ورق 5دهم روغنی عرض 1250 هفت الماس


مشخصات محصول
بروزرسانی بروزرسانی : 13:0 1400/05/14
تولیدکننده هفت الماس
حالت رول عرض 1250
نام محصول ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون
ضخامت 0/5
25,050تومان
26,220 تومان
نمودار قیمت
قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر چقدر است؟