دسترسی سریع
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 فولادی اصفهان

ورق سیاه 2 برش خورده 1000 فولادی اصفهان


مشخصات محصول
تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی اصفهان
تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی اصفهان
تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی اصفهان
حالت 2
حالت 2
حالت 2
ضخامت برش خورده
ضخامت برش خورده
ضخامت برش خورده
نام محصول ورق سیاه 2 برش خورده 1000 فولادی اصفهان
نام محصول ورق سیاه 2 برش خورده 1000 فولادی اصفهان
نام محصول ورق سیاه 2 برش خورده 1000 فولادی اصفهان
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت