ورق 2 روغنی عرض 125


مشخصات محصول
تولیدکننده وارداتی چین
حالت رول عرض 1250
نام محصول ورق 2 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون
ضخامت 2
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر چقدر است؟