دسترسی سریع
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 مشهد

ورق سیاه 2 برش خورده 1000 مشهد


مشخصات محصول
تولیدکننده لوله و پروفیل مشهد
تولیدکننده لوله و پروفیل مشهد
تولیدکننده لوله و پروفیل مشهد
حالت 2
حالت 2
حالت 2
ضخامت بر ش خورده
ضخامت بر ش خورده
ضخامت بر ش خورده
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 مشهد
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 مشهد
نام محصول ورق سیاه 2 بر ش خورده 1000 مشهد
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت