دسترسی سریع
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان


مشخصات محصول
رنگ سفید یخچالی
حالت رول
کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
ابعاد 1000
نام محصول ورق رنگی ضخامت 0/4 فولاد مبارکه 1000 سفید یخچالی رول بنگاه تهران
ضخامت 0/4
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت