توری پرسی 4و5دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون


مشخصات محصول
وزن 0
حالت شیت 2در1
چشمه 4در4
مفتول 4و5دهم
نام محصول توری پرسی 4و5دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون
ضخامت 4و5دهم
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت توری پرسی کارخانه های دیگر چقدر است؟