ورق 5دهم روغنی عرض 1000 هفت الماس


مشخصات محصول
بروزرسانی بروزرسانی : 17:34 1400/05/10
تولیدکننده هفت الماس
حالت رول عرض 1000
نام محصول ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون
ضخامت 0/5
24,640 تومان
نمودار قیمت
قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر چقدر است؟