دسترسی سریع
ورق رنگی بنگاه آسرون

ورق رنگی بنگاه آسرون


مشخصات محصول
رنگ بنفش
حالت رول
کارخانه بنگاه آسرون
ابعاد 1000
نام محصول ورق رنگی 0/25 چینی 1000 بنفش رول بنگاه تهران
ضخامت 0/25
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت