توری پرسی 3و8دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون


مشخصات محصول
وزن 0
حالت شیت 2در1
چشمه 3و8دهم
مفتول 5در5
نام محصول توری پرسی 3و8دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون
ضخامت 3و8دهم
ضخامت 3و8دهم
ضخامت 5در5
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت توری پرسی کارخانه های دیگر چقدر است؟