ورق 7دهم روغنی عرض 1000 هفت الماس


مشخصات محصول
بروزرسانی بروزرسانی : 15:19 1400/05/06
تولیدکننده هفت الماس
حالت رول عرض 1000
نام محصول ورق 0/7 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون
ضخامت 0/7
24,740 تومان
نمودار قیمت
قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر چقدر است؟