دسترسی سریع
میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید

میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید


مشخصات محصول
تولیدکننده آذر گستر سدید
تولیدکننده آذر گستر سدید
نام محصول میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
نام محصول میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
استاندارد A1
استاندارد A1
سایز 20
سایز 20
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت