دسترسی سریع
ورق سیاه 2 رول 1000 MMK

ورق سیاه 2 رول 1000 MMK


مشخصات محصول
تولیدکننده MMK روسیه
تولیدکننده MMK روسیه
تولیدکننده MMK روسیه
حالت رول
حالت رول
حالت رول
ضخامت 2
ضخامت 2
ضخامت 2
نام محصول ورق سیاه 2 رول 1000 MMK
نام محصول ورق سیاه 2 رول 1000 MMK
نام محصول ورق سیاه 2 رول 1000 MMK
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت