ورق 8دهم روغنی عرض 1000 هفت الماس


مشخصات محصول
بروزرسانی بروزرسانی : 13:0 1400/05/14
تولیدکننده هفت الماس
حالت رول عرض 1000
نام محصول ورق 0/8 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون
ضخامت 0/8
26,030 تومان
نمودار قیمت
قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر چقدر است؟