دسترسی سریع
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 امید البرز

ورق سیاه 2 برش خورده 1000 امید البرز


مشخصات محصول
تولیدکننده لوله و پروفیل امید البرز
تولیدکننده لوله و پروفیل امید البرز
تولیدکننده لوله و پروفیل امید البرز
حالت 2
حالت 2
حالت 2
ضخامت برش خورده
ضخامت برش خورده
ضخامت برش خورده
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 امید البرز
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 امید البرز
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 امید البرز
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت