دسترسی سریع
ورق سیاه 2 برشی 1000 M.M.K

ورق سیاه 2 برشی 1000 M.M.K


مشخصات محصول
تولیدکننده MMK روسیه
تولیدکننده MMK روسیه
تولیدکننده MMK روسیه
حالت برشی
حالت برشی
حالت برشی
ضخامت 2
ضخامت 2
ضخامت 2
نام محصول ورق سیاه 2 برشی 1000 M.M.K
نام محصول ورق سیاه 2 برشی 1000 M.M.K
نام محصول ورق سیاه 2 برشی 1000 M.M.K
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت