ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰در۲۰۰۰ زرد نورد اراک


مشخصات محصول
تامین کننده بنگاه آسرون
رنگ زرد
کارخانه نورد آلومینیوم اراک
نام محصول ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ زرد
حالت شیت
ابعاد 1000*2000
ضخامت 1
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت ورق الومینیومی رنگی کارخانه های دیگر چقدر است؟