و تقریباً تمامی کشورهای همسایه انواع مقاطع فولادی از جمله نبشی را صادر می‌کند.

 

قیمت روز نبشی

آسرون قیمت نبشی در بازار را به صورت لحظه‌ای به اطلاعتان می‌رساند. به طور مثال شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت نبشی 4 فابریک به پایین همین صفحه رفته و از قیمت نبشی 4 امروز مورد نظرتان اطلاع حاصل کنید.

کارشناسان فروش
فرایند خرید
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

خیر شرایط پرداخت 100 درصد نقدی میباشد

پاسخ :

با توجه به سفارش مشتری و بررسی موجودی کارخانه سفارش ثبت میگردد

پاسخ :

بندیل های کارخانه 2 تنی میباشد

مطالب مرتبط
برندهای مرتبط
نظرات
فرهاد
فرهاد
1400/06/11
قیمتها بدون احتساب ۹٪ مالیاته؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بله. تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
حبیبیان
حبیبیان
1400/06/10
تنوع بالایی در نبشی ها دارید؟ وجه تمایز اونها چیه؟
مدیر سایت
مدیر سایت
برای اطلاعات بیشتر علاوه بر مطالعه راهنمای خرید نبشی می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
محمدي زاده
محمدي زاده
1400/04/23
في و وزن واقعي بعد از باسکول در فاکتور رسمي لحاظ مي شود؟
مدیر سایت
مدیر سایت
وزن در فاکتور خريد و فروش بايد يکي و وزن دقيق باسکول شده باشد و همينطور في در فاکتور خريد
mehdi
mehdi
1400/04/23
تخفيف هاي سايت آپديته؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بله محصولي که انتخاب کرديد تا پايان زماني که موجوديشون کافي باشه
والي زاده
والي زاده
1400/04/23
آيا آسرون صادرات هم داره؟
مدیر سایت
مدیر سایت
در حال حاضر خدمات صادرات نداره آسرون و داخلي کار ميکنه
فرهادي زاده
فرهادي زاده
1400/04/22
اين بار ضمانت برگشت دارد؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بسته به نوع محصول و سياست آن کارخانه و خدمات آن قابل برگشت هست و درصورت مخالفت کارخانه امکان دارد قابل برگشت نباشد
محمد افشار
محمد افشار
1400/04/22
محل تحويل محصولي که سايت نوشته کجاست؟
مدیر سایت
مدیر سایت
يا درب کارخونه س يا بنگاه آسرون که تو همون جدول ها قابل مشاهده هست.اما بفرماييد چه کالايي تا بررسي و خدمتتون اطلاع دهيم
محمد ترسا
محمد ترسا
1400/04/22
تحويل از انبار چند روز کاري زمان ميبره؟
مدیر سایت
مدیر سایت
ارسال از انبار آسرون در يک روز کاري اتفاق ميافته
محمد بيواره
محمد بيواره
1400/04/22
مناقصه داريم و آيا آسرون تو مناقصه شرکت ميکنه؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بله لطفا اطلاعات شرکتتون و شرايط مناقصه رو بفرماييد تا براي هماهنگي بيشتر باهاتون تماس بگيريم
علي تاجپور
علي تاجپور
1400/04/22
آيا ارسال به سراسر کشور داريد؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بله آسرون به تمام کشور تو کمترين زمان ممکن ارسال داره
ارسال نظر جدید