ورق 1و25دهم روغنی عرض 1000 وارداتی چین


 

مشخصات محصول
تولیدکننده وارداتی چین
حالت رول عرض 1000
نام محصول ورق 1/25 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون
ضخامت 1/25
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر چقدر است؟