دسترسی سریع
ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی

ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی


مشخصات محصول
تولیدکننده شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
تولیدکننده شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
تولیدکننده شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
حالت فابریک
حالت فابریک
حالت فابریک
ضخامت 20
ضخامت 20
ضخامت 20
نام محصول ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی
نام محصول ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی
نام محصول ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت