دسترسی سریع
ورق سیاه 2.3 رول 600 لوله سازی اهواز

ورق سیاه 2.3 رول 600 لوله سازی اهواز


مشخصات محصول
تولیدکننده لوله سازی اهواز
تولیدکننده لوله سازی اهواز
تولیدکننده لوله سازی اهواز
حالت 2.3
حالت 2.3
حالت 2.3
ضخامت رول
ضخامت رول
ضخامت رول
نام محصول ورق سیاه 2.3 رول 600 لوله سازی اهواز
نام محصول ورق سیاه 2.3 رول 600 لوله سازی اهواز
نام محصول ورق سیاه 2.3 رول 600 لوله سازی اهواز
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت