میلگرد ترانس تک پولیش st37 قطر 100mm طول 3000mm


مشخصات محصول
تولیدکننده بنگاه آسرون
تولیدکننده بنگاه آسرون
نام محصول میلگرد ترانس 12 MM بنگاه آسرون
نام محصول میلگرد ترانس تک پولیش st37 قطر 100mm طول 3000mm
استاندارد st37
استاندارد
سایز 12 MM
سایز 100mm
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت میلگرد تک پولیش کارخانه های دیگر چقدر است؟