قوطی پروفیل 2ونیم میل آسیا


مشخصات محصول
نام محصول قوطی پروفیل 2/5 میل آسیا
تولیدکننده آسیا
حالت کیلوگرم
ضخامت 2/5
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت قوطی و پروفیل کارخانه های دیگر چقدر است؟