ورق 0/17 توان آور آسیا ۷۶۵در۷۶۵


مشخصات محصول
حالت شیت
کارخانه توان آور آسیا
ابعاد ۷۶۵*۷۶۵
نام محصول ورق 0/17 توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵
ضخامت 0/17
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت ورق قلع اندود کارخانه های دیگر چقدر است؟