قوطی پروفیل 2 میل آسیا مبارکه


مشخصات محصول
نام محصول قوطی پروفیل 2 میل آسیا
تولیدکننده آسیا
حالت کیلوگرم
ضخامت 2 مبارکه
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت قوطی و پروفیل کارخانه های دیگر چقدر است؟