دسترسی سریع
ورق سیاه 2 1250 آریا افق پاسارگاد

ورق سیاه 2 1250 آریا افق پاسارگاد


مشخصات محصول
تولیدکننده شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
تولیدکننده شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
تولیدکننده شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
حالت 2
حالت 2
حالت 2
ضخامت برش خورده
ضخامت برش خورده
ضخامت برش خورده
نام محصول ورق سیاه 2 1250 آریا افق پاسارگاد
نام محصول ورق سیاه 2 1250 آریا افق پاسارگاد
نام محصول ورق سیاه 2 1250 آریا افق پاسارگاد
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت