دسترسی سریع
ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی

ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی


مشخصات محصول
تولیدکننده شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
تولیدکننده شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
تولیدکننده شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
حالت فابریک
حالت فابریک
حالت فابریک
ضخامت 8
ضخامت 8
ضخامت 8
نام محصول ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی
نام محصول ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی
نام محصول ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت