تسمه st527 ضخامت 5میل عرض 80میلیمتر 6متری


مشخصات محصول
سایز mm10*10
نام محصول چهارپهلو ck45 mm10*10 شاخه 6متری
سایز 5
سایز 20*20
ضخامت 0
نام محصول چهارپهلو ترانس 20*20 شاخه 6متری
نام محصول سمه st527 ضخامت 5میل عرض 80میلیمتر 6متری
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت تسمهst52 کارخانه های دیگر چقدر است؟