دسترسی سریع
ورق رنگی بنگاه آسرون

ورق رنگی بنگاه آسرون


مشخصات محصول
رنگ صورتی
حالت رول
کارخانه بنگاه آسرون
ابعاد 1000
نام محصول ورق رنگی ضخامت 0/18 چینی ۱۰۰۰ صورتی رول بنگاه تهران
ضخامت 0/18
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت