ورق 0/18 توان آور آسیا ۸۰۱در۹۲۴


مشخصات محصول
حالت شیت
کارخانه توان آور آسیا
ابعاد ۸۰۱*۹۲۴
نام محصول ورق 0/18 توان آور آسیا ۸۰۱*۹۲۴
ضخامت 0/18
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت ورق قلع اندود کارخانه های دیگر چقدر است؟