ورق 0/17 توان آور آسیا 801در924


مشخصات محصول
حالت شیت
کارخانه توان آور آسیا
ابعاد 801*924
نام محصول ورق 0/17 توان آور آسیا 801*924
ضخامت 0/17
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت ورق قلع اندود کارخانه های دیگر چقدر است؟