تسمه ck45 ماشینکاری7سانتی 10میل


مشخصات محصول
سایز 7
سایز 80mm
ضخامت 5
ضخامت 10
نام محصول تسمه st527 ضخامت 5میل عرض 80میلیمتر 6متری
نام محصول تسمه ck45 ماشینکاری7سانتی 10میل
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت تسمهck45 کارخانه های دیگر چقدر است؟