دسترسی سریع
ورق سیاه 3 رول 600 لوله سازی اهواز

ورق سیاه 3 رول 600 لوله سازی اهواز


مشخصات محصول
تولیدکننده لوله سازی اهواز
تولیدکننده لوله سازی اهواز
تولیدکننده لوله سازی اهواز
حالت 3
حالت 3
حالت 3
ضخامت رول
ضخامت رول
ضخامت رول
نام محصول ورق سیاه 3 رول 600 لوله سازی اهواز
نام محصول ورق سیاه 3 رول 600 لوله سازی اهواز
نام محصول ورق سیاه 3 رول 600 لوله سازی اهواز
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت